Nagpapatibay na Hypnotismo nagtataglay ng buhay sa pamamagitan ng pagpapahinto sa kanilang paninigarilyo at vaping

October 31, 2023 by No Comments

Sydney, New South Wales Okt 30, 2023  – Ang paninigarilyo at paggamit ng e-sigarilyo ay parehong mapanganib sa kalusugan at kapaligiran na nagdudulot ng malaking pinsala sa tao. Gayunpaman, ang pag-alis sa ganitong kasanayan ay isa sa pinakamahirap na bagay na ginagawa ng sinumang tao. Nagbibigay ng malaking kahulugan sa pagiging madali at tiyak na pagkawala ng pagkahumaling, ang Results Driven Hypnosis ay narito na may programang Quit Smoking / Vaping for Life. Idinisenyo ang programang ito upang tulungan ang mga tao na maging malaya mula sa kasanayan ng paggamit ng sigarilyo o e-sigarilyo para sa buong buhay. Hindi lamang mapanganib ang mga sigarilyo at e-sigarilyo sa mga baga, ngunit maaari ring magdulot ng malaking pinsala sa iba pang bahagi ng katawan ng tao.

Mula sa maluwag na ngipin, pagdurugo at pagkainis ng mga hugis, maaaring magdulot ito ng pagkabalisa sa halos bawat bahagi ng katawan ng tao. Kaya narito ang terapiyang hypnosis na BQT upang tulungan ang mga tao na makalaya mula sa bilangguan ng pagkahumaling sa (e-)sigarilyo. Maaaring akayin ng mga tao ang sesyon ng hypnotherapy sa internet at makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Zoom sa kapaskuhan at pribadong ng kanilang mga tahanan. May napatunayan nang matagumpay na rekord sa libu-libong kliyente, ito ang perpektong lugar para sa mga tao na gustong magpaalam sa masamang kasanayang ito para sa buong buhay. Mananatili ang epektibidad ng mga sesyong ito sa buong buhay ng mga kliyenteng magkakaroon ng mas masayang, mas malusog at mas mayaman na hinaharap. Kaya simulan na ngayon sa: https://quitsmokingforlife.online/.

Media Contact

Quit Smoking For Life

freeconsult@quitsmokingforlife.online

https://quitsmokingforlife.online

Source :Quit Smoking For Life