Nagreport ang Mainz Biomed ng tagumpay mula sa kampanya ng pagsusuri ng kanser sa rektum ng mga empleyado sa pakikipagtulungan sa Zöller-Kipper

October 31, 2023 by No Comments

Halos kalahati ng mga empleyado ng Zöller-Kipper GmbH sa Alemanya ay nakilahok na sa programa ng pagpapascreening gamit ang ColoAlert®, ang madaling-gamit at maaaring gawin sa bahay na pagsusuri sa kanser sa rektum (CRC) ng Mainz Biomed

BERKELEY, Calif. at MAINZ, Alemanya, Okt. 31, 2023 — Mainz Biomed NV (NASDAQ: MYNZ) (“Mainz Biomed” o ang “Kompanya”), isang kumpanyang diagnostiko ng henetikang molecular na nagspesyalisa sa maagang pagdedetekta ng kanser, ay nagsabing positibo ang mga panimulang resulta mula sa kanilang kampanya sa pagpapascreening ng CRC sa pamamagitan ng kanilang BGM (“betriebliches Gesundheitsmanagement”) na pakikipagtulungan sa Zöller-Kipper GmbH, bahagi ng grupo ng Zöller na may higit sa 2,600 empleyado. Ang pakikipagtulungan ay sinimulan noong Abril 2023, nang pumili ang Zöller-Kipper ng ColoAlert®, ang napakahusay at madaling gamiting pagsusuri ng CRC ng Mainz Biomed, para sa kanilang programa sa kalusugan ng kumpanya.

“Napakasaya naming halos kalahati ng mga empleyado ng Zöller-Kipper sa Alemanya ay sumapi sa aming kampanya sa pagpapascreening ng CRC. Ang mga pangakong panimulang resulta ay lalo pang nagpapalakas sa aming kompitensya upang palawakin ang pagiging madaling maabot ng ColoAlert® at tiyakin na maraming tao ang makikinabang mula sa pagpapascreening na maaaring iligtas ang buhay,” ani Guido Baechler, Punong Ehekutibo ng Mainz Biomed. “Ang kanser sa rektum ay ikalawang pinakamasamang anyo ng kanser, at mahalaga ang maagang pagdedetekta upang mapabuti ang mga pagpipilian sa paggamot at mga rate ng survival. Lubos kaming nagpapasalamat sa Zöller-Kipper para sa kanilang walang-hanggang pakikipagtulungan at para sa kanilang progresibong pagtingin sa kapakanan ng empleyado. Ito ay nagtatag ng napakalakas na presedente para sa aming mga hinaharap na pakikipagtulungan sa mga kompanya sa buong Alemanya at Europa.”

Gamit ang portal online ng Mainz Biomed, nagparehistro ang mga empleyado ng Zöller-Kipper upang mailipad sa kanila ang pagsusuri ng ColoAlert®. Pagkatapos makatanggap at iproseso ang sample, ipinadala ang mga konpidental na resulta ng pagsusuri pabalik sa empleyado sa pamamagitan ng portal, kasama ang paliwanag tungkol sa mga resulta. Kung pinayagan ng isang empleyado na ipaalam sa doktor ang mga resulta ng pagsusuri, maaari itong direktang sumunod sa pasyente. Bilang bahagi ng kanilang pangako sa programa ng BGM, nagbigay ang Mainz Biomed ng edukasyon sa mga empleyado at mga doktor tungkol sa CRC at mga rekomendasyon tungkol sa susunod na hakbang.

“Bilang pinuno sa pagkakaloob ng mga sasakyan para sa pagtatapon ng basura at mga lifter na elektriko at hidrauliko sa Europa, naniniwala kami sa Zöller-Kipper na ang aming mga empleyado at kanilang kalusugan ang aming pinakamalaking lakas. Ang mga rate ng pagpaparehistro ay nagpapatunay na ang pakikipagtulungan sa Mainz Biomed upang mag-alok ng kanilang madaling pagsusuring pagpapascreening ng CRC ay isang karampatang pamumuhunan,” ani Irina Riffel, Tagapamuno ng HR ng Zöller-Kipper. “Ang CRC ay isang nakapipinsalang sakit, at napakasaya naming magkaloob sa aming mga kasapi ng isang solusyon na madaling maaplay at nagbibigay ng mapagkakatiwalaang at mabilis na resulta. Ang feedback na natanggap namin mula sa mga nagpapartisipa ay positibo sa buong proseso. Lubos kaming nagpapasalamat sa matagumpay na pakikipagtulungan sa Mainz Biomed, kanilang eksepsiyonal na serbisyo at excited kami sa pagpapatuloy ng aming kolaborasyon.”

Mangyaring bisitahin ang opisyal na website ng Mainz Biomed para sa mga investor sa mainzbiomed.com/investors/ para sa karagdagang impormasyon.

Mangyaring sundan kami upang manatiling naka-update:
LinkedIn
X (Previously Twitter)
Facebook

Tungkol sa ColoAlert®
Ang ColoAlert®, ang pangunahing produkto ng Mainz Biomed, ay nagbibigay ng mataas na sensitibidad at espesipisidad sa isang madaling-gamit na pagsusuri sa bahay para sa kanser sa rektum (CRC). Ang hindi-binabagay na pagsusuring ito ay maaaring makapagpahiwatig ng mga tumor ayon sa pagsusuri ng DNA ng tumor, na nagbibigay ng mas maagang pagdedetekta kaysa sa mga pagsusuring pamamagitan ng dugo sa balat (FOBT). Batay sa teknolohiyang PCR, ang ColoAlert® ay nakakadetekta ng mas maraming kaso ng kanser sa rektum kaysa sa iba pang mga pagsusuri sa dumi at nagbibigay ng mas maaga pang pagdedetekta (Dollinger et al., 2018). Ang produkto ay komersyal na magagamit sa ilang bansa ng EU sa pamamagitan ng isang network ng nangungunang independiyenteng laboratoryo, mga programa sa kalusugan ng kumpanya at sa pamamagitan ng direktang pagbebenta. Upang makatanggap ng pag-apruba sa marketing sa US, ang ColoAlert® ay susuriin sa pagsubok ng pagpaparehistro ng FDA na tinatawag na ‘ReconAAsense.’ Pagkatapos mapagtibay sa US, ang estratehiyang pangkomersyal ng Kompanya ay ang itatag ng pagkalat na maaaring iskalar sa pamamagitan ng isang programa ng pakikipagtulungan sa mga regional at pambansang serbisyong laboratoryo sa buong bansa.

Tungkol sa Kanser sa Rektum
Ang kanser sa rektum (CRC) ay ikatlong pinakakaraniwang kanser sa buong mundo, kung saan may higit sa 1.9 milyong bagong kaso na naiulat noong 2020, ayon sa World Cancer Research Fund International. Inirerekomenda ng US Preventive Services Task Force na ang pagpapascreening gamit ang mga pagsusuring DNA ng dumi tulad ng ColoAlert® ay dapat gawin bawat tatlong taon simula sa edad na 45. Bawat taon sa US, 16.6 milyong kolonoskopiya ang ginagawa. Gayunpaman, halos isang-katlo lamang ng mga residente ng US na nasa edad na 50-75 ay hindi pa nagsasagawa ng pagpapascreening para sa kanser sa rektum. Ang pagkukulang na ito sa pagpapascreening ay kumakatawan sa isang $4.0B+ na kabuuang merkado sa US.

Tungkol sa Mainz Biomed N.V.
Ang Mainz Biomed ay nagdedebelop ng mga solusyong diagnostikong henetiko na handa sa merkado para sa mga kondisyong nakamamatay. Ang pangunahing produkto ng Kompanya ay ang ColoAlert®, isang tumpak, hindi-binabagay at madaling-gamit na pagsusuri sa maagang pagdedetekta ng kanser sa rektum batay sa real-time Polymerase Chain Reaction-based (PCR) multiplex detection ng mga biomark na henetiko sa dumi. Kasalukuyang ginagamit ang ColoAlert® sa buong Europa. Nagpapatakbo ang Kompanya ng isang mahalagang pag-aaral ng FDA para sa pag-aapruba sa US. Kasama rin sa portfolio ng produktong kandidato ng Mainz Biomed ang PancAlert, isang pagsusuring pangmaagang pagdedetekta ng kanser sa pancreas. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mainzbiomed.com.