Grindrod Shipping Holdings Ltd. Nag-anunsyo ng Hindi Awditadong mga Resulta sa Tatlong Buwan at Anim na Buwan na Nagtatapos sa Hunyo 30, 2023

September 6, 2023 by No Comments

SINGAPORE, Setyembre 05, 2023 – Ipinahayag ng Grindrod Shipping Holdings Ltd. (NASDAQ: GRIN) (JSE: GSH) (“Grindrod Shipping” o “Kompanya” o “kami” o “amin”), isang global na tagapagbigay ng mga serbisyo sa transportasyong pandagat na pangunahing nasa drybulk sector, ang mga resulta ng kita para sa tatlong buwan at anim na buwan na nagtatapos noong Hunyo 30, 2023.

Mga Pinansyal na Highlight para sa Tatlong Buwan na Nagtatapos noong Hunyo 30, 2023

 • Mga Kita na $109.1 milyon
 • Gross na kita na $16.4 milyon
 • Kita para sa panahon at nauugnay sa mga may-ari ng Kompanya na $5.5 milyon, o $0.28 kada karaniwang share
 • Binagong netong kita na $5.5 milyon, o $0.28 kada karaniwang share(1)
 • Binagong EBITDA na $24.3 milyon(1)
 • Handysize at supramax/ultramax TCE kada araw na $11,594 at $15,215, ayon sa pagkakabanggit(1)

Mga Pinansyal na Highlight para sa Anim na Buwan na Nagtatapos noong Hunyo 30, 2023

 • Mga Kita na $185.9 milyon
 • Gross na kita na $23.5 milyon
 • Kita para sa panahon at nauugnay sa mga may-ari ng Kompanya na $1.2 milyon, o $0.06 kada karaniwang share
 • Binagong netong kita na $1.2 milyon, o $0.06 kada karaniwang share(1)
 • Binagong EBITDA na $40.0 milyon(1)
 • Handysize at supramax/ultramax TCE kada araw na $10,542 at $13,968, ayon sa pagkakabanggit(1)
 • Panahon ng pagtatapos ng cash at cash equivalents na $83.3 milyon at nakareserbang cash na $7.0 milyon

(1) Ang Binagong EBITDA, Binagong netong kita/(pagkawala) at TCE kada araw ay mga pang-pinansyal na sukat na hindi GAAP. Para sa mga kahulugan ng mga pang-pinansyal na sukat na hindi GAAP na ito at ang pag-reconcile ng mga sukat na ito sa pinakamalapit na sukat na pinansyal na kinakalkula at ipinapakita alinsunod sa GAAP, mangyaring sumangguni sa mga kahulugan at pag-reconcile sa “Mga Pang-pinansyal na Sukat na Hindi GAAP” sa dulo ng press release na ito.

Mga Operasyonal at Korporatibong Highlight para sa Tatlong Buwan na Nagtatapos noong Hunyo 30, 2023

 • Noong Mayo 4, 2023, pumasok kami sa isang kontrata upang i-charter out ang 2017-built supramax bulk carrier IVS Swinley Forest para sa 12 buwan.
 • Noong Mayo 25, 2023, ginamit namin ang opsyon sa pagbili sa naka-charter na 2016-built supramax bulk carrier, IVS Hayakita, na may paghahatid na nakaplano sa o tungkol sa Setyembre 28, 2023. Mananatiling naka-charter ang sasakyan sa amin sa orihinal nitong halaga ng kontrata hanggang sa paghahatid sa amin.
 • Noong Hunyo 9, 2023, kinumpleto ng Kompanya ang dating ipinahayag na pagbebenta ng 2014-built handysize bulk carrier, IVS Kestrel para sa $17.3 milyon (bago ang mga gastos). Humigit-kumulang $7.0 milyon utang ang binayaran sa $114.1 milyon na senior secured credit facility ng Kompanya at nagbunga ang pagbebenta ng netong kita sa Kompanya na $10.3 milyon pagkatapos ng pagbabayad ng utang. Matapos ihatid sa mga bagong may-ari, naka-charter pabalik ang IVS Kestrel para sa 11 hanggang 13 buwan at may dalawang isang taong opsyon upang palawigin ang charter.
 • Noong Hunyo 27, 2023, pumasok kami sa isang kontrata upang ibenta ang 2011-built handysize bulk carrier, IVS Orchard para sa halagang $10.8 milyon (bago ang mga gastos). Hindi nakaseguro ang sasakyan.

Mga Kamakailang Pag-unlad

 • Noong Hulyo 11, 2023, ginamit namin ang opsyon upang palawigin ang firm charter-in na panahon ng 2016-built supramax bulk carrier IVS Windsor para sa 12 buwan.
 • Noong Hulyo 13, 2023, ipinahayag namin ang isang EGM na gaganapin sa Agosto 10, 2023 upang ipropose ang pagbawas ng kapital na magreresulta sa kabuuang cash distribution hanggang sa maximum na $45.0 milyon.
 • Noong Hulyo 17, 2023, ginamit namin ang opsyon upang palawigin ang firm charter-in na panahon ng 2014-built supramax bulk carrier IVS Naruo para sa 12 buwan.
 • Noong Hulyo 18, 2023, pumasok kami sa isang kontrata upang bilhin ang 2024-built handysize bulk carrier newbuilding para sa halagang $33.8 milyon (bago ang mga gastos) mula sa Good Viscount (MI) Ltd (isang ganap na pagmamay-ari ng aming parent company na si Taylor Maritime Investments Limited (“TMI”). Ang pagbili, na nasa napagkasunduang presyo na naaayon sa dalawang independiyenteng broker valuations na nakuha kaugnay ng transaksyon, ay pabor na pinagtibay ng mga walang kinalamang miyembro ng Lupon.
 • Noong Hulyo 24, 2023, pumasok kami sa isang kontrata upang bilhin ang 2011-built handysize bulk carrier, Steady Sarah, para sa halagang $15.0 milyon (bago ang mga gastos) mula sa Billy (MI) Ltd (isang ganap na pagmamay-ari ng aming parent company na si TMI). Ang pagbili, na nasa napagkasunduang presyo na naaayon sa tatlong independiyenteng broker valuations na nakuha kaugnay ng transaksyon, ay pabor na pinagtibay ng mga walang kinalamang miyembro ng Lupon. Kinuha namin ang paghahatid ng handysize bulk carrier noong Hulyo 28, 2023.
 • Noong Agosto 4, 2023, ibinigay namin ang 2011-built handysize bulk carrier, IVS Orchard, sa kanyang mga bagong may-ari.
 • Noong Agosto 10, 2023, ipinasa ang isang espesyal na resolusyon sa isang EGM para sa pagbawas ng kapital na magreresulta sa kabuuang cash distribution hanggang sa maximum na $45.0 milyon. Hindi nais ng Kompanya na ideklara ang anumang karagdagang dividend para sa 2023 sa liwanag ng cash distribution.
 • Noong Agosto 24, 2023, pumasok kami sa isang en-bloc na kasunduan upang ibenta ang 2015-built ultramax bulk carrier, IVS Bosch Hoek at ang 2016-built ultramax bulk carrier, IVS Hayakita, para sa $46.5 milyon (bago ang mga gastos) na may paghahatid sa bagong may-ari na nakaplano sa o tungkol sa Setyembre 30, 2023. Hindi namin maaaring bigyan ng katiyakan na ang mga paghahatid ay mangyayari sa oras na iyon o sa lahat.
 • Bilang ng Agosto 29, 2023, nakapagkontrata kami ng mga sumusunod na TCE kada araw para sa ikatlong quarter ng 2023 (1):
  • Handysize: humigit-kumulang 1,353 operating days(2) sa average na TCE kada araw na humigit-kumulang $9,965
  • Supramax/ultramax: humigit-kumulang 1,327 operating days(2) sa average na TCE kada araw na humigit-kumulang $12,810

(1) Ang TCE kada araw ay isang pang-pinansyal na sukat na hindi GAAP. Para sa kahulugan ng pang-pinansyal na sukat na hindi GAAP na ito at ang pag-reconcile ng sukat na ito sa pinakamalapit na sukat na pinansyal na kinakalkula at ipinapakita alinsunod sa GAAP, mangyaring sumangguni sa mga kahulugan at pag-reconcile sa “Mga Pang-pinansyal na Sukat na Hindi GAAP” sa dulo ng press release na ito.

(2) Mga araw ng operasyon: ang bilang ng magagamit na araw sa kaugnay na panahon na kontrolado namin ang isang sasakyan pagkatapos bawasan ang kabuuang bilang ng mga araw na naka-off ang sasakyan dahil sa isang dahilan maliban sa naka-iskedyul na drydocking at espesyal na mga survey, kabilang ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ginagamit namin ang mga araw ng operasyon upang sukatin ang kabuuang bilang ng mga araw sa isang kaugnay na panahon kung kailan talaga magagamit ang mga sasakyan upang kumita ng kita.

Puna ng CEO

Pinuna ni Edward Buttery, ang Punong Ehekutibo:

“Bilang karagdagan sa patuloy na pagbawas ng utang sa pamamagitan ng piniling pagbebenta ng asset, ginawa ang mga mahahalagang hakbang upang mapahusay ang profile ng Grindrod fleet sa panahon ng pagitan habang binabalanse namin ang pagbabayad ng utang habang pinapanatili ang isang pangunahin, modernong fleet ng pangunahing Hapones na may kagamitang mga bulk carrier. Bukod pa rito, nagresulta ang mga pagbebenta ng asset sa sobrang cash para sa pamamahagi sa mga stockholder. Sa kabila ng mga kamakailang mahinang kondisyon sa charter market, ang mga halaga ng asset ay mas mataas pa rin kaysa sa mga pangkasaysayang average na nagmumungkahi ng isang positibong pananaw na nananatili para sa naka-gear na dry bulk segment dahil sa limitadong supply ng mga barko sa gitna hanggang matagalang panahon pagkatapos ng isang mahabang panahon ng mababang paglago ng fleet. Sa malapit na panahon, dapat magresulta ang muling pag-imbak sa China sa mga pinaunlad na rate patungo sa dulo ng taon na sinusundan ng anuman ang inaasahan namin na magiging isang istraktural na pagbawi, bagaman isang banayad, noong 2024. Patuloy naming pinopokus ang landas patungo sa paggawa ng mga synergy mula sa pagsasama ng pamamahala ng Grindrod at TMI fleets na nagtitiyak na nasa mahusay kaming posisyon upang makinabang sa pinahusay na kapaligiran ng kita kapag dumating ito.”

Hindi Awdit na Mga Resulta para sa Tatlong Buwan na Nagtatapos noong Hunyo 30, 2023 at 2022

Ang Kita ay $109.1 milyon para sa tatlong buwan na nagtatapos noong Hunyo 30, 2023 at $161.6 milyon para sa tatlong buwan na nagtatapos noong Hunyo 30, 2022. Ang kita ng sasakyan ay $56.8 milyon para sa tatlong buwan na nagtatapos noong Hunyo 30, 2023 at $131.5 milyon para sa tatlong buwan na nagtatapos noong Hunyo 30, 2022. Bumaba ang kita dahil sa panghihina ng mga kondisyon sa merkado sa negosyo ng drybulk at isang pagbawas sa mga araw ng operasyon sa maikling panahon na bahagyang na-offset ng kita na nalikha mula sa pagbebenta ng dalawang handysize na sasakyan at isang supramax/ultramax na sasakyan noong ikalawang quarter ng 2023 kumpara sa katulad na panahon noong nakaraang taon.