Ang Pagsalakay sa Gaza ay Hindi Gagawing Ligtas ang Israel

November 1, 2023 by No Comments

ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

May mga dahilan kung bakit pinag-uutos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake sa Gaza. Gusto niyang tiyakin na hindi na muling makapatay ang Hamas ng 1,400 Israeli. Kailangan niyang kumilos ng matapang upang mabawi ang tiwala ng kanyang mga tao sa kaligtasan ng kanilang bansa. Maaari ring naniniwala siyang nakasalalay sa kanyang pagtatagumpay sa pulitika ang pag-alis ng kahihiyan na nararamdaman ng kanyang pamahalaan matapos ang pinakamalaking pagkabigo sa seguridad ng Israel sa kasaysayan nito.

Wala sa mga iyon ang nagpapatunay na ang pag-atake sa Gaza ang tama.

Dapat magsimula tayo sa pinakamadaling punto. May higit sa dalawang milyong Palestinian ngayon na nakakulong sa isang lugar ng digmaan na walang kahit saan pumunta. Halos kalahati sa kanila ay mga bata, na walang maaaring isisi kahit na hindi direkta sa kanila ang pagpatay ng Hamas sa masa. Oo, tutugunan ng mga puwersa ng Israel ang mga hakbang upang mabawasan ang mga sibilyan, ngunit sa kadahilanang nakakulong silang lahat sa isa sa pinakamataong lugar sa mundo, hindi sapat ang mga pag-iingat na iyon.

Napakalayo sa usapin ng katuwiran, dapat maintindihan ni Netanyahu na ang pag-atake sa Gaza ay lalo pang magpapaligaya sa Israel.

Sa loob ng Gaza, kung nakakubli ang Hamas, kahit na manalo ang Israel ay lubhang mamahal ang presyo sa buhay ng mga Israeli. Sa kadahilanang nakakulong silang lahat sa isang lugar na sukat 140 kilometro-kwadrado, madaling gamitin ng Hamas ang mga walang kasalanang Palestinian bilang tao-panakip, babagal ang kakayahan ng Israel na tumugon. May malawak na network ng mga tunnel ang grupo kung saan makatago na hindi naitala ng Israel. Mas malamang na masusubok ang Israel sa isang matagal at brutal na digmaan kaysa makamit ang inaasam na pagkawasak ng Hamas agad.

Mukhang hindi na maiiwasan na ang malawakang pagpatay sa mga sibilyang Palestinian, kahit na hindi sinasadya, ay pipiliting lumawak ang digmaan sa rehiyon at mas mataas ang panganib ng terorismo laban sa mga target ng Hudyo sa buong mundo. Lumalala na ang karahasan sa West Bank, na maaaring pilitin ang puwersa ng seguridad ng Israel na hatiin pa ang kanilang atensyon. Hindi ibig sabihin nito na lalahok nang buo ang Hezbollah ng Lebanon, hindi pa man ang Iran, sa digmaan laban sa Israel. Ngunit nakikita natin ang mga pag-atake ng mga rocket mula sa Hezbollah at iba pang grupo na pinopondohan ng Iran, kabilang ang mga Houthi ng Yemen, at mapanghimasok na gawain ng mga milisya sa Iraq at Syria.

Maaaring tanungin ng mga Israeli kung bakit hindi nauunawaan ng maraming bahagi ng mundo ang kanilang pagkabigla at galit sa pagpatay sa masa ng 1,400 nilang mga lalaki, babae at bata na naging sanhi ng kasalukuyang hidwaan, ngunit dapat tandaan natin na marami sa mundo ay nakakatanggap ng balita na mas nakatuon sa mga kamatayan ng Palestinian kaysa sa mga Israeli. Iyon ang katotohanan na nakapagpapabago ng opinyon ng mundo sa paraan na hindi pabor sa Israel.

Sa wakas, kahit na makayanan ng Israel na “sumuko” ang pagtutol ng Palestinian sa Gaza, kailangan may magkontrol sa seguridad doon sa mas matagal na panahon. Ang digmaan ay nagpapalala ng pagiging radikal ng maraming Palestinian kaysa sa propaganda ng Hamas. Walang intensyon ang Ehipto at mayamang estado ng Golfo Arab, anuman ang kanilang mga pagkabigo sa nakaraan upang tulungan ang mga Palestinian, na tumulong kay Netanyahu upang ayusin ang problema na ito. Paano maiwasan ang susunod na pag-atake kung iiwan ng digmaan ang bakante sa kapangyarihan sa Gaza? Ang matagal na muling pag-okupa ng Israel sa teritoryo ay lalo lamang dadagdag sa gastos ng tao at materyal.

Gustong suportahan ng Administrasyon ni Biden ang Israel sa oras ng pangangailangan nito, ngunit nakakaalam din ang Amerika sa lahat ng problema na inilahad dito. Binabalaan ng Pangulo si Netanyahu na nauunawaan ng mga Amerikano ang halaga ng pagtugon sa isang malaking pag-atake ng terorismo gamit ang isang plano na walang kredibleng layunin sa huli.

Walang maaaring siraan sa alinmang Israeli na gustong wasakin ang ahas na terorista na nagtamo ng 1,400 sa kanyang mga lalaki, babae at bata. Ngunit hindi lalakas ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng buong pag-atake sa Gaza at isang plano na maaaring lamang pumatay ng mas maraming walang sala.