Nawawala ang mga pagkakataon ng Maine upang pigilan ang karahasan sa baril, ayon sa mga eksperto

October 27, 2023 by No Comments

18 Dead After Mass Shooter Goes On A Rampage In Maine

Tuloy pa rin ang imbestigasyon sa pamamaril ng masa na nagpamatay ng hindi bababa sa 18 tao sa isang bar at bowling alley sa Lewiston, Maine noong Miyerkules ng gabi, ngunit sinasabi ng mga tagapagtaguyod at eksperto na nakapagpakita na ang pag-atake ng kawalan ng paghigpit ng Maine sa kaligtasan ng baril.

Partikular na, wala ang ilang mga hakbang na nakitang bumaba sa kamatayan ng baril sa mga nasa hustong gulang, tulad ng mga background check para sa pagbili ng handgun o mga batas na nangangailangan ng permit sa baril—na sa kanyang sariling pananaliksik ay nakitaang nakaugnay sa 60% na bawas ng panganib ng pamamaril ng masa.

Sinabi ni Michael Rocque, isang propesor na nag-aral ng mga batas sa baril sa Bates University sa Lewiston, Maine—na nasa lockdown sa oras ng panayam kay Rocque ng TIME— na nababahala na siya na maaaring madaling kalimutan ang pamamaril nang walang pagkuha ng hakbang upang maiwasan ang higit pang kamatayan ng baril. “May mga kasangkapan tayo na maaaring hindi pigilin ang lahat ng krimen mula sa pagyari, ngunit maaaring maiwasan ang isang kapahamakan. Hindi ba ito nararapat, kung maaari naming gawin ito nang walang paglabag sa karapatan ng mga tao?” sabi ni Rocque.

Sa nakaraang taon, nabigo ang mga pagtatangka upang ipasa ang mga hakbang sa kaligtasan ng baril sa estado. Noong Hunyo, tinanggihan ng Senado ng estado ang isang panukalang magrerekisado ng background checks para sa pribadong pagbebenta ng baril, kabilang sa mga gun show, at sa halip ay ipinasa ang isang batas na nagbabawal sa mga tao na bumili ng baril para sa isang taong ipinagbawal na mag-ari nito. At habang umiiral na ang mga red flag law sa iba pang mga estado, kasalukuyang mayroon lamang ang Maine na tinatawag na “yellow flag law,” na nangangailangan ng opinyon ng isang propesyonal sa medisina, bukod sa isang kautusan ng korte, upang pansamantalang kunin ang baril ng isang tao; at hanggang kamakailan, hindi masyadong ipinatutupad nang malakas ang batas, ayon sa Portland Press Herald nailathala,

Ayon kay Monisha Henley, senyor na bise presidente para sa gobyernong ugnayan ng grupo sa kaligtasan ng baril na Everytown, “Talagang nakakatulong ang mga batas sa baril upang mapanatili ang buhay, at kakaunti lamang ang mayroon ang Maine.”

Ayon kay Rocque, mabagal ang pagkilos ng Maine upang ipasa ang pagkontrol sa baril, sa bahagi, dahil nakikita ng mga residente ang estado bilang ligtas. Noong 2021, may rate ng kamatayan ng baril ang Maine na 12.6 kada 100,000 katao, mas mababa sa average ng bansa, ayon sa datos mula sa National Center for Health Statistics. Marami sa mga tao sa Maine—kabilang si Rocque—ay mga mamamaril din, at madalas nakikita ng mga sarili bilang “mga tao sa blue collar na nag-aasikaso sa kanilang sariling negosyo,” sabi niya. Maraming residente rin ang may-ari ng baril: mula 2007 hanggang 2016, humigit-kumulang 45% ng mga nasa hustong gulang sa estado ay may-ari ng baril, kumpara sa average sa bansa na 32% noong 2016, ayon sa pananaliksik mula sa RAND Corporation.

Ngunit ayon kay Rocque, optimistiko siya na makakahanap ng common ground ang mga residente ng Maine matapos ang pamamaril, at maaaring magtulungan ang mga tao upang maiwasan ang karahasan bago ito mangyari. Partikular, sinabi niya, nakatanggap ng suporta mula sa parehong partido ang yellow flag law ng Maine, at maaaring mahalaga itong kasangkapan upang maiwasan ang mga hinaharap na kapahamakan kung patuloy na handang ipatupad ito ng law enforcement. Bihira lamang “ang pamamaril ng masa na walang babala,” sabi niya, binabanggit na karaniwang nagbibigay ng banta o nagsasabi ng kanilang mga plano sa iba ang mga mamamaril.

Ayon kay Rosanna Smart, co-director ng inisyatibong Gun Policy in America ng RAND—na nag-aanalisa ng epektibidad ng mga hakbang sa kaligtasan ng baril—habang limitado ang ebidensya na nagpapakita ng aling mga batas ang nakapagpababa ng pamamaril ng masa partikular, dahil bihira ito—tila nakakabawas ng bilang ng kamatayan sa pamamaril ng masa ang mga pagbabawal sa high-capacity magazines. Bukod sa pamamaril ng masa, may ebidensya rin na ang ilang mga patakaran ay nauugnay sa mas mababang rate ng pamamaril ng baril sa pangkalahatan, sabi ni Smart, kabilang ang background checks at permits para sa pagbili ng baril.

Maaari ring isaalang-alang ng Maine na ipasa ang mga batas na hindi lamang maiwasan ang pagpatay, kundi maiwasan ang kamatayan ng baril dahil sa pagpapakamatay, ayon kay Smart. Kahit na mababa ang rate ng karahasang krimen sa estado, may mataas itong rate ng kamatayan ng baril dahil sa pagpapakamatay, na may rate na 9.2 kamatayan kada 100,000 katao kumpara sa 6.9 kada 100,000 sa buong bansa. Partikular, sinabi niya, nakakatulong ang paghiling ng waiting period bago bumili ng baril upang bawasan ang kamatayan dahil sa pagpapakamatay. “Kung layunin ang bawasan ang kamatayan ng baril, kailangan ring tutukan ang kamatayan ng baril dahil sa pagpapakamatay bukod sa pagtuon sa antas-tao ng anyo ng karahasan ng baril,” sabi niya.