Hindi Maaaring Pigilan ng Malalaking Kasunduan sa Langis ang Paglilipat sa Berde

October 28, 2023 by No Comments

An oil pump jack with with wind turbines in the background

(Para makuha ang istoryang ito sa iyong inbox, mag-subscribe sa TIME CO2 Leadership Report newsletter dito.)

Mayroong sinasabi na mantra na pinag-uusapan sa mga kapulungan tungkol sa klima sa Hilagang Amerika: lumayo sa direksyon kung saan papunta ang puck, hindi kung nasaan ito ngayon. Ang sinasabi, isang pagbabago sa sinabi ni hockey legend na si Wayne Gretzky, ay naglalayong ipahiwatig ang pangangailangan para sa pag-iisip na nakatuon sa hinaharap upang harapin ang hamon ng pagbabago ng klima, at narinig ko ito mula kay Al Gore hanggang kay Catherine McKenna hanggang kay Jay Inslee.

Naisip ko ang sinasabi nang malalim sa nakaraang ilang linggo sa gitna ng mahalagang balita tungkol sa enerhiya. Ang kamakailang pag-merge sa sektor ng langis at gas ay nagpapakita na ang industriya ay patuloy na nag-aakalang may maliwanag na hinaharap para sa mga fossil fuel. Nitong buwan, ang ExxonMobil at Chevron ay bumili ng bawat isa sa mas maliit na kumpanyang langis sa halagang higit sa 50 bilyong dolyar bawa’t isa. Ang Shell naman, ay nagpahayag na itatalaga nito ang mga manggagawa sa kanyang negosyong solusyon sa mababang carbon upang pagtuunan ng pansin ang kanyang mas nagiging produktibong sektor.

Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Bagaman ang langis at gas ay nakakaranas ng ilang momentum ngayon, may mabuting ebidensya na ang pagdami ay maaaring pansamantala lamang. Sa kabilang banda, sa kabila ng ilang hadlang sa ngayon, walang pagtatalo na ang enerhiyang renewable—lalo na ang solar—ay nakatakdang mabilis na lumago. Sa simpleng salita, ang puck ay tiyak na lumilipat patungo sa malinis na enerhiya.

Bagaman hindi lahat ng negosyo ay direktang apektado ng labanan sa pagitan ng malinis na enerhiya at fossil fuel, may mga implikasyon ang paglipat sa hanay ng mga kumpanya, kabilang na ang mga hindi nasa sektor ng enerhiya. Ang pag-akala na ang paglipat ay tumatagal—at maaaring magtagal pa kung makakaranas ito ng karagdagang hadlang—ay maaaring halimbawa, gawin isang negosyo na pag-isipan kung kailangan bang mag-invest sa paglipat sa isang electric fleet o sa pag-install ng solar panel sa isang warehouse.

Para sa mga maaaring mag-alinlangan sa bilis ng paglipat, ipapahiwatig ko ang taunang ulat ng International Energy Agency na tinatawag na World Energy Outlook 2023. Ang ulat ay nagbibigay ng kasiguraduhan na ang mga bagay ay tunay na lumilipat nang mabilis—at ang fossil fuel ay hindi nga talaga ang hinaharap. Ang pangunahing punto: ang pangangailangan para sa lahat ng fossil fuel ay tataas sa taong 2030 kahit walang bagong mga patakaran sa klima.

Mahaba ang listahan ng mga dahilan upang ipaliwanag ang pagdating ng ganitong pinakamataas na punto. Paliwanag ng IEA na ang bilis kung saan ibinebenta ang mga bagong produktong gumagamit ng fossil fuel ay bumagal na, na hindi magandang senyales para sa hinaharap na pangangailangan sa langis halimbawa. Halimbawa, ang pagbebenta ng mga bagong sasakyang may gasolina ay nakaabot na sa pinakamataas na punto samantalang patuloy na lumalago ang pagbebenta ng electric vehicles. Samantala sa China, pinakamalaking konsumer ng enerhiya sa mundo, maaaring bumagal ang paglago ng ekonomiya na nakasalalay sa pagtatayo ng mga gusali, na nangangahulugan ng mas mababang pangangailangan sa fossil fuel sa hinaharap. At ang mahigpit na merkado ng natural gas ay maaaring maging surplus kapag nagsimula nang magamit ang bagong imprastraktura para sa liquified natural gas na itinayo bilang tugon sa mga krisis sa nakaraang ilang taon, na gagawin itong mas madali ang paghahatid ng gas sa buong mundo.

At pagkatapos ay ang mga highlight tungkol sa malinis na enerhiya. Ayon sa ulat ng IEA, ang solar at wind power ay “mamamayaning” bagong proyekto sa pagpapalakas ng kuryente kahit walang karagdagang mga patakaran o dramatikong pagbabago sa klima ng pag-iinvest. Ang punto na ito ay hindi talaga napag-aalinlanganan. Kahit ang OPEC ay sinabi sa nakaraang linggo na ang wind at solar na kuryente ang lugar ng pinakamalaking paglago sa sektor ng enerhiya sa susunod na dekada.

Kung bakit patuloy pa ring nagdadoble ang mga giant sa enerhiya sa langis at gas? Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pera: habang may pangangailangan—at mataas na presyo—gusto nilang kumita rito. At ngayon, mataas ang presyo at kita. Ang industriya ay nagsasabing patuloy na lalago ang pangangailangan sa fossil fuel—lalo na sa Global South—kahit lumago ang renewable energy. At sa kabilang banda, sinasabi ng mga opisyal ng industriya na hindi talaga handa ang mga lugar tulad ng U.S. para sa paglipat, at kailangan ang matibay na suplay ng fossil fuel kapag nakaranas ng hadlang ang malinis na enerhiya. Sa pangkalahatan, nag-aakal ang mga kumpanya ng enerhiya na hindi tayo kokolektibong makakapaghanda upang harapin ang mga hadlang na iyon.

Totoo nga na nakakaranas ang mundo ng ilang malalaking hamon upang harapin ang pagbabago ng klima sa susunod na mga taon, marami sa mga ito kailangang tugunan sa antas ng patakaran. Gayunpaman, mahirap hindi makakuha ng impresyon mula sa ulat ng IEA na ang puck ay unti-unting lumalayo mula sa fossil fuel patungo sa malinis na teknolohiya. Ang tanong ay gaano kabilis.