Magsisimula nang Lumiliit ang Populasyon ng U.S. sa 2100, Ayon sa Pagtatantiya ng Census Bureau

November 9, 2023 by No Comments

Stores Offer Shopping Times For Elderly And Vulnerable Citizens To Protect Against Coronavirus Transmission

Tataas ang populasyon ng U.S. sa halos 370 milyon noong 2080 bago bumaba bago mag-2100, ayon sa bagong forecast ng Census Bureau.

Sa 2100, magkakaroon ng populasyon ang U.S. na humigit-kumulang 366 milyon katao, maliban kung magpapatuloy ang pagtaas ng imigrasyon bawat taon, kung saan maaaring umabot ito ng hanggang 435 milyon, ayon sa forecast ng bureau.

Sa hindi makatotohanang pangyayari na walang imigrasyon mula sa ibang bansa, magsisimula nang bumaba ang populasyon sa susunod na taon, bababa ito sa 226 milyon bago mag-2100.

Ito ang unang beses na ginamit ng Census Bureau ang mga pagpapalagay sa mga kapanganakan, kamatayan at internasyonal na migrasyon upang mag-forecast hanggang sa taong 2100.

Sa pinaka malamang na senaryo ng bureau – gumagawa ito ng ilang forecast batay sa mga pagbabago – aabot sa 29.1% ng populasyon ang 65 taong gulang pataas bago mag-2100.

“Nakaranas ng napakahalagang pagbabago ang mga komponente ng pagbabago ng populasyon ng U.S. sa nakalipas na limang taon,” ani demographer ng Bureau na si Sandra Johnson.

“Ang ilang nito, tulad ng pagtaas sa kamatayan dahil sa pandemya ng COVID-19, inaasahang maikli lamang, samantalang ang iba, kabilang ang pagbaba ng kapanganakan na tumagal na ng dekada, ay malamang ipagpapatuloy pa sa hinaharap.”