Bakit Ang Tagal Bago Makakuha ng Appointment sa Doktor

September 13, 2023 by No Comments

Overloaded doctors

Kamakailan ko harapin ang pag-aliw sa isang pasyente ko na hindi maunawaan kung bakit hindi ako maka-“hop on the phone” upang talakayin ang kanyang bagong kirot sa likod. Nang siya ay finally nakakuha ng isang appointment sa akin linggo mamaya, nagpasya akong maging tapat. Ibahagi ko na mayroon akong 1,300 na mga pasyente na tumatawag sa akin bilang kanilang pangunahing doktor. Pagkatapos kong makita ang mga pasyente sa 5 PM, madalas akong tumugon sa 50 hanggang 100 na mga mensahe at notification. Dalhin ko ang tatlo hanggang apat na oras ng trabaho sa bahay kasama ko bawat gabi.

Hindi ko ibahagi ang mga stat na ito upang makakuha ng simpatiya, ngunit sa lalong madaling panahon ang aming mga papel ay naibaligtad. Ang aking pasyente ay sumobra sa mga paumanhin at hiniling na malaman kung sino ang gumagawa nito sa akin.

Ito ang paradox na tumutukoy sa modernong Amerikanong medisina: Ang mga doktor ay nagtatrabaho nang mas maigi at mas matagal, habang ang lahat ng pasyente ay maa-access kami mas kaunti. Bilang isang nagpapraktis na internal medicine physician at onkologo, naniniwala ako na umabot tayo sa hindi mapapanatiling estado na ito dahil sa lubos na hindi naaayon na paghahati ng trabaho – sa pagitan ng tao at makina, sa pagitan ng mga doktor at kawani sa suporta, at sa pagitan ng kung ano ang binabayaran at kung ano ang kinakailangan ng mabuting pangangalaga sa medikal.

Bilang isang doktor, hindi ako estranghero sa mahirap na trabaho. Ngunit ang mga paraan kung saan ang mga workload ng doktor ay sumasabog ay sa malaking bahagi ay klerikal at birokratiko. Ironically, isang malaking salarin ay ang mga electronic na medikal na talaan. Ang mga papel na talaan ay na-convert sa mga electronic na chart higit sa isang dekada na ang nakalilipas, na may incredible na potensyal upang ikonekta ang napakalaking dami ng data ng pasyente nang walang pagkukunot. Gayunpaman, ang katotohanang teknolohiya na dapat nagbawas sa trabaho ng mga doktor ay drastikong pinadami ito. Ang mga doktor ngayon ay gumugol ng dalawang oras sa paggawa ng mga gawain sa computer para sa bawat isang oras na nahaharap ang mga pasyente. Pag-uutos ng isang bagay na simple tulad ng Tylenol ay nangangailangan ng mga doktor upang i-click sa pagitan ng labing-apat at animnapu’t-dalawang beses, na may pagkalito na nagdudulot ng mga pagkakamali sa hanggang 30 porsyento ng mga kaso. Ang bilang ng mga click sa isang sampung-oras na shift sa emergency room ay lumalapit sa apat na libo. Halos 60 porsyento ng mga tala ng doktor ay magkakatulad, at samakatuwid ay redundant, sa nakaraang mga ito. Ang praktikal na resulta ay na ang mga doktor ay nagugugol ng oras sa pagsisiyasat sa mga hindi maayos na chart, sleuthing para sa mahalagang impormasyon ng pasyente na nakabaon sa ilalim ng isang avalanche ng ingay. Sa isang panahon kung saan ang multi-bilyong dolyar na software ay nangangako na madaliin ang pagbabahagi ng data, ang proseso para sa mga provider upang i-input at hanapin ang data sa kalusugan ay nananatiling manual, labor-intensive, at madaling magkamali.

Ang kasalukuyang solusyon namin sa mga teknolohikal na depekto ay umaasa sa mga tao upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga electronic na chart. Ito ay dapat na nasa kabilang paraan. Ang suporta ng kawani ay nagiging mahalaga, ngunit madalas na nahuhulog sa mga doktor ang pagpaparami ng mga lohikal na butas. Kamakailan ko lamang ini-prescribe ang isang gamot na tumagal ng 22 na click, naghintay sa linya sa isang kumpanya ng insurance, sinusundan ang isang pagtanggi sa liham, pagsusulat ng apela, pagdo-dokumento ng lahat ng mga tawag sa telepono, at pananatili sa aking pasyente na naka-update sa pamamagitan ng mensahe. Ilang mga hakbang ang kailangan kong gawin? Sa aking pagtatantiya, tungkol sa kalahati lamang ng aking pang-araw-araw na trabaho ang talagang kailangan gawin ng isang MD. Ang pinakamahusay na tumatakbong mga klinika ay naiintindihan ito at sanay ang mga katulong sa medikal upang gawin ang mas marami kaysa sa stock ng malinis na gown at kumuha ng mga mahahalagang palatandaan. Ang mga klinikang ito ay nag-eempleyo din ng mga nars na maaaring pamahalaan ang mga gawain tulad ng pagpuno muli ng mga reseta, pag-triage ng mga tawag ng pasyente, at pagsagot sa mga mensahe. Ngunit habang ang suporta ng koponan at pagdedelega ay nahuli sa setting ng pangunahing pangangalaga kung saan madalas na ginagampanan ng doktor ang lahat ng mga papel nang sabay-sabay.

Ang pamamahala sa kaso ng pasyente sa napakapiraspirasong sistema na ito ay nangangailangan ng mas mahusay na tech at suporta ng koponan. Ito rin ay nangangailangan ng oras. Pumasok ang huling hindi pagtugma: sa pagitan ng kung ano ang binabayaran at kung ano ang kinakailangan ng pangangalaga sa medikal. Sa kabila ng mga pagtutulak sa mga nakaraang taon para sa mga modelo ng pagbabayad na nakatuon sa halaga, ang malaking bahagi ng mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan sa U.S. ay patuloy na gumagana ayon sa bayad-para-sa-serbisyo. Dito, ang mga organisasyon sa kalusugan o mga doktor ay binabayaran batay sa hiwalay na mga serbisyo na ibinibigay nila. Sa pangunahing pangangalaga, ang serbisyong iyon ay na-commodify sa pagbisita sa opisina. Walang iba nang direktang bilang bilang binabayarang trabaho: hindi pakikipag-ugnay sa mga pasyente sa pagitan ng mga pagbisita, hindi pagsunod sa mga resulta ng pagsusuri, hindi pagsisiyasat sa mga medikal na talaan, at hindi pagtatalakay ng mga kaso sa iba pang mga doktor. Bukod pa rito, ang bayad-para-sa-serbisyo sa pangkalahatan ay nagre-reimburse ng higit para sa mga pagbisita sa mga bagong pasyente kaysa sa mga appointment sa mga pasyenteng sumusunod. Sa mga pinansyal na insentibo ay naka-stack up para mag-book ng hangga’t maaari sa mga pasyente sa mga pagharap na mukha sa mga pagbisita ng labinlimang minuto at isang tipikal na pangunahing pangangalaga ng doktor panel lumalago sa higit sa 2,000 na mga pasyente. Lahat ng karagdagang gawain ay dumadaloy sa mga oras ng doktor. Samantala, ang bawat pasyente ay nakikipagkumpitensya laban sa libu-libo para sa hinahangad na mga appointment. Kapag nabigo ang mga pagtatangka na makakuha ng napapanahong mga appointment, ang mga pasyente ay lilipat sa mensahe, inililipat ang baha para sa mga doktor sa isa pang hindi binabayarang channel na maraming mga kasanayan ngayon ay sinusubukang hindi bigyan ng insentibo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bayarin.

Ang resulta ay isang perpektong bagyo na pumipilit sa mga mabubuting doktor na lumabas sa mga tradisyunal na kasanayan sa medikal habang ang mga pasyente ay nawawalan ng mga outlet upang makipag-ugnay sa kanila. Kamakailan ko lamang inireseta ang isang gamot na tumagal ng 22 na click, naghintay sa linya sa isang kumpanya ng insurance, sinusundan ang isang pagtanggi sa liham, pagsusulat ng apela, pagdo-dokumento ng lahat ng mga tawag sa telepono, at pananatili sa aking pasyente na naka-update sa pamamagitan ng mensahe. Ilang mga hakbang ang kailangan kong gawin? Sa aking pagtatantiya, tungkol sa kalahati lamang ng aking pang-araw-araw na trabaho ang talagang kailangan gawin ng isang MD. Ang pinakamahusay na tumatakbong mga klinika ay naiintindihan ito at sanay ang mga katulong sa medikal upang gawin ang mas marami kaysa sa stock ng malinis na gown at kumuha ng mga mahahalagang palatandaan. Ang mga klinikang ito ay nag-eempleyo din ng mga nars na maaaring pamahalaan ang mga gawain tulad ng pagpuno muli ng mga reseta, pag-triage ng mga tawag ng pasyente, at pagsagot sa mga mensahe. Ngunit habang ang suporta ng koponan at pagdedelega ay nahuli sa setting ng pangunahing pangangalaga kung saan madalas na ginagampanan ng doktor ang lahat ng mga papel nang sabay-sabay.

Ang pamamahala sa kaso ng pasyente sa napakapiraspirasong sistema na ito ay nangangailangan ng mas mahusay na tech at suporta ng koponan. Ito rin ay nangangailangan ng oras. Pumasok ang huling hindi pagtugma: sa pagitan ng kung ano ang binabayaran at kung ano ang kinakailangan ng pangangalaga sa medikal. Sa kabila ng mga pagtutulak sa mga nakaraang taon para sa mga modelo ng pagbabayad na nakatuon sa halaga, ang malaking bahagi ng mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan sa U.S. ay patuloy na gumagana ayon sa bayad-para-sa-serbisyo. Dito, ang mga organisasyon sa kalusugan o mga doktor ay binabayaran batay sa hiwalay na mga serbisyo na ibinibigay nila. Sa pangunahing pangangalaga, ang serbisyong iyon ay na-commodify sa pagbisita sa opisina. Walang iba nang direktang bilang bilang binabayarang trabaho: hindi pakikipag-ugnay sa mga pasyente sa pagitan ng mga pagbisita, hindi pagsunod sa mga resulta ng pagsusuri, hindi pagsisiyasat sa mga medikal na talaan, at hindi pagtatalakay ng mga kaso sa iba pang mga doktor. Bukod pa rito, ang bayad-para-sa-serbisyo sa pangkalahatan ay nagre-reimburse ng higit para sa mga pagbisita sa mga bagong pasyente kaysa sa mga appointment sa mga pasyenteng sumusunod. Sa mga pinansyal na insentibo ay naka-stack up para mag-book ng hangga’t maaari sa mga pasyente sa mga pagharap na mukha sa mga pagbisita ng labinlimang minuto at isang tipikal na pangunahing pangangalaga ng doktor panel lumalago sa higit sa 2,000 na mga pasyente. Lahat ng karagdagang gawain ay dumadaloy sa mga oras ng doktor. Samantala, ang bawat pasyente ay nakikipagkumpitensya laban sa libu-libo para sa hinahangad na mga appointment. Kapag nabigo ang mga pagtatangka na makakuha ng napapanahong mga appointment, ang mga pasyente ay lilipat sa mensahe, inililipat ang baha para sa mga doktor sa isa pang hindi binabayarang channel na maraming mga kasanayan ngayon ay sinusubukang hindi bigyan ng insentibo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bayarin.

Ang resulta ay isang perpektong bagyo na pumipilit sa mga mabubuting doktor na lumabas sa mga tradisyunal na kasanayan sa medikal habang ang mga pasyente ay nawawalan ng mga outlet upang makipag-ugnay sa kanila. Kamakailan ko lamang inireseta ang isang gamot na tumagal ng 22 na click, naghintay sa linya sa isang kumpanya ng insurance, sinusundan ang isang pagtanggi sa liham, pagsusulat ng ap