Nagpulong si Netanyahu tungkol sa Pagsalakay ng Hamas, Kinabukasan ng Gaza, at Potensyal na Kasunduan sa Hostage sa Meet the Press

November 13, 2023 by No Comments

Israel-Netanyahu

Nagpakita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa NBC’s Meet the Press upang talakayin ang digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza. Matapos ang pag-atake ng militanteng pangkat na namatay ang 1,200 tao sa Israel noong Oktubre 7, pinasimulan ng Israel Defense Forces ang isang air at lupaong pag-atake sa Gaza upang talunin ang Hamas. Ang pag-atake sa Gaza ay namatay na higit sa 11,000 tao, ayon sa sinabi ng Hamas-run health ministry. Lumalaki ang alalahanin tungkol sa krisis sa humanitarian, dahil maraming sibilyan sa Gaza ay walang access sa kuryente, pagkain, at tubig.

Daan-daang libong tao ay lumabas sa kalye upang magprotesta sa buong mundo, na tumatawag para sa dayuhing pagtigil-putukan at proteksyon ng mga sibilyan sa Gaza. Mga lider ng U.S. at iba pang mga kaalyado ng Israel ay nanindigan sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, habang sinasabi na dapat sundin ng Israel ang pandaigdigang batas sa karapatang pantao upang protektahan ang mga sibilyan. Gayunpaman, nagsalita ang Pangulo ng Pransiya na si Emmanuel Macron sa isang interview sa BBC noong Nobyembre 11, na pinag-aaralan na “walang pagpapaliwanag” sa pagbobomba at ang pagtigil-putukan ay makikinabang sa Israel.

Narito ang mga mahahalagang bahagi mula sa interbyu ni Netanyahu kay Kristen Welker sa episode ng Meet the Press noong Nobyembre 12.

Sinabi ni Netanyahu na “mananalo tayo sa digmaang ito”

Tinanong ni Welker si Netanyahu kung maaari bang manalo ang Israel sa digmaan nang walang suporta sa buong mundo. “Mananalo tayo sa digmaang ito, dahil wala tayong ibang pagpipilian,” ani Netanyahu. “Walang buhay para sa amin, walang kinabukasan para sa amin at sa aming mga kapitbahay, kung papayagan nating maghari ang axis ng terorismo, pinamumunuan ng Iran, Hezbollah, Hamas, ang Houthis at kanilang mga alagad,” dagdag pa niya, na tumutukoy sa militanteng pangkat sa Lebanon, Gaza at Yemen ayon sa pagkakasunod-sunod.

Sinabi ni Netanyahu na nilalabanan ng Israel ang isang “makatuwirang labanan ng sibilisasyon laban sa barbarismo,” at kinumpara ang kaniyang militar sa mga kaalyado laban sa mga Nazi sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Tinawag ni Netanyahu ang “mga nagpoprotesta para sa Hamas”

Maraming protestante, kabilang ang mga estudyante, ang lumabas sa kalye sa U.S. at iba pang lugar upang ipahayag ang suporta sa Palestine. Ang pangunahing panawagan ng mga protestante ay ang dayuhing pagtigil-putukan at proteksyon ng mga sibilyang Palestinian.

Tinukoy ni Netanyahu ang Hamas, sinabi niya na anumang mga protestante “na nagpoprotesta para sa Hamas, pinoprotesta ninyo ang kasamaan… Sino ba ang inyong pinoprotesta? Sinusuportahan ninyo ba ang mga Nazi? O ang mga kaalyado?… Isang pagkakasala ito sa mas mataas na edukasyon sa ilang unibersidad natin.”

Sinabi ni Netanyahu na “maaaring may deal” sa mga hostage

Iniligtas ng Hamas higit sa 200 tao bilang hostage tuwing ang kanilang pag-atake at hanggang ngayon ay pinakawalan lamang ang apat. Sinabi ni Netanyahu na “maaaring mayroon,” isang deal sa mga hostage, “pero sa tingin ko mas lalo kong dadami ang tsansa na magkatotoo ito kung kaunti lamang ang sasabihin ko tungkol dito.” Sinabi niya kay Welker na hindi pa “malapit nang lahat” sa isang deal hanggang sa simulan ng kaniyang militar ang lupaong operasyon sa Gaza. Iniharap niya na anumang posibleng deal ay resulta ng pagsisikap ng militar laban sa Hamas.

Sinabi ni Netanyahu na dapat “demilitarized at deradicalized” ang Gaza

Tinawag ni Welker si Netanyahu na sinabi sa nakaraan na kontrolado ng Israel ang Gaza hangga’t kailangan. Tanungin kung susuportahan niya ang pandaigdigang lakas na mamamahala sa rehiyon pagkatapos ng digmaan, sinabi niya na “dapat hindi banta sa Israel ang Gaza,” pagkatapos ay idinagdag na dapat “demilitarized at deradicalized” ang Gaza.

Lalo pang ipinaliwanag niya ang kaniyang pananaw: “Ang tanging lakas ngayon na maaaring tiyakin na hindi muling lilitaw ang Hamas, ang terorismo, at hindi muling makuha ang kontrol ng Gaza ay ang militar ng Israel. Sa kabuuan, ang pangkalahatang pananagutan sa militar ay dapat nasa Israel.”

Sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na nakatuon sa hinaharap ng Gaza, na hindi maaaring pamunuan ng Hamas ang Gaza at hindi maaaring muling okupahan ng Israel, bagaman maaaring doon pansamantala ang kanilang mga sundalo.

Ipinahayag ni Netanyahu na tumanggi sa alok ng gasolina ang naghihingalong ospital na Shifa sa Gaza

In response sa mga pag-aalala tungkol sa kawalan ng kuryente, tubig at gamot sa mga ospital sa Gaza, sinabi ni Netanyahu na nag-alok ang Israel ng gasolina para sa Shifa Hospital sa Gaza City ngunit tumanggi ito. “Nag-alok kami ng gasolina para sa Shifa Hospital, na pinakamalaking ospital sa Gaza, at tumanggi sila,” ani Netanyahu. “Kaya huwag ninyong sabihin sa akin na walang nagawa ang Israel.”