Ipinagmalaki ng Kaixin Auto Holdings ang Hindi-Na-Audit na Mga Pinansyal na Resulta para sa Unang Hat ng 2023

November 4, 2023 by No Comments

Maynila, Nob. 03, 2023 — Anunsyo ng Kaixin Auto Holdings (“Kaixin” o ang “Kompanya”) (NASDAQ: KXIN), isang nangungunang tagagawa ng bagong enerhiyang sasakyan at isa sa mga pinakapremiyum na inangkat na sasakyan at ginamit na sasakyan na plataporma sa Tsina, ang kanyang hindi pa na-audit na mga resulta ng pinansyal para sa anim na buwan hanggang Hunyo 30, 2023.

Mataas na Punto ng Unang Hat ng 2023

  • Kabuuang netong kita ay US$18.9 milyon, kumakatawan sa pagbaba ng 43% mula sa US$33.3 milyon sa unang hat ng 2022.
  • Brutong kita ay US$0.2 milyon, nakapagpapanatili ng katatagan sa US$0.2 milyon sa unang hat ng 2022.
  • Kawalan mula sa mga operasyon ay US$4.1 milyon, lubos na mas mababa kaysa sa kawalan mula sa mga operasyon na US$32.8 milyon sa unang hat ng 2022
  • Netong kawalan na maaaring isaalang-alang sa Kompanya ay US$4.5 milyon, lubos na naimprove sa ibabaw ng netong kawalan na maaaring isaalang-alang sa Kompanya ng US$70.6 milyon sa unang hat ng 2022.

Inayos na kawalan mula sa mga operasyon (hindi-GAAP)1 ay US$2.8 milyon, kumpara sa inayos na kawalan mula sa mga operasyon na US$2.9 milyon sa unang hat ng 2022.

Inayos na netong kawalan (hindi-GAAP)2 ay US$3.3 milyon, kumpara sa inayos na netong kawalan ng US$3.8 milyon sa unang hat ng 2022.


Mga Resulta ng Unang Hat ng 2023

Kabuuang netong kita ay US$18.9 milyon, kumakatawan sa pagbaba ng 43% mula sa US$33.3 milyon sa unang hat ng 2022. Ang pagbaba sa kita ay pangunahing dahil sa pagbaba ng pagbebenta ng ginamit na sasakyan ng Kompanya.

Halaga ng mga kita ay US$18.7 milyon, kumpara sa US$33.1 milyon sa unang hat ng 2022. Ang pagbaba sa halaga ng mga kita ay sumusunod sa pagbaba sa mga kita.

Brutong kita ay US$0.2 milyon, nakapagpapanatili ng katatagan sa US$0.2 milyon sa unang hat ng 2022.

Mga gastusin sa operasyon ay US$4.2 milyon, malaking mas mababa kaysa sa US$33.0 milyon sa unang hat ng 2022. Ang pagkakaiba sa mga gastusin sa operasyon sa pagitan ng dalawang panahon ay malaking dahil sa $29.9 milyong halaga ng kompensasyon batay sa pagkakaloob ng aksiya na kinilala sa unang hat ng 2022.

Mga gastusin sa pagbebenta at pamamahagi ay US$257 libo, kumpara sa $334 libo sa unang hat ng 2022.

Pangkalahatang mga gastusin at administratibo ay US$4.0 milyon, kumpara sa US$32.7 milyon sa unang hat ng 2022. Ang pagbaba ay pangunahing dahil sa malaking halaga ng kompensasyon batay sa pagkakaloob ng aksiya mula sa pagpapatibay ng mga gantimpalang aksiya ng empleyado sa unang hat ng 2022.

Kawalan mula sa mga operasyon ay US$4.1 milyon, kumpara sa kawalang US$32.8 milyon sa unang hat ng 2022. Ang pagkakaiba sa kawalan mula sa mga operasyon sa pagitan ng dalawang panahon ay malaking dahil sa malaking pagbaba sa mga gastusin sa operasyon sa unang hat ng 2022.

Netong kawalan na maaaring isaalang-alang sa Kompanya ay US$4.5 milyon, lubos na naimprove sa ibabaw ng netong kawalan na maaaring isaalang-alang sa Kompanya ng US$70.6 milyon sa unang hat ng 2022.

Inayos na kawalan mula sa mga operasyon (hindi-GAAP)1 ay US$2.8 milyon, kumpara sa inayos na kawalan mula sa mga operasyon na US$2.9 milyon sa unang hat ng 2022.

Inayos na netong kawalan (hindi-GAAP)2 ay US$3.3 milyon, kumpara sa inayos na netong kawalan ng US$3.8 milyon sa unang hat ng 2022.


Sunod na Pangyayari

Noong Agosto 22, 2023, nagsara ang Kompanya ng pagkuha ng 100% ng equity interest ng Morning Star Auto Inc. (“Morning Star”), bilang kapalit ng 100 milyong karaniwang aksiya (kapareho ng 6,666,667 Class A karaniwang aksiya pagkatapos ng pagkonsolida sa ratio ng 1-para-15, epektibo noong Setyembre 14, 2023) ng Kaixin. Sumunod sa pagsasara, naging buong pag-aari ng Kaixin ang Morning Star, na kumakatawan sa opisyal na pagpasok ng Kompanya sa larangan ng pagmamanupaktura ng bagong enerhiyang sasakyan.