Si Biden ay Pinupuri ang Bumababang Kakulangan, Kahit Na Ito ay Bumabalik sa Pagtaas

September 11, 2023 by No Comments

US President Joe Biden's Labor Day remarks in Philadelphia

Sa unang dalawang taon sa opisina ni Pangulong Biden, ang pederal na deperisito ay bumaba ng $1.7 trilyon na dolyar. Ito ay isang punto na paulit-ulit niyang ipinagmamalaki sa mga nakalipas na buwan, at inaatribuye sa kanyang mga patakaran na epektibong pinapatnubayan ang bansa lampas sa mga pagpapasara ng COVID-19 at pagsasaayos ng ekonomiya.

Ngunit inaasahang halos magdoble ang deperisito ngayong taon, lumago ng isang trilyon na dolyar, bago magsimula ng ilang taon ng steady na pagbaba. Sa ngayon ay patuloy na nakatuon si Biden sa naunang pagbaba.

Naroon siya noong Labor Day, nagtatrabaho ng pagmamalaki tungkol sa deperisito habang nagsasalita sa Sheet Metal Workers’ Local 19 sa Philadelphia tungkol sa kung paano nililikha ng kanyang administrasyon ang “mga magagandang trabahong unyon” at pinapalakas ang manufacturing.

“At kahit na kung ano ang ating ginawa—hindi tulad ng huling Pangulo—sa aking unang dalawang taon, lahat ng bagay na ito—hulaan mo? Bawasan ko ang deperisito ng $1.7 trilyon,” sabi ni Biden. “Ito ang bottom line: Gumagana ang aking plano sa ekonomiya. Binabawasan nito ang deperisito.”

Ang pagtaas ngayong taon sa kung magkano ang kailangan bayaran ng US upang mabayaran ang mga bayarin nito ay resulta ng mas kaunting buwis na kinokolekta ng pederal na pamahalaan, pati na rin ang mas mataas na gastos sa pag-utang mula sa mas mataas na interes sa umiiral na utang ng US, at mas mataas na gastos para sa mga programa ng Social Security, Medicare at Medicaid, ayon sa Kongresong Budget Opisina.

Ang pagtaas sa deperisito, kahit na maikli ang buhay, ay nagdaragdag sa hamon ni Biden na kumbinsihin ang mga Amerikano na mas mahusay ang ekonomiya kaysa sa iniisip nila. Madalas na binabanggit ng mga Demokratiko na ang kawalan ng trabaho ay nasa pinakamababang antas, ang average na kita kada oras ay tumaas, bumaba ang implasyon at mas mababa kaysa sa iba pang pangunahing mga ekonomiya, at hindi pa bumagsak sa resesyon ang US.

Ngunit nababahala pa rin ang mga Amerikano. Isang CNN poll na isinagawa noong Hulyo natuklasan na 51% ng mga Amerikano ay nakadama na nasa downturn pa rin ang ekonomiya at patuloy na lumalala ang mga kondisyon. Sa mga tinanong, 75% ang nag-rate sa mga kondisyon sa ekonomiya ng bansa ngayon bilang “mahirap.”

Sinabi ni Marc Goldwein, isang senior vice president at senior policy director sa non-profit na Committee for a Responsible Federal Budget, na kahit na ang mga pagsisikap ni Biden na kunin ang kredito para sa dalawang taon ng pagbawas sa deperisito ay “misleading.” Iyon ay dahil pumasok si Biden sa opisina nang mataas ang deperisito matapos aprubahan ng Kongreso at administrasyong Trump ang malalaking panukalang batas sa paggastos noong pandemya upang palakasin ang ekonomiya. Pagkatapos ay lalo pang bumaba ang deperisito noong 2022 nang matanggap ng Treasury ang hindi inaasahang windfall sa mga buwis sa kapital na pakinabang at iba pang mga factor.

At ngayon pinanood ng mga ekonomista ang deperisito na bumalik sa pagtaas sa loob ng 11 buwan. “Ito ay isang napakalaking outdated na talking point na ang mga deperisito ay umakyat sa loob ng 11 buwan,” sabi ni Goldwein.

Malamang na mas maraming pansin ang makukuha ng tumataas na deperisito habang bumalik ngayong linggo mula sa tag-init na bakasyon ang mga Republican sa House, dahil ang ilan ay determinado na isara ang pamahalaan upang pilitin ang mga Demokratikong senador at si Biden na tanggapin ang mga pagbawas sa paggastos. Isang mas maliit na grupo ng mga Republican, tulad ni Rep. Marjorie Taylor Greene ng Georgia, ay nagbabanta na pigilan ang pagpopondo sa pamahalaan upang presyurin ang mga lider ng Republican sa House na buksan ang pag-iimbestiga para sa impeachment kay Biden, batay sa mahinang mga paratang na sangkot siya sa mga negosyo sa ibang bansa ng kanyang anak na si Hunter Biden.

Ipinapaliwanag ng mga opisyal ng White House na iminungkahi ng panukalang budget ni Biden na bawasan ang deperisito ng karagdagang $2.5 bilyon sa pamamagitan ng pagtaas ng corporate tax rate at pag-aatas na ang pinakamayayamang 0.01% ng mga Amerikano ay magbayad ng hindi bababa sa 25% na buwis. Ngunit walang boto ito sa Kongreso, at hindi lumapit ang mga Republican para mag-alok ng plano nila para bawasan ang deperisito. Pinapaliwanag din ng mga opisyal ng administrasyon na naaapektuhan ng iba’t ibang mga factor ang deperisito. “Ang mga deperisito mula taon sa taon ay maaaring maging volatile,” sabi ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre bilang tugon sa tanong mula sa TIME. “May tunay na plano ang Pangulo—tulad ng paulit-ulit naming ipinaliwanag—upang bawasan ang deperisito, at hindi namin nakikita ang mga Republican na may tunay na plano.”

Kumbinsihin ang mga botante na talagang lumakas ang ekonomiya ay magiging isang pangunahing pagsisikap ng kampanya para sa re-eleksyon ni Biden. Alam ng mga Demokratiko na maraming trabaho ang kailangan nilang gawin, at ang mga argumento kung tumataas o bumababa ang deperisito sa ilalim ng kanyang pamumuno ay maaaring magulo sa pagsisikap na iyon. “Sa tingin ko napakahalaga para sa atin na huwag gawing tungkol sa ginawa ng pamahalaan o ng White House ang usapin sa ekonomiya sa susunod na taon, ngunit kung ano ang ating nagawa nang sama-sama at kung paano nalampasan ng mga mamamayang Amerikano ang COVID, nagtayo ng isa sa pinakamalakas na mga ekonomiya sa kasaysayan ng Amerika,” sabi ni Simon Rosenberg, isang beteranong Democratic na estratehista.

Bahagi nito ay isang matibay na telebisyon at online na advertising na estratehiya upang baguhin ang isip ng mga tao. Dagdag pa ni Rosenberg: “Naniniwala akong sa paglipas ng panahon at may pera sa likod ng mga patalastas, magagawa nating matagumpay na maipakita sa mga mamamayang Amerikano ang ating kaso.” Ang pagtaas ngayong taon sa deperisito ay maaaring gumawa ng mas matarik na burol na aakyatin.