Ang mga Pasiyente ng Demensya ay Madalas na Ini-treat sa Anti-Psychotics. Iyon ay Mapanganib

September 12, 2023 by No Comments

Close up ng kamay na sumusulat ng reseta

Ang Alzheimer’s at katulad na neurodegenerative na mga kondisyon ay hindi lamang mga sakit ng memorya, ngunit mga sakit ng buong isip. Nagreresulta ito sa mga pagbabago sa personalidad at pag-uugali na, habang tumutulong, ay patuloy na nagiging hamon para sa mga tagapag-alaga. Harap sa mahihirap pamahalaan na mga sintomas – tulad ng agresyon, kaguluhan, at sikosis – minsan ay humahantong ang mga doktor sa mga off-label na reseta ng mga gamot na antipsychotic.

Ngunit ang mga seryosong gamot na psychiatric na ito ay sobrang inireseta at ginagamit nang hindi naaangkop para sa off-label na pamamahala ng dementia, ayon sa isang bagong pag-aaral ng mga matatandang pasyente sa New York. Pinagsama ng mga mananaliksik mula sa buong estado ang data na nagpapakita na sa mga matatandang pasyenteng nakakulong sa bahay na tumatanggap ng mga serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan sa bahay, ang mga may Alzheimer’s at kaugnay na dementia (ADRD) ay higit na doble ang posibilidad na umiinom ng mga gamot na antipsychotic kaysa sa iba pang matatandang pasyente sa pangangalaga sa bahay, isang pagkakaiba na sinasabi ng mga may-akda ng pag-aaral na nagsasaad ng sobrang pag-reseta.

Dapat na huling lunas ang mga gamot na anti-psychotic

Karamihan sa mga gamot na antipsychotic, kabilang ang lahat na kasama sa pag-aaral, ay hindi inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration upang gamutin ang dementia, ngunit patuloy na ginagamit ng maraming doktor sa anumang paraan, na ginagawa itong isang karaniwang off-label na paggamit ng mga gamot. Ayon sa pinakamahusay na kasanayan na itinakda ng Alzheimer’s Association, ang mga off-label na gamot na antipsychotic ay dapat na huling lunas para sa mga pang-asal at pangkaisipang sintomas ng dementia, sama-samang tinutukoy bilang BPSD. Hinihiling sa mga tagapag-alaga at doktor na unahin muna ang mga hindi paggamot na opsyon ng pamamahala ng pag-uugali, na kabilang ang mga estratehiya tulad ng pag-iwas sa pagtatalo at pagtiyak na nakakakuha ang isang pasyente ng sapat na pahinga. Kahit na, nangangailangan ang pagrereseta ng karaniwang mga gamot na antipsychotic ng isang maingat na kalkulasyon, dahil ang paggamit nito ay may kaugnayan sa isang mas mataas na panganib ng parehong atake sa puso at mas malawak na kamatayan. Ayon sa mga mananaliksik, ang rate ng mga iniresetang gamot sa mga pasyente sa kanilang pag-aaral ay mas malaki kaysa sa naunang natukoy na mga rate sa katulad na mga kaso.

Higit sa 6,600 na pasyente ng Medicare sa buong estado ng New York ang kasama sa pag-aaral, na inilathala noong Sept. 6 sa Journal of the American Geriatrics Society. Ang cohort ay kinabibilangan ng 889 na paksa na may Alzheimer’s at kaugnay na dementia. Ipinakita ng impormasyon na naitala ng mga nars sa panahon ng mga pagbisita sa bahay noong 2019 na 17.2% ng mga pasyenteng may diagnosis na ADRD ay iniresetahan ng hindi bababa sa isang gamot na antipsychotic—sa kabila ng hindi pagkadiagnose para sa sikosis—kumpara sa 6.6% ng mga hindi ADRD na pasyente.

“Minsan ay hindi naaangkop na inirereseta ang mga gamot na ito para sa mga pasyenteng may dementia na nakakaranas ng kaguluhan o kawalan ng katiwasayan nang walang batayang sikosis,” sinabi ng mga may-akda ng pag-aaral, na pinangunahan ni University of Rochester assistant professor Jianjiao Wang, sa TIME sa email. “Ang mga sintomas na ito ay nakakaabala sa mga tagapag-alaga at mas kaunti sa mga taong nakakaranas nito, kaya maaaring hindi humingi ng panggagamot at bilang resulta, hindi inirereseta ang mga gamot na ito.”

Hindi ito ang unang pag-aaral na nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa maling pagrereseta ng mga antipsychotic. May patuloy na debate sa mga geriatric psychiatrist tungkol sa kung paano maaaring gamitin nang may etika ang mga gamot na ito upang gamutin ang mga pasyenteng may dementia—at kung ang pagrereseta sa kanila ay isang “kinakailangang kasamaan,” gaya ng isinulat ng isang British na mananaliksik, o kung ginagamit sila bilang mga kemikal na pangpigil at mga pampakalma lamang para sa kaginhawaan ng mga tagapag-alaga. Gayunpaman, ito ang unang pag-aaral sa US na partikular sa nakaraang isang dekada na nakalap ng tunay na data sa buhay tungkol sa mga iniresetang gamot mula sa isang malaking cohort, bagaman katulad na hinihinalang mga rate ng sobrang pagrereseta ay naitala sa parehong UK at Australia. Ito rin ang ilan sa mga kakaunti na tumutuon lamang sa mga “community-dwelling” na mas matatandang adulto, o yaong namumuhay sa labas ng mga nursing home—kung ano ang tinawag ng mga mananaliksik na isang “hindi gaanong pinag-aaralan” na setting para sa sobrang pagrereseta.

Kakaunti ang mabubuting opsyon para sa mga tagapag-alaga

Nangangailangan ng balanseng gawain araw-araw ang pangangalaga sa mga pasyenteng may dementia: Pinakamaliit na panganib na maaaring idulot ng isang naguguluhan na pasyente ang pinsala sa kanilang sarili o sa iba ay maaaring salungat sa pagpapayag sa kanila na maramdaman pa rin ang kanilang sarili at mabuhay nang independiyente sa mga payapang sandali. Ayon sa pag-aaral sa New York, ang mga pasyenteng may dementia na namumuhay na may ADRD na umiinom ng mga antipsychotic ay mas kaunti ang posibilidad na muling makuha ang kakayahang makilahok sa mga gawain araw-araw—alam na pinapabagal ang pag-unlad ng mga ganitong sakit—makaraan ang isang pangyayaring pangkalusugan kapag ikukumpara sa mga hindi umiinom nito.

Mahirap ayusin ang isyu ng sobrang pagrereseta dahil karamihan nito ay “nagmumula sa tunay na pakiramdam ng desperasyon ng parehong mga clinician at pamilya / tagapag-alaga,” sabi nina Wang at kanyang mga co-author. “Hindi tayo nagkaroon ng maraming opsyon para sa mga gamot partikular na paggamot sa nakakaabalang mga sintomas sa dementia. Tunay ang mga pakikibaka na naranasan ng mga tagapag-alagang pamilya.”