Ipinahayag ng Studio City Finance Limited ang Pag-aalok ng Tender para sa hanggang US$75 Milyon ng Kanyang 6.000% Senior Notes na Magtatapos sa 2025

November 9, 2023 by No Comments

IPINAHAYAG NG MACAU, Nov. 09, 2023 — Inihayag ng Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) na nagsimula ito ng cash tender offer para sa hanggang sa kabuuang halaga ng US$75 milyon (ang “Maximum Tender Amount”) ng kanyang nakalabas na 6.000% senior notes na magiging dapat bayaran noong 2025 (ISIN: US86389QAE26 at USG85381AE48) (ang “Notes” at ang ganitong tender offer, ang “Tender Offer”).

Ang Tender Offer ay ginagawa batay sa at nakasalalay sa mga kondisyon na itinakda sa Offer to Purchase, na may petsa ng Nobyembre 9, 2023 (ang “Offer to Purchase”). Ang Tender Offer ay magtatapos sa 5:00 ng hapon, oras ng New York City, sa Disyembre 8, 2023, maliban kung ipagpapaliban o tatapusin ng Studio City Finance (ang “Expiration Time”). Maaaring iurong ang mga paghahandog ng Notes anumang oras sa o bago ng 5:00 ng hapon, oras ng New York City, sa Nobyembre 22, 2023 (ang “Withdrawal Deadline”), ngunit hindi na maaaring iurong pagkatapos nito maliban kung kinakailangan ng batas ng karagdagang karapatan sa pag-urong.

Ang konsiderasyon para sa bawat US$1,000 na halaga ng principal ng mga Notes na wastong ihahandog (at hindi wastong iurong) sa o bago ng 5:00 ng hapon, oras ng New York City, sa Nobyembre 22, 2023 (ang “Early Tender Date”), at tinatanggap para sa pagbili ay US$975, na kasama ang early tender premium. Ang konsiderasyon para sa bawat US$1,000 na halaga ng principal ng mga Notes na wastong ihahandog (at hindi wastong iurong) pagkatapos ng Early Tender Date at sa o bago ng Expiration Time at tinatanggap para sa pagbili ay US$945. Ang mga Notes ay tatanggapin lamang sa minimum na denominasyon ng US$200,000 at integral na mga multiple ng US$1,000 sa labas nito. Maaaring mapabilang ang mga Notes kung ang kabuuang halaga ng principal ng mga Notes na wastong ihahandog (at hindi wastong iurong) ay magiging mas mataas sa Maximum Tender Amount.

Inaasahang mangyayari ang pagtatapos para sa mga Notes na wastong ihahandog (at hindi wastong iurong) sa o bago ng Early Tender Date at tinatanggap para sa pagbili sa Nobyembre 28, 2023 (ang “Early Payment Date”) (o sa Final Payment Date kung pipiliin ng Studio City Finance na walang Early Payment Date). Inaasahang mangyayari ang pagtatapos para sa mga Notes na wastong ihahandog (at hindi wastong iurong) pagkatapos ng Early Tender Date ngunit sa o bago ng Expiration Time at tinatanggap para sa pagbili sa Disyembre 12, 2023 (ang “Final Payment Date”). Kung lubusang susubok na sa Early Tender Date ang Tender Offer, ang mga may-ari na wastong maghahandog ng Notes pagkatapos ng Early Tender Date ay hindi tatanggap ng anumang ng kanilang mga Notes para sa pagbabayad maliban kung dadagdagan ng Studio City Finance ang Maximum Tender Amount.

Inilaan ng Studio City Finance ang karapatan na ipagpaliban, baguhin o tapusin ang Tender Offer anumang oras ayon sa kanyang sariling pagpapasya, kabilang ang pagtaas o pagbaba ng Maximum Tender Amount. Hindi kinakailangan ng Studio City Finance na ipagpaliban ang Withdrawal Deadline sa koneksyon ng anumang ganitong pagtaas o pagbaba.

Ang Tender Offer ay ginagawa lamang ayon sa Offer to Purchase, na naglalaman ng kumpletong mga kondisyon ng Tender Offer. Maaaring makuha ang mga kopya ng Offer to Purchase mula sa Tender and Information Agent, Kroll Issuer Services Limited, sa sumusunod na website: https://deals.is.kroll.com/studiocity. Kinuha ng Studio City Finance ang Deutsche Bank AG, Singapore Branch bilang tanging dealer manager para sa Tender Offer. Dapat ihinaharap ang mga tanong tungkol sa mga kondisyon ng Tender Offer sa Deutsche Bank AG, Singapore Branch sa One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Attention: Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229), kasama ang kopya sa Deutsche Bank AG, London Branch sa Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Attention: Liability Management Group (Tel: +44 207-545-8011) at sa Deutsche Bank Securities Inc. sa 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, United States of America, Attention: Liability Management Group (Tel: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527). Kinuha ng Studio City Finance ang Kroll Issuer Services Limited upang maglingkod bilang tender at information agent para sa Tender Offer. Dapat ihinaharap ang mga tanong tungkol sa mga pamamaraan para lumahok sa Tender Offer o mga kahilingan para sa karagdagang mga kopya ng Offer to Purchase sa Kroll Issuer Services Limited, Attention: Mu-yen Lo at Kevin Wong (Tel: +852 2281-0114, Email: studiocity@is.kroll.com).

Ang press release na ito ay hindi isang alok na ibenta, isang pakiusap na bumili o isang alok na bumili o ibenta anumang securities. Ang Tender Offer ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng Offer to Purchase. Walang sinumang Studio City Finance, ang kanyang board ng mga direktor, ang trustee, ang dealer manager, ang tender at information agent o anumang ng kanilang mga kaugnay na kumpanya ang nagrerekomenda kung dapat o hindi ihahandog ng mga may-ari ang kanilang Notes ayon sa Tender Offer, at walang sinuman sa kanila ang pinahintulutang gawin ang ganitong mga rekomendasyon. Dapat gumawa ng sariling desisyon ang mga may-ari kung ihahandog nila ang kanilang Notes, at kung oo, ang prinsipal na halaga ng mga Notes na ihahandog.

Maaaring ipagbawal ng batas ang pamamahagi ng pagpapahayag na ito sa ilang hurisdiksyon. Kinakailangan ng mga tao na papasok sa pag-aari ng press release na ipagbigay-alam ang kanilang sarili tungkol dito, at sundin ang anumang mga paghihigpit.

Ang press release na ito ay para sa layunin ng impormasyon lamang at hindi isang imbitasyon o alok na makuha, bumili o mag-subscribe sa mga securities na tinutukoy dito. Walang anumang sa press release na ito ang naghahayag ng isang alok na bumili, o isang pakiusap na ibenta, anumang securities sa Estados Unidos o anumang iba pang hurisdiksyon kung saan ganitong alok o pakiusap ay iligal bago ang rehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas sa anumang ganoong hurisdiksyon.

Safe Harbor Statement

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag na nakabatay sa hinaharap. Nang walang pagpapahintulot sa kung anuman, naglalaman ng mga pahayag na nakabatay sa hinaharap sa press release na ito ng espesipikong mga pahayag tungkol sa mga plano at inaasahang panahon ng Studio City Finance sa kaugnayan ng Tender Offer. Ang mga pahayag na hindi katotohanan tungkol sa mga pangyayari, kabilang ang mga pahayag tungkol sa paniniwala at inaasahan ng Studio City Finance, ay mga pahayag na nakabatay sa hinaharap. Naglalaman ang mga pahayag na nakabatay sa hinaharap ng mga panganib at kawalan ng katiyakan, at maraming mga bagay ang maaaring magdulot ng aktuwal na resulta na magkaiba sa anumang pahayag na nakabatay sa hinaharap. Kasama dito ang (i) COVID-19 outbreaks, at ang epekto nito sa aming negosyo, industriya at ekonomiya global, (ii) panganib na kaugnay sa bagong batas sa paglalaro sa Macau at pagpapatupad nito ng pamahalaan ng Macau, (iii) pagbabago sa merkado ng paglalaro at pagbisita sa Macau, (iv) kapital at merkadong kredito volatility, (v) lokal at global na kondisyon pang-ekonomiya, (vi) aming inaasahang mga estratehiya sa paglago, (vii) pag-apruba at regulasyon ng awtoridad sa paglalaro at iba pang pamahalaan, at (viii) aming hinaharap na pag-unlad ng negosyo, resulta ng operasyon at kondisyon pang-pinansiyal. Sa ilang kaso, maaaring matukoy ang mga pahayag na nakabatay sa hinaharap sa pamamagitan ng mga salita o parirala tulad ng “maaaring”, “magiging”, “inaasahan”, “target”, “estimate”, “namamahala”, “potensyal”, “magpapatuloy”, “maaaring” o iba pang katulad na mga paglalarawan. Karagdagang impormasyon tungkol dito at iba pang mga panganib, kawalan ng katiyakan o mga bagay ay kasama sa mga filing ng Studio City International Holdings Limited sa United States Securities and Exchange Commission. Ang lahat ng impormasyon sa press release na ito ay batay sa petsa nito, at ang Studio City Finance ay nangangako na i-update ang ganitong impormasyon, maliban kung kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas.

Para sa komunidad ng pag-iinvest, mangyaring makipag-ugnayan:
Jeanny Kim
Senior Vice President, Group Treasurer
Tel: +852 2598 3698
Email: jeannykim@melco-resorts.com

Para sa media inquiries, mangyaring makipag-ugnayan