Nagtatayo si Kennedy Odede ng Kapangyarihan ng Komunidad sa Kenya

November 9, 2023 by No Comments

Naaalala ni Kennedy Odede kung paano nakikita ang mga hindi patas na pagkakataon habang lumalaki siya sa Kibera, ang pinakamalaking slum na urban sa Kenya, na nakatira sa loob ng kabisera ng Nairobi. “Minsan, lahat tungkol sa kinaroroonan mo,” ani niya. Noong kaniyang kabataan, ayon kay Odede, nawala ang kaniyang mga kaibigan dahil sa karahasan ng mga gang, pagpatay ng pulisya, at pagpapatiwakal. Ngunit kapag walang pagkain sa bahay, dinadalaw din niya ang pag-ibig na nakikita niya sa kaniyang komunidad noon, na patuloy siyang nagpapatakbo hanggang ngayon,” ayon kay Odede.

Ngayon, ang 38 anyos ay tagapagtatag at CEO ng Shining Hope for Communities (SHOFCO), isa sa pinakamalaking mga grassroots na organisasyon sa Africa. Layunin ng nonprofit na pagbutihin ang mga kondisyon ng pamumuhay sa mga slum ng Kenya sa pamamagitan ng isang hanay ng mga programa sa komunidad na nakatuon sa pagpapalawak ng libreng pag-aaral at suporta para sa mga maliliit na negosyo hanggang sa pagpapalawak ng access sa malinis na tubig, internet, at pagpapabuti ng kalusugan publiko.

Nagsisilbi ngayon ang SHOFCO sa halos 2.4 milyong tao sa buong bansa—na hindi niya inakala noong nagsimula siya ng grupo sa Kibera noong 2004. “Kung totoo, ang ideya ng pagtatatag ng isang NGO at pagsusulat ng proposal ay hindi masaya,” amin ni Odede. Ngunit hindi tulad ng mga internasyonal na organisasyong tulong, na ayon kay Odede ay madalas na “nagpaparada sa” sa mundo sa pagpapaunlad na may dayuhang pondo at isang top-down na paraan upang matulungan ang mga problema, iba ang SHOFCO. “Ito ay isang kilusang grassroots,” ani niya. “Ito ay ang ideya na kami ay isang komunidad, na alam namin ang aming mga problema at hamon, at na kami ay makakatulong sa aming mga sarili.”

Isa sa pinakaunang at pinakamatagumpay na mga programa ng SHOFCO ay ang Kibera School for Girls, isang paaralang walang bayad na nagsimula noong 2009 na naglilingkod sa higit sa 350 mag-aaral mula kindergarten hanggang ika-walong grado. Isa ito sa unang isang alon ng mga bagong paaralan na nagsimula noong dekada ng masiglang reporma sa edukasyon sa Kenya. Ngayon sa loob ng 10 pinakamahusay na pampublikong paaralan sa Nairobi, konsistenteng nangunguna ang mga mag-aaral nito sa mga resulta ng bansang eksaminasyon. Nagbigay din ito ng 100% na transition rate sa sekondaryong edukasyon, na ang mga nagtapos ay nagpatuloy sa mataas na paaralan sa Kenya at U.S.—isang kahulugang tagumpay sa isang bansa kung saan mas kaunti sa 20% ng mga babae sa pagitan ng edad 15 at 19 ay natatapos ang mataas na paaralan. Para kay Odede, nagsasalita ang ebidensya: “Mas at mas maraming babae ang pumupunta sa paaralan sa Kibera ngayon. Iyon ang aming pangarap, na baguhin ang kanilang isipan sa pamamagitan ng edukasyon. Sapagkat ang edukasyon ay kalayaan.”

Nagtataguyod din ng pagbabago ang SHOFCO sa iba pang mga lugar, kabilang ang kawalan ng trabaho—isang malaking problema na nakakaapekto sa mga kabataang Kenyan nang labis. Noong 2019, nag-tuturo ang programa nito sa pagiging kapaki-pakinabang sa higit sa 650 kabataan, pagpapalakas ng kanilang kasanayan sa pagbuo ng resume, pagsasanay sa panayam at teknik sa paghahanap ng trabaho, at pag-unawa sa karapatan ng mga manggagawa. Noong Setyembre, isinagawa nito ang ambisyosong programa sa loob ng limang taon upang mag-enroll ng 20,000 kabataan sa Technical at Edukasyonal na Pagsasanay sa Vokasyon at pagbibigay ng pagsasanay sa negosyo at grant sa halos 50,000 kababaihan.

Marami nang nagawa ni Odede—itinalaga siyang Young Global Leader sa World Economic Forum, Obama Foundation Africa Leader, miyembro ng Advisory Board ng USAID, at nagwagi ng Mohammed Ali Humanitarian Award, bukod pa sa pagsulat ng bestseller ng New York Times na memoir—ngunit hindi pa siya tapos.

Bagaman naging global na tagapagtaguyod na siya ng isang uri, sinusubukan pa rin ni Odede na makahanap ng balanse sa pagitan ng pagpapatuloy ng bilis na nagtagumpay sa SHOFCO at pagiging nakakonekta sa kaniyang komunidad. “Nagtatrabaho ako, nagtatrabaho ako, ngunit ngayon, hindi na ako makapagturo sa isang silid-aralan o bisitahin ang isang klinika gaya noon,” ani niya. Ngunit alam niya ang kaniyang gawain ay nakakontribuyo sa isang mas malaking pagsisikap. “Ako ang makina na patuloy na nagpapasigla dito, ngunit nararamdaman ang impact sa lupa,” ani niya.

Ipinaskil ang profile na ito bilang bahagi ng TIME’s TIME100 Impact Awards na inisyatiba, na kinikilala ang mga lider mula sa buong mundo na nagtataguyod ng pagbabago sa kanilang mga komunidad. Ang susunod na seremonya ng TIME100 Impact Awards ay gagawin sa Nobyembre 17 sa Kigali, Rwanda.