Ang Pagkapanalo ni Mike Johnson sa Halalan Ay Nagpapamarka sa Pagtatapos ng GOP ni Reagan

October 31, 2023 by No Comments

House Lawmakers Work Towards Electing New Speaker On Capitol Hill

“Nagtatagumpay ang MAGA,” sabi ni Rep. Matt Gaetz (R., FL) noong Oktubre 25. May dahilan siya para maging masaya. Pagkatapos ng ilang linggo ng kaguluhan, nakapagkasundo na ang mga Republikano sa Kapulungan sa hindi kilalang si Rep. Mike Johnson (R., LA) upang palitan si Rep. Kevin McCarthy (R., CA). Ang mabait na si Johnson ay ganap na sumusunod sa mga nasyonalistang-populistang Republikano tulad ni Gaetz, na nag-organisa ng pagbagsak ni McCarthy. Ang insidente ay isa pang tanda na hindi na ang partido ni Ronald Reagan ang GOP. Ito na ang partido ni Donald Trump.

Simula nang umalis sa opisina si Reagan noong 35 taon na ang nakalipas, nagpakilala ang GOP ng sarili nito nang negatibo. Ang koalisyon ay nagsasama hindi batay sa isang programa sa pagpapatupad kundi sa pagtutol sa iba. Ang pinakamalaking sandali ng partido ay mga pagtutol.

Una ay ang eleksyon ng 1994. Nanalo ang mga Republikano ng kontrol ng Kongreso para sa unang pagkakataon sa 40 taon bilang pagtutol sa plano sa pangangalagang pangkalusugan ni Bill Clinton, pagtaas ng buwis, at mga pananaw na panlipunan. Tumakbo si George W. Bush noong 2000 upang “ibalik ang katapatan sa Malakanyang,” isang malambing na halughugin sa karakter ng kanyang naging popular na nakatatandang kapwa.

Naging mas mahirap para sa mga Republikano habang lumilipat ang mga botante mula sa mga mayayamang lugar at mga may mas mataas na edukasyon, kasama ang mga botanteng Millennial at sa huli ay Gen Z, mula sa konserbatismong panlipunan. Hindi naging madali ang mga pagkabigo ng administrasyon ni Bush. Walang saysay rin ang mga kampanyang pangpagkapresidente ni John McCain at Mitt Romney.

Sa hindi sinasadyang paraan ay muling nagtipon si Barack Obama ng koalisyon ni Reagan mula sa mga puting may kolehiyong kasal sa mga suburbyo. Ang mga propesyonal na ito na umaangat, marami sa kanila ay masusing relihiyoso, ay nagsama sa mga tradisyonal na konstituensiya ng GOP sa Dakilang Llanura, mga komunidad ng protestanteng ebanghelyo sa Timog, at mga botanteng puting walang kolehiyo sa Rust Belt.

Noong 2010 at 2014, lumaban ang mga kandidato ng Republikano laban kay Obama. Nang umalis siya sa Malakanyang, nasa ilalim ng Republikano ang Kapulungan, Senado, karamihan ng mga gobernador, at dalawang-katlo ng mga kapulungan ng estado. Ito ay hindi dahil mahal ng mga botante ang GOP. Ito ay dahil tinatanaw ng mga botante ang GOP bilang paraan upang hadlangan ang labis na paggamit ng kapangyarihan ng Demokratiko. Si Obama ay regalo sa Partidong Republikano: isang walang hanggang pinagmumulan ng pagtutol na nagpapagana sa mga kandidato nito patungong mas mataas na antas.

Naniniwala si Obama at kanyang mga tagapayo na ang tamang kombinasyon ng mga patakarang Progresibo ay malalabanan ang pagtutol na populista. “Ang asam ko ay kung ang sambayanang Pilipino ay magpadala ng mensahe” sa mga Republikano, sinabi ni Obama sa Rolling Stone noong 2012, at “makakaranas sila ng ilang pagkawala sa susunod na halalan, magkakaroon ng pag-iisip-balik sa kanilang sarili—na maaaring mabasag ang init ng ulo.” Hindi ipinadala ang mensahe. Ang “init ng ulo” sa likod ng pagtutol sa ilalim ng sambayanan kay Obama ay hindi nabasag. Lumakas ito. Kinuha nito ang anyo ni Trump.

Si Reagan ay nangunguna sa isang partido ng mga tagapagtaguyod—mga lider na naglalayong makamit ang mga institusyon ng Amerika. Sa kabaligtaran, si Trump ay ang tagapagtaguyod mula sa labas. Iba rin ang kanyang koalisyon kaysa kay Reagan. Habang naging mas edukado ang botante, naging labanan ito sa mga halagang pangkultura. At habang lumilipat sa kaliwa ang mga halagang ito sa imigrasyon, lahi, klima, kasarian at pagkakakilanlan, nahahati na ang Amerika ayon sa heograpiya at edukasyon. Noong 2016 si Hillary Clinton ang unang Demokratiko na nanalo sa mga puting may kolehiyong botante mula noong 1956. Nanalo rin si Biden noong 2020. Sinasabi ni Bill McInturff, isang tagapagtaguyod ng Republikano, na noong 2012 nahahati ang GOP: 48 porsiyento ng mga Republikano ay walang kolehiyo; 40 porsiyento ay may. Noong 2022, tumaas sa 62 porsiyento ang bahagi ng mga Republikano nang walang digri. Bumaba sa 25 porsiyento ang bahagi ng may digri ng bachelor.

Ito ang GOP—GOP ni Trump—ay mababa ang antas, konfrontasyonal, hindi pormal sa pulitika, mapag-alinlangan sa awtoridad ng institusyon, at hindi interesado sa pagsunod sa mga alituntunin na itinakda ng mga liberal. Ang pagreretiro ni Senator Mitt Romney ng Utah mula sa pagreretiro ay tahimik na pagkilala na hindi na umiiral ang Partidong Republikano na nag-nominar sa kanya para sa pagkapresidente ng kaunti lamang sa 10 taon ang nakalipas. Wala na rin ang partido na nag-nominar kay Reagan noong 40 taon ang nakalipas.

Marahil iyon ang dapat—nagbabago ang mga partido at kilusan. Mas konserbatibo si Reagan kaysa kay Barry Goldwater, na mas hawkish sa panlabas na patakaran kaysa sa nakaraang lider ng GOP. Ang isyung panahon ni Trump—migrasyon, pagtaas ng Tsina at Silicon Valley, malaking kita sa paglahok sa ekonomiya ng impormasyon, kontrol ng Korte Suprema ng mga konserbatibo—ay malayo sa kinaharap ni Reagan.

Kailangan ng mga Republikano at konserbatibo na harapin ang mga kondisyon panlipunan at pang-ekonomiya ng aming panahon, hindi kay Reagan. Kailangan nilang palakasin ang pinakamabuting bahagi ng ating lipunan at kultura habang pinabababa ang pinakamasamang bahagi. Iyon ay maaaring maglagay ng bagong pananaw sa global na ekonomiya at mga institusyong pangkultura habang pinupuksa ang hindi mahahabilin na istraktura ng burukrasyang administratibo.

Ang hindi maaaring gawin—ang hindi kailanman maaaring gawin—ay ang pag-iwan ng tradisyong Amerikano ng kalayaan sa ilalim ng batas upang patasain ang ego ng isang tao lamang.