Inaprubahan ng FDA ang Mga Bagong COVID-19 Vaccine Booster Shots Upang Protektahan Laban sa Mga Bagong Strain

September 12, 2023 by No Comments

COVID Vaccines

WASHINGTON (AP) — Inaprubahan ng U.S. ang mga updated na COVID-19 vaccine Lunes, umaasa na muling pasiglahin ang proteksyon laban sa pinakabagong coronavirus strains at pigilan ang anumang pagtaas ngayong taglagas at taglamig.

Binuksan ng desisyon ng Food and Drug Administration ang pinakabagong mga shot mula sa Moderna at Pfizer at ang katuwang nitong si BioNTech sa karamihan ng mga Amerikano kahit na hindi pa sila nagkaroon ng coronavirus vaccination.

Ito ay bahagi ng shift upang tratuhin ang mga pag-update sa taglagas ng COVID-19 vaccine na tulad ng pagkuha ng taunang flu shot.

May isa pang hakbang: Kailangan pang aprubahan ng Centers for Disease Control and Prevention. Inaasahan na maglalabas ng mga rekomendasyon sa Martes ang isang CDC advisory panel tungkol sa sino ang pinaka nangangailangan ng mga updated na shot. Maaaring magsimula ang mga pagbabakuna sa huli ng linggong ito, at maaaring ibigay nang sabay ang COVID-19 at flu shot sa iisang pagbisita.

Sinabi ng ikatlong vaccine maker na si Novavax na pinag-aaralan pa rin ng FDA ang kanilang updated na shot.

Tumaas ang mga pagpapa-ospital dahil sa COVID-19 simula noong huling tag-araw bagaman—salamat sa pangmatagalang immunity mula sa nakaraang mga pagbabakuna at impeksyon—hindi kasing lala kumpara noong nakaraang taon.

Ngunit humihina ang proteksyon sa paglipas ng panahon at patuloy na nagbubunga ng mga bagong variant ang coronavirus na maaaring makaiwas sa naunang immunity. Isang taon na ang nakalipas mula noong huling pag-update sa mga bakuna, at 20% lamang ng mga nasa hustong gulang ang tumanggap ng naunang update na iyon.

“Nanatiling mahalaga sa pampublikong kalusugan at patuloy na proteksyon laban sa malubhang epekto ng COVID-19, kabilang ang pagpapa-ospital at kamatayan, ang pagbabakuna,” sabi ni Dr. Peter Marks, vaccine chief ng FDA, sa isang pahayag. “Lubos naming hinihikayat ang mga karapat-dapat na isaalang-alang ang pagpapabakuna.”

Tulad ng naunang mga pagbabakuna, inaprubahan ang taglagas na round para sa mga nasa hustong gulang at mga bata na 6 buwan gulang pataas. Sinabi ng FDA na simula sa edad 5, karamihan ng mga tao ay maaaring makakuha ng isang dose kahit na hindi pa sila nabakunahan laban sa COVID-19. Maaaring kailanganin ng mas bata pang mga bata ang karagdagang mga dose depende sa kanilang kasaysayan ng COVID-19 na mga impeksyon at pagbabakuna.

Hindi sinasabi ng FDA na ito ay isang “booster” kundi isang vaccine na na-update upang mas maging tugma sa kasalukuyang umiikot na virus. Tinutukoy ng bagong recipe ang isang omicron variant na pinangalanang XBB.1.5 — pinalitan ang mga luma nang combination vaccine na pinagsama ang proteksyon laban sa orihinal na coronavirus strain at isang lumang bersyon ng omicron.

At habang hindi na dominanteng variant ang XBB.1.5, natukoy ng FDA na malapit ito sa mga coronavirus strain na sanhi ng karamihan sa mga karamdaman sa COVID-19 ngayon upang magbigay ng magandang cross-protection. Tulad ng naunang mga bersyon, inaasahan na magiging pinaka-protektibo laban sa pinakamasamang epekto ng COVID-19 kaysa sa banayad na impeksyon.

Ngunit habang pinapayagan ng desisyon ng FDA ang malawak na paggamit ng mga updated na shot, ang CDC ang magdedesisyon kung gaano kalakas na hihikayatin ang iba’t ibang grupo na makakuha nito.

Sinabi ng mga pederal na opisyal na libre pa rin ang mga shot para sa karamihan ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pribadong insurance o Medicare. Ngunit para sa mga walang insurance o hindi sapat na naka-insure, nagtatrabaho ang CDC kasama ang mga kagawaran ng kalusugan, mga klinika at partikular na mga parmasya upang pansamantalang magbigay ng libreng mga shot.

___

Tinatanggap ng Health and Science Department ng The Associated Press ang suporta mula sa Howard Hughes Medical Institute’s Science and Educational Media Group. Ang AP lamang ang responsable para sa lahat ng nilalaman.