Ang mga Amerikano ay Nagsisipaglagay pa rin ng Sobrang Dami ng Pagkain sa Basurahan. Ang mga Opisyal sa Lokal ay Humihiling ng Tulong mula sa EPA

November 1, 2023 by No Comments

EPA Food Waste Reports

CHICAGO — Higit sa isang-katlo ng pagkain na ginawa sa U.S. ay hindi kinakain. Marami dito ay nagtatapos sa basurahan, kung saan ito ay lumilikha ng toneladang methane na pinalala ang pagbabago ng klima. Kaya ngayong Martes ay may higit sa 50 opisyal na lokal na naglagda sa isang sulat na tumawag sa Environmental Protection Agency o EPA upang tulungan ang pamahalaang pangbayan na bawasan ang pagkawaste ng pagkain sa kanilang mga komunidad.

Ang sulat ay dumating sa likod ng dalawang kamakailang ulat mula sa EPA tungkol sa lawak ng problema sa pagkawaste ng pagkain sa Amerika at ang pinsala na resulta nito. Ang mga opisyal na lokal ay hinimok ang ahensya na palawakin ang pagpopondo at tulong teknikal para sa mga alternatibong hindi basurahan. Hinimok din nila ang ahensya na baguhin ang mga pamantayan sa basurahan upang kailanganin ang mas mahusay na pagpigil, pagkakakilanlan at pagbawas ng methane emissions, na may kakayahang gawin na ng mga siyentipiko ngunit mahirap maisagawa dahil mabilis na nabubulok at nagsisimula ng paglikha ng methane ang pagkain sa basurahan.

Ang pagtatangkang bawasan ang pagkawaste ng pagkain ay isang hamon na mahirap subukan na kinuha na ng U.S. noon. Noong 2015, ang U.S. Department of Agriculture at ang EPA ay naglagay ng layunin na bawasan ng kalahati ang pagkawaste ng pagkain sa 2030, ngunit maliit ang progreso ng bansa, ayon kay Claudia Fabiano, na nagtatrabaho sa pamamahala ng pagkawaste ng pagkain para sa EPA.

“Malayo pa ang daan natin,” sabi ni Fabiano.

Ayon sa mga mananaliksik, ang mga ulat ng EPA ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon na kailangan. Isang ulat ay nakahanap na 58% ng methane emissions mula sa basurahan ay galing sa pagkain, isang malaking problema dahil ang methane ay responsable sa kalahati ng pagbabago ng klima at mas malaking potensyal sa pag-init kaysa sa carbon dioxide.

Sa malinaw na nakita ang lawak ng problema, ang ilang pinuno at mananaliksik ay umaasa na makakagawa ng aksyon. Ngunit sinabi nila na kailangan hindi lamang pagpopondo kundi isang malaking pagbabago ng pag-iisip mula sa publiko. Kailangan bumago ang mga magsasaka sa ilang gawaing, kailangan baguhin ng mga manupaktura kung paano nila ipinapakita at bebentahan ang mga produkto, at kailangan matutunan ng mga indibidwal kung paano pigilan ang pagkain mula sa pagtatapon.

Kaya ngayon lamang simula noong dekada 90, binago ng EPA ang ranking ng mga pinapaboran nitong estratehiya para sa pagbawas ng basura, mula sa pagpigil sa pagkawaste ng pagkain (sa pamamagitan ng hindi paglikha o pagbili nito sa simula) hanggang sa komposting o anaerobic digestion, isang proseso kung saan maaaring baguhin ang pagkain sa basura sa biogas sa loob ng reactor. Ang pagpigil pa rin ang nangungunang estratehiya, ngunit ang bagong ranking ay naglalaman ng mas maraming detalye kung paano paghahambingin ang mga opsyon upang makapagdesisyon ang mga komunidad kung paano ipagpapalagay ang kanilang mga pagpopondo.

Ngunit kailangan malaking pagbabago ng pag-iisip at estilo ng pamumuhay mula sa mga indibidwal anuman ang gawin. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga sambahayan ay responsable sa hindi bababa sa 40% ng pagkawaste ng pagkain sa U.S.

Isang mas mahalagang problema na kailanman ito, ayon kay Weslynne Ashton, isang propesor ng pamamahala ng kapaligiran at pagpapanatili sa Illinois Institute of Technology na hindi kasali sa mga ulat ng EPA. Nakasanayan na ng mga Amerikano ang pag-aasam ng kasaganaan sa mga tindahan at sa kanilang mga plato, at mahal ang pag-alis ng lahat ng pagkain mula sa basura.

“Naniniwala ako na posible na walang organikong basura sa basurahan,” sabi ni Ashton. “Ngunit kailangan ang isang imprastraktura upang payagan ito sa iba’t ibang lugar sa loob ng mga lungsod at mas malalayong rehiyon. Ang ibig sabihin, kailangan ang mga insentibo para sa mga sambahayan pati na rin para sa mga komersyal na institusyon.”

Sa malinaw na nakita at tinukoy ang problema, kailangan pa ring makita kung makakatanggap ba ng karagdagang tulong o gabay mula sa antas pederal – at gaano kalaki ang pagbabago na maaaring gawin ng mga komunidad at estado kahit anuman.

May ilang pamahalaang lokal na nagtatrabaho na sa isyung ito. Sinimulan ng California ang pag-require sa bawat hurisdiksyon na magbigay ng serbisyo para sa pagkolekta ng organikong basura noong 2022. Ngunit iba ay wala pang mahabang panahon sa paghahanda. Halimbawa, simula lang ng dalawang linggo ang pilot na programa sa komposting sa buong Chicago na naglagay ng libreng drop-off points para sa pagkain na basura sa iba’t ibang bahagi ng lungsod. Ngunit kailangan pa rin ihatid ng mga gustong gumamit ang kanilang pagkain mula sa basura.

Ayon kay Ning Ai, isang associate professor ng urban planning at pulisya sa University of Illinois Chicago, mas maaaring mapabuti ang ulat kung mayroon pang espesipikong impormasyon kung paano maaaring makapag-adopt ng solusyon ang iba’t ibang komunidad, dahil maaaring magkaiba ang pagpigil sa pagkawaste ng pagkain sa rural at urban na lugar o sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ngunit impresyonado rin siya na binigyang diin ng ulat ang tradeoff sa pagitan ng environmental impacts sa hangin, tubig at lupa, na hindi madalas na masusing idokumento.

“Ang dalawang ulat na ito, pati na rin ang ilan sa mga lumang ulat, ay tiyak na nagpapakita ng momentum sa antas nasyonal para sa pagbawas ng basura,” sabi ni Ai, na hindi kasali sa pananaliksik ng EPA.