Maaaring Magdulot ng Mababang Pagdiagnosis ng Demensya ang mga Batas sa Lisensya ng Manggagawa ayon sa Bagong Pananaliksik

October 31, 2023 by No Comments

senior woman hands on steering wheel

Nakakahiya na pag-usapan ang mga matatanda at pagmamaneho, isang bagay na maraming pamilya na nabahala sa paglubog ng paningin, pagtugon, o pag-iisip ng isang mahal sa buhay sa likod ng manibela ay kabisado na. Ang kakayahang magmaneho ay hindi isang karapatan, ngunit sa maraming bahagi ng U.S. ito ay naging isang pangangailangan, ang tanging paraan upang makapunta sa labas ng tahanan. Kung ang kalayaan ng isang matanda ay nakakapanganib sa kanyang kaligtasan, sino ang makakapagpasiya upang kunin ang sasakyan o lisensya?

Sa matagal na panahon, ang sagot ay isang hindi tiyak na kombinasyon ng pamahalaan ng U.S., mga manggagamot, at mga kasapi ng pamilya. Ngunit habang lumalaki ang populasyon ng mga Amerikano na higit sa 65 taong gulang sa mas mabilis na antas kaysa sa anumang iba pang grupo ng edad, lumalaki rin ang presensya ng mga nakatatanda sa daan. Ayon sa Federal Highway Administration (FHA), mayroong 48 milyong lisensyadong driver na may edad 65 pataas noong 2020, halos 70% na mas marami kaysa dalawang dekada na ang nakalilipas. Ang datos mula sa FHA ay nagpapakita na ang mga nakatatanda ay bumubuo ng 20% ng mga driver sa mga daan ng U.S., kung saan ang mga uri ng impirmasyon na karaniwang nauugnay sa pagtanda ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng pagkakasangkot sa aksidente.

Ang mga patakaran na layunin upang tiyakin na ang mga driver ay nananatiling kakayahin habang tumatanda—tulad ng mas mahigpit na pagsusuri ng paningin para sa pag-renew ng lisensya at mga pangangailangang pagsasabwatan para sa mga diagnosis ng dementia—ay umiiral, ngunit ayon sa bagong pananaliksik na ipinalabas noong huling bahagi ng Oktubre sa 2023 Clinical Trials on Alzheimer’s Disease conference, maaari itong nagpapababa—o kahit na nagpapalito—sa kanilang layunin. Halimbawa, ang ilang estado ay nangangailangan na ang mga driver (o kanilang mga manggagamot) ay ipagbigay-alam sa Department of Motor Vehicles kung sila ay nadiagnose ng ilang kondisyon na imposibleng suriin sa mga pasilidad ng DMV, tulad ng diabetes, mga sakit sa pagkabaliw, at pinakamahalaga, dementia.

Ang dementia ay hindi lamang direktang nakakaapekto sa kakayahan sa pagmamaneho, ngunit ito ay nagbabawas sa kakayahan ng isang tao na kilalanin ang kanilang mga sariling kahinaan o mapanganib na asal. Nakabahala sa panganib na ito lalo na sa pagtaas ng mga diagnosis ng dementia, isang pangkat na pinamumunuan ni Hankyung Kate Jun, isang research fellow sa Department of Healthcare Policy ng Harvard Medical School, ay gustong maintindihan kung paano nakakaapekto ang mga patakaran sa pag-uulat ng dementia sa kalusugan publiko at kaligtasan sa daan. Nakita nila isang pag-aaral lamang na naipalathala tungkol sa paksa na ito, na tumingin sa mga diagnosis ng dementia sa mga nasangkot sa aksidente sa ospital, at walang tunay na tren ayon sa mga patakaran. Kaya, nagdesisyon ang pangkat na ihambing ang inaasahang at aktuwal na mga diagnosis ng dementia sa bawat estado gamit ang isang predictive model—at nakita na ang mga manggagamot sa apat na estado na nangangailangan ng mga manggagamot na ipagbigay-alam ang DMV kapag nadiagnose nila ang isang pasyente ay mas malamang na hindi tama na mag-diagnose ng dementia. Sa California, Oregon, Delaware, at Pennsylvania, ang rate ng hindi tama na diagnosis ay 14%, kumpara sa 9% sa iba pang estado.

Ang labing-apat na iba pang estado ay nangangailangan sa mga pasyente mismo na ipagbigay-alam ang DMV ng kanilang mga sariling diagnosis, ngunit hindi nakita ng pangkat ni Jun ang pagkakaiba sa mga margin ng diagnosis sa pagitan ng mga estado na ito at mga estado na walang mandato. Planuhing tingnan ng mga mananaliksik ang bilang ng mga ulat na aktuwal na ginawa sa bawat estado ng DMV, ang mga pagbabago sa paglisensya na sanhi nito, at datos sa aksidente sa daan—kung maaari nilang makuha ang impormasyon na iyon, maaaring makapagbigay sila ng potensyal na pagtingin kung ang mga mandatong ito na hindi pinatutupad ay epektibo.

Naniniwala si Jun na ang takot na mawawalan ng abilidad na magmaneho ay maaaring huminto sa tao mula sa pag-uulat sa DMV ng diagnosis ng dementia. At sa apat na estado na may mandatong pag-uulat ng manggagamot, idinagdag niya, maaaring huminto rin ito sa tao mula sa paghahanap ng medikal na tulong sa unang lugar. “Naniniwala ako na ang dahilan kung bakit ang mga doktor ay hindi tama na mag-diagnose ay hindi dahil gusto ng mga doktor na hindi tama na mag-diagnose, kundi dahil ang mga pasyente ay hindi komportable,” aniya.

Bagamat hindi ipinapakita ng pag-aaral kung ang mga patakaran na ito ay epektibo sa pagpigil ng aksidente at pinsala, ito ay nagmumungkahi na maaaring bahagi ito ng pagkalkula ng pamilya at indibidwal kung ang mga matatanda na lumalawak ang dementia ay nakakakuha ng pangangalagang kailangan—at nagpapahiwatig sa mahirap na pagtimbang sa pagitan ng etikal at pangkaligtasang alalahanin na itinakda ng mga estado ng DMV sa isang lumalagong bansa.