Genius Group Nagbibigay ng Update sa Nakabinbin na Convertible Debt

September 8, 2023 by No Comments

SINGAPORE, Setyembre 08, 2023 — Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” o ang “Kompanya”), isang nangungunang entrepreneur edtech at grupo ng edukasyon, ay nag-anunsyo na ang natitirang balanse ng US$18,130,000 Senior Secured Convertible Note na nilagdaan noong Agosto 2022 sa Alto Opportunity Master Fund, SPC – Segregated Master Portfolio B (“Convertible Note”) ay nabawasan sa kasalukuyang balanse ng US$53,344 sa pamamagitan ng mga pagbabayad at pagkonberte ng nota.

Tungkol sa Genius Group

Ang Genius Group ay isang nangungunang entrepreneur Edtech at grupo ng edukasyon, na may misyon na pagsikapang sirain ang kasalukuyang modelo ng edukasyon sa isang curriculum na nakasentro sa mag-aaral, buhay-habang pagkatuto na naghahanda sa mga mag-aaral sa pamumuno, entrepreneurial at mga kakayahan sa buhay upang magtagumpay sa merkado ngayon. Ang grupo ay may grupo ng user base na 4.5 milyong user sa 200 bansa, mula sa maagang edad hanggang 100.

Abiso ng Mamumuhunan

Ang pamumuhunan sa aming mga securities ay kinasasangkutan ng mataas na antas ng panganib. Bago gumawa ng desisyon sa pamumuhunan, dapat mong masusing isaalang-alang ang mga panganib, kawalang katiyakan at pahayag na tumitingin sa hinaharap na inilarawan sa aming pinakabagong Annual Report sa Form 20-F, na binago para sa fiscal year na nagtatapos noong Disyembre 31, 2022, na inihain sa SEC noong Hunyo 6, 2023 at Agosto 3, 2023. Kung ang alinman sa mga panganib na ito ay mangyayari, malamang na magdurusa ang aming negosyo, kalagayan sa pananalapi o resulta ng operasyon. Sa gayong kaganapan, maaaring bumaba ang halaga ng aming mga securities, at maaari kang mawalan ng bahagi o lahat ng iyong pamumuhunan. Ang mga panganib at kawalang katiyakan na aming inilarawan ay hindi lamang ang mga nahaharap namin. Maaaring may karagdagang mga panganib na hindi pa alam sa amin o sa kasalukuyan ay itinuturing naming hindi mahalaga na maaaring makasira sa aming mga operasyon sa negosyo. Bilang karagdagan, ang aming nakaraang pagganap sa pananalapi ay hindi maaaring maging maaasahang tagapagpahiwatig ng pagganap sa hinaharap, at ang mga umiiral na trend ay hindi dapat gamitin upang hulaan ang mga resulta sa hinaharap. Tingnan ang “Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap” sa ibaba.

Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap

Ang mga pahayag na ginawa sa press release na ito ay kabilang ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa ilalim ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, na binago, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita tulad ng “maaaring,” “magplano,” “dapat,” “inaasahan,” “hulaan,” “patuloy,” o katulad na terminolohiya. Ang gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay likas na napapailalim sa ilang mga panganib, trend at kawalang katiyakan, na marami sa hindi mababatid ng Kompanya nang may katumpakan at ilan sa hindi maaaring maisip ng Kompanya at kinasasangkutan ng mga salik na maaaring magresulta sa mga aktuwal na resulta na magkaiba nang malaki mula sa mga naihulang o isinulong. Pinapayuhan ang mga mambabasa na huwag maglagay ng labis na pagtitiwala sa mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap at pinayuhan na isaalang-alang ang mga salik na nakalista sa itaas kasama ang karagdagang mga salik sa ilalim ng pamagat na “Mga Salik ng Panganib” sa Mga Taunang Ulat sa Form 20-F ng Kompanya, bilang maaaring suplementuhan o baguhin ng Mga Ulat ng isang Dayuhang Pribadong Tagapaglabas sa Form 6-K ng Kompanya. Inaasahan ng Kompanya na walang obligasyon na i-update o suplementuhan ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na naging hindi totoo dahil sa mga kalaunang pangyayari, bagong impormasyon o iba pa.

Mga Contact

Mga Mamumuhunan:Flora Hewitt, Bise Presidente ng Investor Relations at Mergers and AcquisitionsEmail: investor@geniusgroup.net

Media Contact:Adia PREmail: gns@adiapr.co.uk

US Investors:Dave Gentry, RedChip Companies Inc1-800-RED-CHIPGNS@redchip.com