Masyadong Optmistiko ba si Thomas Hobbes?

November 10, 2023 by No Comments

ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

Nang ilarawan ni Thomas Hobbes ang buhay sa kalagayan ng kalikasan bilang “mag-isa, mahirap, masama, brutal at maikli,” siya ay nagsulat ng isa sa pinaka sikat na pangungusap sa wikang Ingles. Ayon sa pilosopong iyon noong ika-17 na siglo, walang “isang kapangyarihang pangkaraniwan upang sila lahat ay matakot,” ang mga tao ay bumabagsak sa isang kalagayan ng kalikasan – isang kalagayan ng walang batas na digmaan at walang batas na pag-atake. Ito ay isang analisis na malakas na tumutugma sa kasalukuyang panahon, kung kailan ang mga estado ay nabibigo sa maraming bahagi ng mundo na nag-iiwan ng kaguluhan at krimen sa kanilang likod.

Para kay Hobbes, na tumakas sa Digmaang Sibil ng Inglatera sa takot sa kanyang buhay upang manirahan sa Europa para sa ilang taon, ang kalagayan ng kalikasan ay hindi isang mitikal na panahon bago umiral ang lipunan ng tao kundi isang pagbagsak sa kaayusan na maaaring mangyari sa anumang oras. Sa ating panahon ang Haiti, ilang mga bansa sa Africa at Latin America, at bahagi ng mga lungsod sa U.S. at Europa ay hindi malayo sa kalagayan na inilarawan ni Hobbes. Lumalawak na, ang kanyang mapagpessimistang pananaw ay napatunayan ng isang malawak na pagbagsak sa seguridad na kailangan ng tao sa kanilang araw-araw na buhay.

Ngunit paradoxikal, si Hobbes ay isang optimista rin. Gamit ang kanilang pag-iisip, siya ay naniniwala, ang mga tao ay maaaring makalabas mula sa brutal na pagtutunggalian. Ang sangkatauhan ay maaaring magkaroon ng kung ano ang tinawag niya sa kanyang masterpiece Leviathan (1651) na “maayos na pamumuhay” – isang sibilisadong buhay ng kapayapaan, kasaganaan at kultura sa pamamagitan ng isang kontratang panlipunan na lilikha ng isang pinuno na lahat ay susunod. Ang kapangyarihang soberano – na maaaring isang hari o isang pagkakaisang republikano – ay walang limitasyon sa kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang awtoridad ay limitado sa pagpapanatili ng kapayapaan. Walang isa ang may karapatang diyos o natural na mamuno, at kung ang soberano ay mabigo na protektahan ang kanyang mga nasasakupan ito ay maaaring baguhin. Sa pagtuon sa mga indibidwal at kanilang kapakanan si Hobbes ay isang liberal, posibleng ang tanging isa na karapat-dapat basahin ngayon.

Ang pagtingin ni Hobbes na ang pagtutunggalian ay ang default na sitwasyon ng tao ay maraming aral na maaaring turuan sa amin. Isa rito ay ang pagbagsak ng mga diktador ay hindi nagtataguyod ng kalayaan. Sa Iraq at mas maliit sa Libya, ang kanluran ay ipinatupad ang pagbabago ng rehimen sa paniniwala na ito ay magdadala sa demokrasya. Ang resulta sa parehong kaso ay ang pagkabuwag ng estado, na may Iraq na nabubulok sa pagtaas ng ISIS at ang paghihiwalay ng Kurds, at ang Libya na naging isang hindi pinamamahalaang lugar na pinaglabanan ng mga rival na grupo ng jihadista at isang lumilipat na melee ng mga pamahalaan. Ang mahirap na katotohanan kung saan tayo ay binabalikan ni Hobbes ay ang pulitika ay hindi isang binaryong pagpipilian sa pagitan ng kalayaan at diktadura. Ang mga alternatibong real-world ay madalas na diktadura, isang mahina o nabibigo na estado, o anarkiya.

Tumutulong rin si Hobbes upang unawain ang mga pagbabago sa mga demokrasya noong ika-21 na siglo. Sa isang pagkakasunod-sunod na mga krisis, ang mga pamahalaan ay lumipat mula sa pag-angkin na palawakin ang kalayaan ng tao sa paghahangad ng pagtataguyod mula sa panganib. Ang mga pag-atake ng terorismo noong 2001 at ang krisis pinansyal noong 2007-8 ay nakita ang mga pamahalaan ng kanluran na lumalawak ng kanilang kapangyarihan sa mga antas na hindi pa nalalaman mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang proseso ay nagpatuloy sa mga patakaran na inilunsad sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Hindi lamang lumaki ang estado. Tinanggap nito ang responsibilidad sa kalusugan pisikal at mental ng populasyon. Hindi ang kalayaan kundi ang kaligtasan ang naging pangunahing imperatibo.

Leviathan

Ang mga bagong Leviathan na ito ay nag-iiba mula kay Hobbes sa mahalagang paraan. Ang Leviathan ni Hobbes – na kinuha ang pangalan mula sa mitikal na halimaw ng dagat na binanggit sa Aklat ni Job – ay nagpapakalma ng kalayaan upang maprotektahan ang kanyang mga nasasakupan laban sa karahasan. Ang mga bagong Leviathan ay naghahain ng higit pa. Sa isang panahon kung kailan ang hinaharap ay mukhang lubos na hindi tiyak, sila ay nag-aalok na mapanatili ang kahulugan sa buhay para sa kanilang mga mamamayan.

Ang mga demokrasya ng kanluran ay nagpayag sa malalaking kompanya ng teknolohiya na sensura ang nilalaman na tinuturing na nakakadismaya o delikado. Sila ay pinayagang limitahan ng mga institusyong pang-akademya ang kalayaan ng pagsisiyasat at pagpapahayag sa pagitan ng mga guro at mag-aaral. (Sa Behemoth, ang kanyang aklat ng mga diyalogo tungkol sa Digmaang Sibil, sinulat ni Hobbes nang matalino: “Ang mga unibersidad ay naging sa bansa, tulad ng kabayong kahoy sa mga Trojano.”) Sa pagtitipid sa kanilang mga mamamayan ng mga pag-aalala na kasama ng kalayaan ng pag-iisip, ang mga bagong Leviathan na lumitaw sa kanluran ay may ilang pagkakatulad sa mga estado totalitaryo ng nakaraang siglo.

Mula sa isang pananaw, si Hobbes ay maaaring basahin bilang isang liberal na nagpapaliwanag sa pagkawala ng kalayaan sa ating panahon. Mula sa isa pang pananaw, siya ay nagpapakita ng ilang pundamental na kakulangan ng liberalismo. Siya ay nag-aim na itatag ang awtoridad ng estado sa isang minimong moralidad na maaaring tanggapin ng lahat ng tao. Para sa kanya iyon ay naglalaman ng pagtrato sa pagtataguyod ng sarili bilang ang pinakamataas na halaga. Ang dominanteng impulso ng tao ay hindi pagmamahal ng kapangyarihan kundi takot sa kamatayan – lalo na, kamatayan sa kamay ng iba pang tao. Alam ni Hobbes na ang mga tao ay handa mamatay para sa dangal at reputasyon. Kahit ganito, siya ay sigurado na ang pagnanais na iwasan ang isang karahasang wakas ay malakas na sapat upang talunin ang iba pang mga impulso ng tao at suportahan ang isang soberano na nagbibigay ng kapayapaan.

Kahit noong panahon ni Hobbes, ito ay malinaw na isang labis na optimistikong pananaw. Ang mga digmaan ng relihiyon ay nagpapakita ng mga tao na namatay para sa kanilang mga paniniwala sa malaking bilang, at ang mga suicide bomber ay patuloy na gumagawa nito. Ang mga mananampalataya sa relihiyon ay may pananampalataya sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ngunit marami sa mga namatay para sa kanilang mga paniniwala ay walang gayong pananampalataya. Ang mga Komunista at Nazi ay pumunta sa tiyak na kamatayan para sa layunin ng kanilang mga ideya at mga halaga, gaano man kalalayo at baluktot. Ang mga tao ay hindi nagbibigay ng halaga sa simpleng pagtataguyod ng kanilang mga buhay sa itaas ng lahat ng iba pang bagay.

Sa pag-asa sa takot upang ihatid ang sangkatauhan mula sa anarkiya, si Hobbes ay labis na optimista. Ngunit ang mga tao ay bumubuo ng mga estado na nagbibigay sa kanila ng isang sukatan ng seguridad, at nakakamit nila ito sa pamamagitan ng pag-eehersisyo ng kung anong tinawag niya bilang “karapatan sa katangahan” ng tao. Ito ay sa pamamagitan ng mga ideya ng pagkakasama at isang karaniwang buhay, hindi sa pamamagitan ng anumang kontratang panlipunan, na tayo ay nakalabas mula sa kalagayan ng kalikasan. Ang huling paradokso ng pilosopiya ni Hobbes ay ipinapakita niya na ang mga tao ay hindi sa wakas, pinamumunuan ng takot, kundi ng isang pangangailangan para sa kahulugan na nagdudugtong sa kanila kahit pa ito ay nagdadala sa kanila sa pagtutunggalian.