Ano ang Dapat Malaman Tungkol sa Bagong COVID-19 Vaccine Booster

September 14, 2023 by No Comments

Covid-19, vaccine booster, injection vial, vaccine, omikron.

Sa isang matagal nang inaasahang pag-update sa iskedyul ng bakuna ng COVID-19, inirekomenda ng komite ng bakuna ng U.S. Centers for Disease Control (CDC) na ang bawat isa na anim na buwan o mas matanda ay dapat kumuha ng isa pang booster shot.

Sa isang matagal nang inaasahang pag-update sa iskedyul ng bakuna ng COVID-19, inirekomenda noong Setyembre 12 ng U.S. Centers for Disease Control (CDC) na ang bawat isa na anim na buwan o mas matanda ay dapat kumuha ng isa pang booster shot. Pinagtibay ng direktor ng CDC na si Dr. Mandy Cohen ang rekomendasyon na ginawa ng ahensiya ng panlabas na mga eksperto sa bakuna.

Ang shot na iyon ay ang pinakabagong bakuna na aprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) kahapon lamang. Inaprubahan ng FDA ang mga bakuna ng mRNA na ginawa ng Moderna at Pfizer-BioNTech na tumutugon sa XBB.1.5 na baryante para sa bawat isa na 12 taong gulang o mas matanda, at naglabas ng emergency use authorization para sa mga bakuna ng mRNA para sa mga bata na anim na buwan hanggang 11 taong gulang. Ang mga aksyon ng FDA ay nangangahulugan din na ang na-update na bakuna ang tanging bakuna na awtorisado o aprubado laban sa COVID-19; ang nakaraang booster, laban sa BA.4/5 ay hindi na awtorisado.

Sa isang 13-1 na botohan, napagdesisyunan ng panel ng mga eksperto sa bakuna ng CDC na ang halos pangkalahatang pagbabakuna para sa lahat ng anim na buwan o mas matanda ay magbibigay ng pinakamahusay na proteksyon laban sa isa pang malubhang pagtaas ng mga impeksyon ngayong taglagas at taglamig. Nagtaas ang mga pagpapaospital dahil sa COVID-19 simula noong kalagitnaan ng Hulyo, iniulat ng mga siyentipiko ng CDC, at habang ang karamihan sa mga iyon ay kinasasangkutan ng maliliit na bata at mas matatandang tao, kalahati ng mga bata sa ilalim ng limang taong gulang na naospital ay walang mga umiiral na kondisyon sa kalusugan, isang paalala na kahit ang iba pang malulusog na tao ay maaaring makaranas ng malubhang sakit na COVID-19.

Sa kabila ng halos pangkalahatang pagboto na pabor sa pagrerekomenda ng bakuna para sa karamihan ng tao, ibinahagi ng mga miyembro ng komite ang ilang mga alalahanin. Una, ang mga bagong bakuna ay tumutugon sa baryante ng XBB.1.5—na hindi na ang virus na nagdudulot ng pinakamaraming impeksyon sa U.S., ngunit ito ang namayaning virus noong mas maaga sa tag-init, nang gumawa ang FDA ng desisyon na lumipat sa isang bagong bakuna. Noong panahong iyon, pinayuhan ng ahensiya ang mga manufacturer na simulan ang paggawa ng mga shot na tumutugon sa variant na iyon. Ngunit pinalitan na ang XBB.1.5 ng isang kumpol ng mga bagong strain, kabilang ang EG.5.1 at BA.2.86. Ipinakita ng Moderna, Pfizer, at Novavax sa komite na ang kanilang XBB na nakatuon sa mga bakuna ay naggenerate ng magandang tugon ng antibody laban sa mga bagong variant na ito, ngunit ang data lamang ng Moderna ang kinasasangkutan ng mga selula ng tao habang nagbigay ang Pfizer at Novavax ng data mula sa mga pag-aaral sa hayop. (Hindi pa nagsumite ng kahilingan ang Novavax sa FDA upang awtorisahin ang bakuna nito ng XBB, ngunit inaasahan nitong gawin ito sa lalong madaling panahon kapag kumpleto na ang mga pag-aaral nito.)

Ilang miyembro ang nagtanong kung dapat irekomenda ang na-update na bakuna para sa karamihan ng tao, o para lamang sa mga may pinakamataas na panganib ng mga komplikasyon sa COVID-19, tulad ng napakabata, matatanda, at yaong may nakompromisong immune system. Sinabi ni Dr. Matt Daley, pangunahing imbestigador sa Institute for Health Research sa Kaiser Permanente Colorado, at ang pinuno ng pangkat ng trabaho ng CDC na sinuri ang kaligtasan at bisa ng bakuna, na nang magsimula ang mga talakayan noong mas maaga sa tag-init, hindi nila inakala na irekomenda ang na-update na bakuna para sa lahat. “Tiningnan namin ito bilang isang pagkakataon upang muling suriin ang programa sa pagbabakuna, at nagsimula sa isang blangkong slate,” sinabi niya. Kaya’t hiniling ng pangkat sa trabaho sa CDC ang mas detalyadong data tungkol sa sino ang naospital, sino ang nakaranas ng mas malubhang sakit, at sino ang namatay mula sa COVID-19, upang mas maunawaan kung aling mga populasyon ang mas bulnerable sa mga komplikasyon at maaaring makinabang mula sa pagbabakuna. Ano ang nakita nila ay na “Ang pasanin ng sakit ay totoo ngang nag-iiba-iba ayon sa edad, ngunit nangyari ang malubhang karamdaman sa lahat ng pangkat ng edad kabilang ang sa mga walang umiiral na kondisyon sa medikal,” sabi ni Daley. “Iyon ang pinaka nakapukaw sa akin para sa pangkalahatang pagbabakuna.”

Ang mga datang iyon, kasama ng katotohanan na maraming tao ang hindi nakakuha ng pinakabagong booster, ay nangangahulugan na pangkalahatan ang bumababang immunity laban sa SARS-CoV-2, sabi ni Dr. Sandra Fryhoffer, associate professor ng medisina sa Emory University na kumakatawan sa American Medical Association sa pagpupulong. “Lahat tayo ay mas bulnerable.”

Sumang-ayon ang karamihan ng mga miyembro ng komite, ngunit si Dr. Pablo Sanchez, propesor ng pediatrics sa Ohio State University-Nationwide Children’s Hospital, ang tanging miyembro na bumoto laban sa rekomendasyon. “Sa tingin ko kailangan nating ipaalam sa publiko na wala ang data sa mga bata,” sabi ni Sanchez. “Kailangan nating maging tapat sa ating mga pasyente at sabihin kung ano ang alam at hindi alam sa halip na gumawa ng isang blanket na rekomendasyon, lalo na para sa mga grupo kung saan walang data.” Pinaglaban ni Sanchez ang isang rekomendasyon na nakatuon sa mga pinaka-mahina, tulad ng mga taong higit sa 65 taong gulang, immunocompromised, at buntis na tao, at hinihikayat ang iba pang mga grupo na gumawa ng mga indibidwal na desisyon tungkol sa pagpapabakuna pagkatapos talakayin ang kanilang mga panganib at benepisyo sa kanilang mga doktor.

Ibahagi ng ilang mga miyembro ng komite ang mga alalahanin ni Sanchez tungkol sa kakulangan ng data, ngunit binanggit din na kung walang pangkalahatang rekomendasyon, ang kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay sa access sa bakuna ay lalo lamang lalala dahil yaong walang access sa pangangalaga sa kalusugan ay hindi makikinabang mula sa mga indibidwal na talakayan tungkol sa kanilang pangangailangan para sa isang bakuna.

Ang na-update na bakuna ang unang shot ng COVID-19 na ipamamahagi sa paraan kung paano karamihan sa mga bakuna sa nakaraan, bago ang pandemya, sa pangkomersyal na merkado para sa humigit-kumulang $120-$130 kada dose, sa halip na binili at ibinigay ng pamahalaan. Ibig sabihin nito na bibili ang mga parmasya at mga opisina ng doktor ng mga bakuna sa kanilang sariling gastos at mababayaran para sa mga shot. Patuloy na saklaw ng karamihan sa mga insurer, kabilang ang Medicare at pribadong kumpanya, ang bakuna, nang walang bayad, dahil ito ay inirerekomenda ng CDC.

Magbibigay ang Vaccines for Children program ng mga shot para sa mga hindi insured at hindi sapat na insured na mas bata. Para sa mas matatandang bata at mga adult na walang sapat na coverage sa insurance, sinabi ng CDC na bibili ito ng mga shot at gagawin ang mga ito na magagamit sa mga kagawaran ng kalusugan ng estado at lokal, pati na rin sa pamamagitan ng mga parmasya sa retail na lumalahok sa Bridge Access Program hanggang 2024. Upang mapanatili ang programa para sa mga adult pagkatapos nito, umaasa ang ahensiya na makakuha ng karagdagang pagpopondo upang ilunsad ang isang permanenteng Vaccines for Adults program at palawakin ang mga shot na ibinibigay nito sa higit sa mga bakuna laban sa COVID-19.