Bakit Nag-aalala ang mga Palestinian na Permanenteng Mapalayas mula sa Gaza

November 3, 2023 by No Comments

Egyptian authorities partially reopened Rafah border crossing, on Tuesday for two days

Para sa mga Palestinian, ang permanenteng paglipat mula sa kanilang tahanan ay isang panghabang-panahong takot. Isa itong sumunod sa kanila mula sa digmaan na humantong sa pagkakalikha ng Israel sa 1948, kung saan humigit-kumulang 700,000 katao ay karahasan at pinilit na umalis o tumakas mula sa kanilang mga tahanan at katutubong baryo sa kanilang tinatawag na Nakba, o “kalamidad,” hanggang sa sistematikong pagpapalayas at pagwasak ng tahanan ng kasalukuyan. Ngayon, ang pagkatakot ng pagsasagawa ng pagsalakay na paglipat ng masa ay nakatutok sa higit sa 2 milyong residente ng enklave, habang ang pag-atake ng Israel sa Strip na nakapatay ng hindi bababa sa 9,000 Palestinian, ay nagpilit sa kanila na lumipat sa timog. Ang sukat ng kamatayan at pagkasira, kasama ang malubhang krisis sa pagtulong, ay nagtaas ng pandaigdigang presyon sa mga bansang Arabo – lalo na sa Egypt – upang buksan ang kanilang border sa Gaza para sa mga refugee ng Palestinian.

Hanggang ngayon ay tumanggi ang Egypt na gawin ito, maliban sa daan-daang napiling dayuhan at ilang pulutong ng nasugatan na Palestinian na pinayagang umalis sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah crossing na sinasakop ng Egypt. Ang mga dahilan nito ay marami, na kinabibilangan ng hindi lamang sarili nitong ekonomiko at pangkaligtasang pag-iisip, kundi pati na rin ang kasaysayan at alalahanin sa nakatakdang halimbawa na gagawin ng ganitong hakbang – lalo na kung ang mga refugee ay hindi kailanman payagang bumalik sa kanilang tahanan, na labag sa internasyunal na batas. “Inihayag at inuulit ng Egypt ang matinding pagtanggi sa pagsasagawa ng pagsalakay sa mga Palestinian at ang paglipat sa lupain ng Egypt sa Sinai,” sabi ni Pangulong Abdel Fatah al-Sisi sa mga dumalo sa Cairo peace summit noong Okt. 21, binanggit na ang ganitong resulta “ay tatak ng huling hininga sa pagluluksa sa kadahilanan ng Palestinian.”

‘Ang Egypt ay hindi makatwiran’

May dahilan ang Egypt na maging mapag-alinlangan. Tanging kailangan nito ay tingnan ang karanasan ng malapit na Jordan at Lebanon, parehong pinilit na tumanggap ng daan-daang libong refugee ng Palestinian sa gitna ng nakaraang digmaan (wala sa kanila ang pinayagang bumalik), upang malaman na anumang solusyon na ipinagbibili bilang pansamantalang pagtulong sa tao ay maaaring maging iba. Ang retorika ng pamahalaang Israeli tungkol sa pagpapalayas, pareho bago at matapos ang pagpatay ng Hamas noong Okt. 7 ay hindi nagpababa ng mga alalahanin. Sa katunayan, isang kamakailang nilabas na dokumento mula sa Ministry of Intelligence ng Israel, na may petsa ng Okt. 13, ay naglalayong pwersahin at permanenteng ilipat ang populasyon ng Gaza sa Sinai Peninsula ng Egypt. “Ang mga mensahe ay dapat umiikot sa pagkawala ng lupa, na nagpapakilala na walang pag-asa na bumalik sa mga teritoryo na malapit nang sakupin ng Israel, kahit hindi totoo iyon,” ayon sa dokumento, na unang naiulat ng +972 Magazine at kapatid nitong Hebrew na Local Call. “Ang imahe ay dapat, ‘Pinagpala ng Diyos na mawala ang lupa na ito dahil sa pamumuno ng Hamas – walang pagpipilian kundi lumipat sa ibang lugar na may tulong ng inyong mga kapatid na Muslim.'”

Bagaman walang ebidensya na ito ay tinanggap na patakaran, ang tunay nitong pag-iral ay nagpapahiwatig na “sa pinakamataas na antas ng pamahalaang Israeli, ito ay talakayin bilang isang opsyon,” ayon kay H.A. Hellyer, isang Middle East scholar mula London sa Carnegie Endowment for International Peace. “Kaya hindi makatwiran ang Egypt na isipin na ito ay maaaring mangyari.”

Ganitong resulta ay magdudulot ng napakasamang implikasyon para sa Egypt, hindi lamang dahil sa hindi nito kayang bayaran. Nahihirapan ang Egypt mula sa krisis pang-ekonomiya kung saan lumobo ang utang nito, bumagsak ang rating nito sa credit, at lumubog ang salapi nito hanggang sa puntong itinuturing na ngayon na kabilang sa pinakamalalang sa buong mundo. Tinawag ng International Monetary Fund, na ikinabit ang pagpigil ng ekonomiya sa bahagi dito sa “pangmatagalang kontrol ng militar sa ekonomiya,” ang Cairo na ipatupad ng mga reporma upang makatanggap ng mga utang.

Kahit na ang mga utang ng Egypt ay ipatawad – ayon sa naiulat sa Israeli at pandaigdigang midya bilang isang rumored na insentibo para sa Cairo na tumanggap ng refugee – may mga alalahanin sa seguridad din na dapat isaalang-alang. Ang Sinai Peninsula ay matagal nang mainit na puno ng mapanlikhang pag-aaklas ng mga militanteng Islamist, kabilang ang mga kaugnay ng Islamic State. (Sa katunayan, ang State Department ng U.S. ay nagpapanatili ng babala sa paglalakbay laban sa mga Amerikano na pumunta sa Sinai, na sinasabing madalas na pag-atake sa puwersa ng seguridad at sibilyan.) “Ang mga Egyptian ay, sa nakalipas na isang dekada at kalahating taon, nakipaglaban upang panatilihin ang kontrol sa seguridad sa loob ng Sinai Peninsula,” ayon kay Yousef Munayyer, isang hindi residenteng fellow sa Arab Center sa Washington, D.C. at isang eksperto sa mga usapin ng Israeli at Palestinian. Bagaman ang pamahalaang Egyptian ay nagpakita ng progreso sa ganitong bagay, sinabi ni Munayyer na ang paglipat ng populasyon ng Gaza roon ay halos tiyak na magpapabalik ng progreso na ito, lalo na kung ito ay magdala ng tensyon ng Israel-Hamas sa lupain ng Egypt. “Mula sa pananaw ng Egypt, ang mga pagrereklamo ay hindi mawawala kung ang populasyon ay darating sa kanilang lupa,” sabi niya. “At kaya ito ay nag-iimbita ng direktang hidwaan sa Israel sa Sinai.”

Ganitong resulta ay maaaring magpalabas ng panganib sa kasunduan sa kapayapaan ng Egypt sa Israel na tumagal ng 40 taon, na noon ay at patuloy na kontrobersyal sa publiko ng Egyptian. Bahagi ng paraan kung paano nakabili ang mga lider ng Egyptian sa publiko tungkol dito ay pinahalagahan ang papel nito sa pagtulong sa Egypt na mabawi ang soberanya sa Sinai, na sinakop ng Israel noong Labanan ng Anim na Araw noong 1967 hanggang sa kasunduan nito sa kapayapaan sa Egypt noong 1979. Ang katotohanan, ayon kay Munayyer, ay “para sa Egypt na piliting tumanggap ng milyun-milyong Palestinian na hindi ito gustong tanggapin sa kanilang teritoryo ay pagtanggi sa ideya na may soberanya ang Egypt sa Sinai.”

Ngunit marahil ang pinakamalaking dahilan kung bakit tumanggi ang Egypt sa presyon na tanggapin ang mga refugee ng Palestinian ay dahil sa pagkagalit na makikita silang nakikipagtulungan sa kanilang paglipat – hindi lamang sa sarili nitong publiko, kundi sa buong rehiyon. “Walang sitwasyon kung saan pinayagang bumalik ng mga awtoridad ng Israeli ang mga Palestinian na pwersahang umalis sa kanilang mga tahanan,” ayon kay Hellyer, binanggit na kahit na noong 2005 w