Ang mga Matatandang Amerikano ay Nakaharap sa Malulungkot na Hinaharap Maliban kung Payagan Natin ang mga Bagong Migranteng Tumulong

September 6, 2023 by No Comments

Mayroong higit sa 11 milyong bakanteng trabaho at 6 na milyong walang trabahong manggagawa lamang sa Estados Unidos, at nahihirapan ang mga employer na mag-hire ng sapat na tao upang punan ang kanilang mga hanay sa loob ng higit sa isang taon.

Malaki ang epekto ng kakulangan na ito sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Partikular, ang pangmatandang populasyon ng America ay sumasabog at ang hindi natutugunang pangangailangan para sa mga tagapag-alaga na umaasa ang mga matatandang mamamayan ay nagiging mas matingkad sa mga rural na lugar at mas maliliit na lungsod at bayan kung saan nakatira ang halos kalahati ng lahat ng mga Amerikano. Inaasahan ng Association of American Colleges (AAMC) na magkakaroon ng kakulangan ng hanggang 124,000 na mga doktor sa 2034, na may harap ng partikular na malubhang kakulangan ang mga geriatrician. Ayon sa ulat ng AAMC noong 2021, 6,124 lamang na mga doktor sa buong bansa ang nag-eespesyalisa sa pangangalaga ng mga matatandang adult. Ayon sa US Census, “Sa 2060, halos isa sa apat na mga Amerikano ay magiging 65 taong gulang at mas matanda, ang bilang ng 85 pataas ay tatlong beses, at dadagdag ang bansa ng kalahating milyong centenarians.”

Kung walang karagdagang mga imigranteng papasok, nakahaharap ang mga matatandang Amerikano sa isang malungkot na hinaharap para sa ating kakayahang mag-age nang may dignidad. At hindi lamang ang ating mga matatandang populasyon. Kailangan natin ng mas maraming imigranteng papasok sa bawat aspeto ng pangangalagang pangkalusugan at ng ating ekonomiya upang umunlad ang ating bansa.

Hindi lamang makakahanap ng pangangalagang pangkalusugan ang mga matatandang Amerikano, maaaring magkaroon sila ng kakaunting pagpipilian kapag nag-hire ng tulong upang manatili sa kanilang mga tahanan o kapag naghahanap ng puwesto sa isang residential na pasilidad. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 87 porsyento ng mga nursing home sa US ay nahaharap sa katamtamang hanggang malubhang kakulangan sa staff, kahit na inalok ng karamihan ang mas mataas na sahod at bonus. Kinatawan ng tatlong-kapat ng mga pasilidad ang kakulangan ng kuwalipikadong kandidato bilang kanilang pinakamalaking hadlang. Higit sa kalahati ng lahat ng mga nursing home ay hindi sumusunod sa pang-araw-araw na mga antas ng staffing na nakatakda ng Mga Sentro para sa Medicaid at Medicare. Bilang resulta, karamihan sa mga nursing home ay naglilimita ng mga bagong pasyente, at marami ang nahaharap sa malapit nang panganib ng pagsasara dahil sa kakulangan sa staff. Sa Postville, Iowa (pop. 2,400), isang residential na pasilidad ay nagsara noong nakaraang taon nang may kaunting abiso, na nagpilit sa ilang long-term na residente na magmadaling maghanap ng mga puwesto sa katabing pasilidad.

Maaari nating tingnan ang Iowa bilang isang mikrokosmo ng America. Ang median na edad para sa mga taga-Iowa—tulad ng karamihan sa mga Amerikano—ay 73. Halos kalahati ng lahat ng mga taga-Iowa ay nakatira mag-isa at kulang sa kita sa pagreretiro, at isang katlo ay may kapansanan. Mayroon ding 73,400 na mga bakanteng trabaho para sa mga direct care worker ang Iowa, ranggo 26 sa pambansang Direct Care Workforce State Index na binuo ng PHI National. Pinapalala ang mga kakulangang ito ng mababang rate ng mga dayuhang ipinanganak na manggagawa sa estado. Binubuo ng 7 porsyento ng pwersa sa direktang pangangalaga ang mga imigranteng manggagawa, medyo mas mataas kaysa sa 5.5 porsyento ng mga dayuhang ipinanganak na tao sa buong estado.

Sa buong bansa, binubuo ng mga dayuhang ipinanganak na manggagawa ang humigit-kumulang 25 porsyento ng mga direktang manggagawa sa pangangalaga sa tahanan at 19 porsyento ng mga direktang manggagawa sa pangangalaga sa nursing home. Sa bahagi, ito ay dahil napakahirap ng trabaho—iniulat ng mga manggagawa ang “pangmatagalang kakulangan sa staff, karahasan sa lugar ng trabaho, labis na panganib ng pinsala o sakit, pangmatagalang pagod, at malubhang strain sa kalusugan ng isip.” Nakahaharap ang mga nursing assistant sa mabibigat na workload na nangangailangan sa kanila na suportahan nang sabay-sabay ang maraming residente bawat shift, madalas na may hindi sapat na oras upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga inaalagaan nila. Ang nangangailangang mga oras at workload ay humahantong sa stress, pinsala at burnout, na nagreresulta sa mataas na turnover sa larangan sa pangkalahatan. Bagaman ang pagtaas ng minimum na sahod ay maaaring humikayat ng mas maraming katutubong mamamayan na magtrabaho sa mga pasilidad ng pangangalaga, nang walang reporma, laging magkakapit ang mga sahod ng Medicaid reimbursement. Para sa maraming mamamayan, nangangahulugan ito na pipiliin nila ang isang mas kaunting nangangailangang trabaho na minimum wage.

Nakikita nang unang-kamay ni Kevin Kincaid ang pangangailangan para sa mga imigranteng manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan bilang CEO ng Knoxville Hospital at Clinics sa Iowa. Sinasabi niya sa amin, “Kumplikado at mahal ang proseso ng imigrasyon. Lubos na nangangailangan ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng mga imigranteng ito na may tamang pagsasanay at kaalaman upang isakatuparan ang aming misyon. Ginagawa ng sistema ng imigrasyon na napakahirap para sa kanila, hindi kinakailangan. ” Kamakailan lamang ay dumating ang tatlong imigranteng mula sa Pilipinas at bago silang miyembro ng kanyang staff, sabi ni Kincaid. Patuloy niya, “Pinatibay namin kamakailan ang aming staffing sa laboratoryo sa pamamagitan ng paggamit ng mga propesyonal na imigranteng ito na may mahusay na pagsasanay. Dumating sila sa amin na may kamangha-manghang pagsasanay at sila ay napakagaling na miyembro ng aming komunidad. Nagpapasalamat kami na sila ay nandito. Gusto lang naming sana ay bibigyan sila ng mas maraming katiyakan, mas mabilis, at mas mura ng sistema ng imigrasyon. Kailangan talaga namin sila nang walang pagdududa.”

Pinangungunahan ng Iowa ang bansa sa paggamit ng programa ng Conrad 30, na tumutulong na tugunan ang kakulangan ng kuwalipikadong mga doktor sa pamamagitan ng paghikayat sa mga banyagang nagtapos sa medisina (FMGs) na magtrabaho nang 2 taon sa mga lugar na medikal na hindi sapat ang serbisyo. Ayon sa ulat ng Niskanen Center na nagdedetalye ng limang taong average na paggamit ng mga waiver, ginamit ng Iowa ang bawat waiver na magagamit. Tandaan, sinuportahan ni Senador Joni Ernst (R-IA) ang isang panukalang batas noong 2020-2021 na magpapalawak ng programa ng Conrad 30 na magdadagdag ng bilang ng mga waiver mula 30 hanggang 35. Ngunit ito ay isang drop lamang sa balde—marami pang kailangan.

Ang malinaw na sagot sa sobrang pangangailangan ay pagdaragdag ng availability ng lakas-paggawa. Gayunpaman, kinukuha ng US ang kabaligtarang direksyon. Noong Mayo, inanunsyo ng State Department na halos napuno na ang lahat ng available na visa para sa mga dayuhang nurse. Ang mga aplikante na nag-file pagkatapos ng Hunyo 1, 2022—kahit na may mga offer sa trabaho—ay kailangang maghintay hanggang sa i-reset ang quota sa huli ng taong ito, na nagdaragdag sa lumalaking mga backlog. Bagaman binubuo ng mga International Medical Graduates (IMGs) ang 50 porsyento ng mga tagapagbigay ng geriatric medical noong 2021, tumatanggi ang Kongreso na palawakin ang programa ng Conrad 30 waiver na hinihikayat ang mga IMG na magpraktis sa mga lugar na may mataas na pangangailangan sa medikal.

Sa pagitan ng 1980 at 2017, nagdagdag lamang ang imigrasyon sa