Si Hunter Biden ay Nagsampa ng Demanda Laban sa IRS Dahil sa Mga Pagbubunyag ng Buwis

September 19, 2023 by No Comments

Hunter Biden

Nagsampa ng demanda si Hunter Biden laban sa Internal Revenue Service noong Lunes, na nagsasabing dalawang ahente na publikong nagsasabi ng pagpakialam sa imbestigasyon ng buwis ay mali ang pagbabahagi ng kanyang personal na impormasyon, isang kaso na dumating sa gitna ng lumalalang legal at pampulitikang paghihirap habang lumalapit ang halalan ng 2024.

Inireklamo ng mga ahente si “Mr. Biden” at hinanap na i-embarrass siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kumpidensyal na impormasyon sa buwis sa mga panayam sa press at testimonya sa harap ng Kongreso, sabi ng demanda. Sinabi ng kanyang mga abogado na ang proteksyon para sa mga whistleblower ay hindi naaangkop, ngunit sinabi ng abogado ng isang ahente na anumang kumpidensyal na impormasyon na inilabas ay dumating sa ilalim ng awtorisasyon ng whistleblower at tinawag ang demanda na “walang kabuluhang paninira.”

Ang demanda ay nagmarka ng pinakabagong legal na pagtutol mula kay Biden habang isang matagal na pederal na imbestigasyon sa kanya ay nagaganap laban sa isang talagang pampulitikang backdrop. Kasama doon ang isang imbestigasyon sa pag-impeach na nakatuon sa kanyang ama, si Pangulong Joe Biden, na hinahanap na i-ugnay siya sa mga business dealings ng kanyang anak.

“Mr. Biden ay ang anak ng Pangulo ng Estados Unidos. Mayroon siyang lahat ng kaparehong responsibilidad tulad ng anumang ordinaryong mamamayan ng Amerika, at maaaring at dapat tiyakin ng IRS na sumusunod siya sa mga responsibilidad na iyon,” sabi ng demanda. “Gayundin, walang mas kaunting o mas mababang karapatan si Mr. Biden kaysa sa anumang ordinaryong mamamayan ng Amerika, at walang ahensya ng gobyerno o ahente ng gobyerno” na may malayang kamay na lumabag sa kanyang mga karapatan lamang dahil sa kung sino siya.

Sinasabi ng demanda na hindi sapat ang ginagawa ng IRS upang pigilan ang paglabas ng kanyang personal na impormasyon. Ito ay naglalayong “pilitin ang pagsunod sa mga pederal na batas sa buwis at privacy” at pinsalang $1,000 para sa bawat hindi awtorisadong pagbubunyag.

Nagsabi sina IRS supervisory special agent Greg Shapley, at isa pang ahente, si Joe Ziegler, na may pattern ng “mabagal na paglakad sa mga hakbang sa imbestigasyon” sa Hunter Biden sa testimonya sa harap ng Kongreso. Ipinagpilitan nila na ang prosecutor na namamahala sa imbestigasyon, si Delaware U.S. Attorney David Weiss, ay walang buong awtoridad na magdala ng mga kaso sa ibang hurisdiksyon. Itinanggi ni Weiss at ng Kagawaran ng Hustisya na iyon.

Tinawag ng abogado ni Shapley ang demanda bilang “walang kabuluhang paninira” na naglalayong “takutin ang anumang kasalukuyan at hinaharap na mga whistleblower.” Hindi niya inilabas ang kumpidensyal na impormasyon sa buwis maliban sa legal na mga pagbubunyag ng whistleblower, sabi ng kanyang abogado. “Nang pinalabas ng Kongreso ang testimonyang iyon, tulad ng bawat mamamayang Amerikano, mayroon siyang karapatang talakayin ang impormasyong pampubliko na iyon.”

Sinabi ng abogado ni Ziegler na patuloy niyang “magsasalita” tungkol sa kung ano ang kanyang itinuturing na “espesyal na paggamot” para kay Hunter Biden sa pangangasiwa ng kaso.

Tinawag ng GOP-controlled House Oversight Committee ang dalawang lalaki na “mabubuting tao na gumawa ng lahat ng tama upang makakuha ng proteksyon ng whistleblower sa pinakamahusay na interes ng ating bansa sa isipan,” sa isang post sa X, dating kilala bilang Twitter. Nagtestigo ang mga ahente sa harap ng komite noong Hulyo, at sinabi na ang kanilang “imbestigasyon ay magpapatuloy.”

Tumanggi magkomento ang IRS, na binanggit ang nakabinbin na litigasyon.

Samantala, sinabi ng White House, na hindi kasangkot si Joe Biden sa mga negosyo ng kanyang anak, at ang mga buwan ng imbestigasyon ay hindi pa nakahanap ng makabuluhang ebidensya ng pagkakamali ng nakatatandang Biden, na madalas na nakikipag-usap sa kanyang anak at bilang bise presidente ay tumigil sa isang hapunan sa negosyo kasama ang mga kasamahan ng kanyang anak.

Ang imbestigasyon kay Hunter Biden ay bumabalik ng ilang taon, at inaasahan siyang makipagkasundo sa mga prosecutor tungkol sa isang kasunduan sa pag-amin noong tag-init na kasama ang pag-amin sa mga misdemeanor na kaso ng pagkabigo na bayaran ang kanyang mga buwis sa tamang oras. Ngunit nabigo ang deal na iyon sa panahon ng isang pagdinig sa hukuman noong Hulyo, at siya ay na-indict sa mga araw na ito sa mga pederal na kaso sa baril. Siya ay inakusahan ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang paggamit ng droga upang bumili at pansamantalang panatilihin ang isang baril noong Oktubre 2018.

Inireklamo ng mga Republikano na sinusuri ang halos bawat aspeto ng kanyang mga business dealing ang kasunduan sa pag-amin na pinalaya siya mula sa pagkakakulong bilang “sweetheart deal.”

Ipinahiwatig ng mga defense attorney ni Biden na plano nilang labanan ang mga kaso at maaaring nasa landas patungo sa isang posibleng mataas na profile na paglilitis.

Ang bagong sibil na demanda na inihain sa Washington ay nagsasabi na ang hindi naaangkop na pagbubunyag ay kabilang ang partikular na mga taon sa buwis na sinusuri, mga deduction at mga alegasyon tungkol sa pananagutan.

Sa wakas ay hiniling at nakuha ni Weiss ang espesyal na katayuan ng counsel noong nakaraang buwan, na nagbibigay sa kanya ng malawak na awtoridad na imbestigahan at iulat ang kanyang mga natuklasan. Ipinahiwatig ng kanyang mga prosecutor na maaari nilang isampa ang mga bagong kaso sa buwis sa Washington o California.