Paano Iwasan ang Tripledemic ng Mga Sakit sa Paghinga ngayong Taglamig

September 16, 2023 by No Comments

COVID Cases Spike Across The U.S.

“Tripledemic“ ay pumasok sa ating bokabularyo at buhay noong nakaraang taon, na tumutukoy sa mga tag-lamig na pagtaas ng tatlong birus sa respiratoryo—RSV (respiratory syncytial virus), trangkaso (influenza), at COVID-19. Ang tripledemic ng 2022 ay nakahawa sa milyun-milyon, nilampaso ang mga sistema ng ospital, at pumatay ng higit sa 100,000 katao sa Estados Unidos sa loob ng 4 na buwang peak span ng mga virus na ito.

Kahit na inasahan natin na ang sakit sa respiratoryo ay mawawala kasabay ng pagtatapos ng public health emergency ng COVID-19, dapat nating tanggapin na ang mga virus na ito ay patuloy na makakaapekto sa atin sa mga susunod na taon. Habang nagsisimula ang school year, nakikita na natin ang mga maikling pagsasara ng paaralan dahil sa sakit sa respiratoryo. Nakikita natin ang mga bagong variant ng COVID-19 na maaaring mag-ambag din sa pagtaas ng mga kaso ng sakit.

Gayunpaman, ang malubhang epekto ng inaasahang alon ng sakit sa respiratoryo ngayong taglamig ay maaaring maging napakaiiba mula noong nakaraang taon. Maaari nating mabawasan ang mga antas ng malubhang sakit sa birus na nakita sa nakalipas na mga taon, salamat sa kamangha-manghang pagbuo ng mga bagong bakuna at therapeutics laban sa mga virus na ito. Maaabot natin ang layuning ito ng pag-iwas sa pagpapa-ospital at kamatayan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga indibidwal na may pinakamalaking panganib para sa malubhang sakit ay nabakunahan laban sa bawat isa sa mga virus na ito bago ang huling bahagi ng taglagas at mga buwan ng taglamig at tumanggap ng agarang paggamot sa antiviral kapag may sakit.

Ang RSV, trangkaso, at COVID-19 ay mga patogen sa respiratoryo na kumakalat sa pamamagitan ng hininga, sinasalitang salita, at ubo. Tulad ng sa karamihan ng mga pathogen, ang ilan ay mas mahina kaysa sa iba sa mga impeksyong ito. Ang RSV at trangkaso ay kumukuha ng kanilang pinakamalaking toll sa yaong mas bata sa isang taon at mas matanda sa 65 taong gulang at sa mga taong may malubhang umiiral na kondisyon medikal. Ang COVID-19 ay nagdudulot din ng pinakamalubhang epekto sa mga matatanda at yaong may mga problema sa kalusugan. Bagaman mas bihira kaysa sa mga nasa hustong gulang, ang COVID-19 ay maaaring magresulta sa malubhang sakit sa mga bata, higit sa 50% ng mga ito ay walang mga umiiral na kondisyon medikal, kung kaya’t inirerekomenda ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga bata na anim na buwan at mas matanda ng American Academy of Pediatrics at ang Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC).

Sa panahon ng respiratory season ng 2022-2023, tinatayang 100,000-200,000 katao ang naospital dahil sa RSV, 300,000-650,00 dahil sa trangkaso, at 700,000 dahil sa COVID-19. Sa panahon ng pagtaas na iyon, 6,000-10,000 katao ang namatay mula sa RSV, 19,000-58,000 mula sa trangkaso, at 75,000 mula sa COVID-19. Ang mga bilang ng mga pagkamatay dahil sa RSV