Paano IKukubra ng TIME ang Papel ng Negosyo sa Paglipat sa Enerhiyang Berde

November 1, 2023 by No Comments

Morning fog in Saxony-Anhalt

Wala nang mas mahalagang pangangailangan para sa solusyon-na-nakatuon sa paglilipas ng balita. Ang tag-init sa hilagang bahagi ng mundo na ngayon ay unti-unting bumababa ay may mga temperaturang rekord na nakalagpas—malapit na sigurado na 2023 ay ang pinakamainit na taon kailanman, nang malayo. Ito ang taon ng mga rekord na sunog sa Canada at Hawaii; at nakamamatay na mga bagyo at pagbaha sa Libya, Tsina, India, U.S., Guam, at Hapon.

Dahil sa krisis na ito, na patuloy na nangyayari araw-araw, mas kritikal na ang mga ahensyang pang-midya tulad ng TIME ay mag-invest sa pag-ulat at pagsasalaysay na patuloy na mag-iinform sa publiko; hawakan ang mga tagapagpasiya sa pananagutan; at itaas ang matagumpay na teknolohiya, mga gawaing, at mga ideya upang tulungan ipakita ang landas papunta sa pag-unlad.

Sa TIME, isang mahalagang bahagi ng pag-invest na iyon ay ang aming pagiging nakatuon sa paglilipas ng papel ng negosyo sa paglipat sa pagiging berde, at sa pagtulong sa mga nagtatrabaho sa negosyo na maintindihan kung paano maaaring maging isa sa pinakamalaking plataporma para sa pagbabago. Ang paglipat sa isang mundo pagkatapos ng pagkakaroon ng langis ay patuloy nang nangyayari, at may ilang lider ng korporasyon na nangunguna na sa proseso sa kanilang mga industriya. Gayunpaman, ang hinaharap na ito ay hindi pa lubos na tinatanggap; ang karamihan sa mga negosyo ay limitadong kaalaman sa mga isyu sa klima, at kadalasang hindi nalalaman o hindi makapagpapasimuno sa mga pagkakataon na maaaring ialok ng pagbabagong pang-ekonomiya, na nagsisimula na, sa mga tumatanggap nito. Sa ibang salita: maraming negosyo ay gumagawa ng desisyon batay sa mga kondisyon ng nakaraan, hindi sa mga kondisyon ng hinaharap. Nagnenegosyo sila ng mga plano sa negosyo na magiging luma na, sa halip na nagdidisenyo para sa mga industriya ng hinaharap.

Ang TIME CO2 Futures—na nilikha sa pakikipagtulungan sa pagitan ng aming mga editor at TIME CO2, ang aming climate action platform—ay isang programa na naglalayong baguhin ang bagong kuwento tungkol sa maaari at dapat gawin sa maraming industriya upang muling buuin ang mundo nang mas maayos. Sa iba pang sektor ng negosyo, plano naming saklawin ang moda, damit, at kagandahan; mobility at pagmamanupaktura; pangangalagang pangkalusugan at diagnostika; at pagkain at pagtatanim. Sa buong mga larangan ng buhay kontemporaryo, ang Futures ay magtataguyod ng halaga at kailangan ng pagprotekta at pagpapanumbalik ng kalikasan, at pag-unlad ng isang makatarungang paglipat.

Habang nagbabago ang mundo upang maayos na makipag-ugnayan sa bagong katotohanan sa klima, tayo rin ay magbabago. Sa sandaling ito, ang aming layunin para sa Futures ay—sa pamamagitan ng balita, espesyal na ulat, bidyo, at higit pa—upang ipaalam sa inyo, aming mga mambabasa, na ang pagbabago ay posible, at upang mas maintindihan ninyo ang bahagi na maaari ninyong gampanan.