Ang Pag-uugali ay isang Himalang Gamot para sa ating Kalusugan

September 4, 2023 by No Comments

Babae na humihinga habang nasa open water swim

Sirang-sira ang pangangalagang pangkalusugan. Ang mga sakit na pangmatagalan ay kumakain ng mas maraming bahagi ng mga mapagkukunan sa pangangalagang pangkalusugan sa bawat sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa buong mundo sa mga paraan na hindi mapapanatili. Oo, may golden age ng inobasyon na nangyayari sa anyo ng mga bagong teknolohiya tulad ng gene therapy, neural technology, immunotherapy, at lalo na ang epekto ng AI sa mga diagnosis at pag-develop ng gamot, ngunit hindi natin maaaring hayaan na ang mga kahanga-hangang technological advance na ito ay magbulag sa atin sa trahedya ng modernong pangangalagang pangkalusugan at sa napabayaang miracle drug sa harapan lang natin: ang ating pang-araw-araw na ugali. Kung para sa pag-iwas sa sakit o pag-o-optimize ng paggamot sa sakit, ang ugali ay talaga namang isang miracle drug.

May limang pundasyonal na pang-araw-araw na ugali na, magkasama, bumubuo sa miracle drug na ito: tulog, pagkain, galaw, pamamahala sa stress, at koneksyon. Dahil malinaw ang siyensiya na kapag pinaunlad natin ang pang-araw-araw na mga aspeto ng ating buhay, makikita ang dramatikong pagbuti sa ating kalusugan at kagalingan. Ang mga breakthrough na ito sa ating kalusugan ay hindi sa malayong hinaharap—narito na ngayon din.

Malinaw na hindi gumagana kung ano ang ginagawa natin ngayon. Ayon sa World Health Organization, ang mga sakit na pangmatagalan at hindi nakakahawa, tulad ng sakit sa puso, diabetes, at sakit sa paghinga, ay pumapatay ng 41 milyong tao taun-taon. Sa kasalukuyang rate, sa 2050, ang mga sakit na pangmatagalan ay magiging responsable sa 86% ng 90 milyong pagkamatay taun-taon, isang kahanga-hangang pagtaas ng 90% sa mga tunay na bilang lang mula 2019. Sa buong mundo, mahigit 500 milyong tao ang may diabetes, at inaasahang tataas ito sa 783 milyon sa 2045. Sa 2040, inaasahan ng International Diabetes Foundation na ang paggastos sa diabetes ay maaaring lumampas ng $800 bilyon kada taon. “Ang pinaka pusong-sugat na simbolo ng pagkabigo ng America sa pangangalagang pangkalusugan,” sulat ni Nicholas Kristof sa The New York Times, “ay ang mga maiwasang amputasyon na resulta mula sa hindi mabuting pamamahala ng diabetes… Isang daliri, paa o binti ay tinatanggal ng isang doktor nang humigit-kumulang 150,000 beses kada taon sa America.”

Walang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa mundo ang matagumpay na namamahala sa mga resulta sa kalusugan laban sa pag-atake na ito ng mga sakit na pangmatagalan. Kung ito man ay single payer, pambansang pangangalaga sa kalusugan o mga sistema batay sa pribadong insurance, lahat ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay natalo sa labanan. Sa U.S., humigit-kumulang 90% ng ating $3.8 trilyon sa paggastos sa pangangalagang pangkalusugan ay napupunta sa paggamot ng mga kondisyon sa kalusugan na pangmatagalan at mental. Mula 1960 hanggang 2021, ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan ng U.S. ay tumaas mula 5% hanggang 18% ng GDP. Sa UK, ang listahan ng mga naghihintay na makatanggap ng pangangalagang medikal ay umabot sa 7.47 milyon. Malinaw na hindi lang ito kabiguan sa pag-iwas—ang ating mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nabibigo rin sa mas makitid na layunin ng paghahatid ng sapat na pangangalaga kapag may sakit.

Ang potensyal na ibaliktad ang mga trendline na ito ay matatagpuan sa data: Ang pangangalagang medikal lamang ang sinasabing nag-aambag ng tinatayang 10% hanggang 20% sa mga resulta sa kalusugan, habang ang ating pang-araw-araw na mga ugali ay nagpapatakbo ng 36% ng mga resulta. Ano ang idinudulot nito sa ating kalusugan? Ayon sa UN, ang pagsasama-sama ng pagpapanatili ng malusog na timbang, regular na ehersisyo, malusog na diyeta at hindi paninigarilyo ay maaaring mabawasan ang panganib na magkaroon ng pinaka karaniwan at nakamamatay na mga sakit na pangmatagalan ng hanggang 80%. Ang dramatikong pagbaba ng paninigarilyo sa America sa huling dalawang dekada at ang epekto nito sa kalusugan ay isang halimbawa ng posible.

Ang ating haba ng buhay at ang ating healthspan—ang panahon kung kailan hindi lang tayo buhay ngunit malusog at nag-eenjoy ng magandang kalidad ng buhay—ay lubhang naimpluwensiyahan ng ating pamumuhay. Natuklasan ng ekonomistang si Raj Chetty ng Harvard na ang mga ugali tulad ng mga gawi sa pagkain, ehersisyo, at paninigarilyo ay nakakaapekto sa ating life expectancy higit pa kaysa access sa pangangalagang pangkalusugan. Sa madaling salita, kung gaano katagal tayong mabubuhay at kung gaano kabuti tayong mabubuhay ay sa malaking bahagi pinamamahalaan ng mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw. Upang tunay na baguhin ang pangangalagang pangkalusugan, kasama ng kapangyarihan ng mga gamot at teknolohiyang nagliligtas ng buhay, dapat din tayong tumutok sa kapangyarihan ng mga gawing nagbabago ng buhay sa loob ng bawat isa sa mga pundasyonal na ugali na ito. Dahil habang ang pangangalagang pangkalusugan ay pana-panahon, ang kalusugan mismo ay tuloy-tuloy. Ang kalusugan ay kung ano ang nangyayari sa pagitan ng mga pagbisita sa doktor.

Isang pag-aaral sa journal na Circulation ang nagbibigay sa atin ng isang malinaw na tingin kung gaano kapangyarihan ang ugali. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong 50 taong gulang, na nagsasagawa ng limang malusog na gawi—regular na ehersisyo, kumakain nang malusog, hindi naninigarilyo, pinapanatili ang malusog na timbang, at hindi umiinom ng sobrang alak—ay nagdagdag ng mahigit isang dekada sa kanilang mga buhay (14 na taon para sa mga babae at 12.2 taon para sa mga lalaki). “Ang pangunahing mensahe na dapat kunin ay may malaking benepisyo sa kalusugan at haba ng buhay na makukuha lamang sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa ating mga pattern ng ugali,” sabi ng co-author ng pag-aaral at propesor sa Harvard Medical School na si Dr. Meir Stampfer.

Kaya bakit hindi gaanong pinapansin ang kapangyarihan ng pagbabago ng ugali? May ilan na tinatanggihan ito dahil sa tingin nila ito ay masyadong malambot—paano maaaring nasa parehong kategorya ang isang bagay tulad ng pagbabago ng ugali kasama ang mga technological advance at bagong tool sa pagsusuri? Ang iba naman ay sumusuko sa pagbabago ng ugali dahil ito ay masyadong mahirap—ito ang doktor na nagsasabi sa atin na kumain ng gulay at pumunta sa gym. Ang kumain nang mas malusog at kumuha ng ilang ehersisyo ay mga bagay na alam ng karamihan sa atin na dapat gawin, ngunit ang payo lamang na gawin ito ay hindi naghahanda sa atin para sa tagumpay.

Para sa unang pagtutol, hindi ito either-or. Siyempre, ang pagbabago ng ugali ay hindi pamalit sa mga gamot at paggamot medikal, ngunit maraming matigas na siyensiya na nagpapakita na ito ay isang mahalagang kasama na nag-o-optimize ng pamamahala ng sakit. Halimbawa, isang pag-aaral ng mga mananaliksik sa Fred Hutchinson Cancer Research Center ay natuklasan na ang pagkakaroon ng magandang tulog ay maaaring magpataas ng rate ng survival para sa mga pasyente ng breast cancer. “Ang pagtulog ay tiyak na isang bagay na maaaring kontrolin,” sabi ng epidemiologist at pangunahing may-akda na si Dr. Amanda Phipps. “May kontrol tayo dito higit pa kaysa sa pamilya na may kasaysayan ng sakit. Sa pangkalahatan, ang mga resultang ito ay nagmumungkahi na habang mas maraming atensyon ang ibinibigay natin sa pagtulog bilang isang mahalagang aspeto ng pangkalahatang kalusugan, lalo tayong gaganda para sa mga pasyente ng breast cancer.” Natuklasan din ng mga pag-aaral na ang pangmatagalang stress ay nagpapataas ng paglaki ng mga cancer cell. At ang ehersisyo ay maaaring mag-reverse ng pagtigas sa puso na may kaugnayan sa kondisyon tulad ng sakit sa puso.