Ang Pinakamalalaking Rebolusyon Mula sa Dokumentaryo ng Netflix na “Escaping Twin Flames”

November 9, 2023 by No Comments

Ang Twin Flames Universe, isang madilim at nakakalunod na paaralan sa YouTube na nangangailangan ng tulong sa mga mag-aaral upang makahanap ng kanilang tunay na pag-ibig, ay nakakuha ng pagtrato ng dokumentaryong dalawang beses noong 2023. Noong Oktubre, ang tatlong bahagi ng Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe ay nagkuwento tungkol sa grupo at sa mga miyembro nito. Noong Nobyembre 8, sumunod ang Netflix sa pamamagitan ng Escaping Twin Flames, isa pang tatlong bahagi ng seryeng dokumentaryo na naglalalim pa.

Ang dating ay higit na nakabatay sa pag-uulat ni Alice Hines, na sumulat ng Vanity Fair exposé na “Inside the Always Online, All-Consuming World of Twin Flames Universe.” Ang huli ay kasama ang mga panayam kay Sarah Berman, na una nang nakapag-ulat tungkol sa grupo para sa Vice.

Ngunit si Berman ay hindi gaanong ang tagapagsalaysay ng Escaping Twin Flames—bagkus, siya ay isa lamang boses sa gitna ng marami, kabilang ang dating miyembro ng grupo, mga magulang ng mga nananatili pa rin sa loob nito, at mga eksperto sa “high-control groups” —na nagsasalita sa seryeng tungkol sa impluwensiya ng Twin Flames Universe at ng mga pinuno nito, sina Jeff at Shaleia Ayan. Parehong naglalaman ang dalawang seryeng dokumentaryo ng mga kuwento ng dating miyembro ng grupo, at parehong maingat tungkol sa hindi pagtukoy sa Twin Flames Universe bilang isang “kulto”, lalo na’t napakalitigioso ng mga Ayan sa media.

“Sa isang pangkalahatang pahayag na inilalathala sa website nito sa media, itinatanggi ng TFU ang mga paratang na ito ay isang kulto,” basa sa isang pahayag sa wakas ng bawat episode ng seryeng dokumentaryo ng Netflix, “na ito ay nagpapalaki nang hindi tamang paraan sa mga mag-aaral, na ito ay nag-eencourage ng pag-stalk, o na ito ay naghihiwalay sa mga mag-aaral mula sa kanilang mga pamilya.”

“Sa pagsasalita tungkol sa “Mind Alignment Process” ng grupo sa seryeng dokumentaryo, sinabi ni Dr. Janja Lalich—isang eksperto sa mga kulto at koersyon at propesora emerita ng sosyolohiya sa California State University—na: “Maraming mga grupo ang gumagawa ng ganitong uri ng introspektibong ehersisyo, na sinasabi nilang ito ay naroroon upang tulungan ka, ngunit ito ay aktuwal na naroroon upang sirain ang sarili. Isa rin itong paraan upang hiwalayin sila mula sa kanilang mga pamilya, na isa sa mga layunin ng karamihan sa mga organisasyong kultiko, ay gusto nilang pag-iisa ka lamang sa kanilang maliit na mundo.”

Ang pangunahing kasangkapan na ginagamit ng Twin Flames Universe ay ang “mirror exercise”, kung saan hinihiling sa mga miyembro na isulat ang isang pahayag tungkol sa anumang nag-aalala sa kanila, ibaliktad ang mga pronoun, pagkatapos ay kunin ang sisi sa kanilang sarili at “gamutin” ang isyu. Ang Mind Alignment Process (MAP) ay, ayon sa isang dating miyembro sa serye, “parang ang mirror exercise na may steroid.”

“Sa ganitong meditatibong kalagayan, ang mga bagay ay madaling maniwala,” ani Elle, isang dating miyembro. “Sinabi niya na may sekswal na trauma na nangyari noong bata pa ako. Sa aking pinakamahusay na kaalaman, hindi ko talaga naranasan ang anumang ganito noong bata pa ako. Parang isang alaala na nilagay sa loob ko. Ang proseso ng MAP ang nagsimula ng buong proseso ng hindi talaga gustong makasama ang aking pamilya, at nararamdaman kong sila ay gustong masaktan ako.”

Madalas na tahimik na pinipilit ng Twin Flames Universe ang mga miyembron nitong hiwalayan ang kanilang mga pamilya, na nagsasabing hindi makakakita ng katotohanan o nagpapabagal sa kanila ang mga pamilya. Inilalarawan ng dokumentaryo ang ilang mga ina na hindi na nakakausap ang kanilang mga anak sa loob ng maraming taon. Sina Louise, ina ni Stephanie na kasalukuyang miyembro ng Twin Flames Universe, Maxine (ina ni Isaiah), at Debbie (ina ni Ray, na kamakailan lamang umalis) ay nagtatag ng kanilang sariling komunidad. Nagtatrabaho sila kasama si Paula (kambal na kapatid ni Stephanie) upang makalikom ng ebidensya laban kay Jeff at Shaleia Ayan na patunay na ang grupo ay isang kulto.