May Kakulangan ng Mga Tratamiento para sa RSV. Ito ang Mga Inirerekomenda ng mga Doktor

November 3, 2023 by No Comments

Newborn babies sleeping in hospital nursery

May nalulutas na pagkukulang sa mga paggagamot para sa RSV. Ayon sa mga doktor, ito ang kanilang marekomendang.

Inaprubahan ng U.S. Food and Drug Administration ang nirsevimab, isang antibody na nakakapit at nakapipigil sa Respiratory Syncytial Virus mula sa pag-infect ng mga selula, noong Hulyo. Pagkatapos ay inirekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang gamot para sa lahat ng mga batang ipinanganak sa panahon ng season ng RSV o ang mga hanggang walong buwan na pumasok sa kanilang unang season ng RSV, na tumatakbo mula Nobyembre hanggang Marso. Maaring mapanganib at potensyal na nakamamatay ang RSV, lalo na para sa mga sanggol; tungkol sa 58,000 hanggang 80,000 mga bata sa ilalim ng limang taon ang nahospital kada taon at hanggang 300 ang namatay mula sa RSV sa U.S., ayon sa CDC.

Hindi ito isang paggagamot para sa RSV, dahil gumagana ito upang pigilan ang impeksyon, hindi ito gamutin, ngunit hindi rin ito bakuna, bagaman gumagana ito nang katulad at nagbibigay ng maikling proteksyon para sa mga sanggol. Ang mga antibody sa shot ay pumupuno sa lugar ng mga antibody na hindi pa kayang gawin ng mga sanggol sa sapat na dami upang labanan ang virus. Dahil hindi ito isang bakuna, mahalaga na makuha ng mga sanggol ang mga antibody sa tamang panahon, sa panahon ng season ng RSV, upang bigyan sila ng pinakamahusay na tsansa na maiwasan ang impeksyon.

Bakit walang sapat na nirsevimab?

Ngunit, noong Oktubre 23, nag-alert ang CDC sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na nasa kakulangan ang gamot, at inirekomenda na ang mga available na dose ay ireserba para sa mga sanggol na may pinakamataas na panganib ng komplikasyon mula sa RSV—kabilang ang mga anim na buwan o mas bata, pati na rin ang may mga kondisyon sa puso at baga. Sumagot sa alert, ipinagbigay-alam ng mga pediatrisyan sa mga magulang na kung hindi kabilang ang kanilang mga sanggol sa mas mataas na criteria ng panganib, hindi sila makakatanggap ng gamot.

Tinukoy ng Sanofi, na nagdidistribute ng nirsevimab (na ipinagbibili sa ilalim ng pangalan ng Beyfortus), sa pakikipagtulungan ng AstraZeneca, na gumagawa ng gamot, ang hindi inaasahang mataas na pangangailangan bilang dahilan ng kakulangan. “Sa kabila ng agresibong plano ng supply na itinayo upang lumampas sa nakaraang mga paglulunsad ng pangangalagang pambata, mas mataas pa sa inaasahan ang pangangailangan para sa produktong ito,” ayon sa isang tagapagsalita ng Sanofi. Upang tugunan ang kakulangan, sinabi ng tagapagsalita ng AstraZeneca na “pinakamaximize namin ang efficiency ng aming kakayahan sa produksyon at kamakailan ay nadagdagan namin ang aming kapasidad sa produksyon at pagpapakete sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pang mga pasilidad sa pagmamanupaktura.”

Ayon kay Dr. Robert Frenck, propesor ng pedyatriya at direktor ng pananaliksik sa bakuna sa Cincinnati Children’s Hospital, ilang posibleng nagdulot ng hindi sapat na supply kabilang ang nag-akumulang pangangailangan na bumagsak lahat sa isang beses, at mahirap na desisyon sa pananalapi ng mga doktor tungkol sa dami ng mga dose na bibilhin. Dahil inirerekomenda ang antibody para sa mga sanggol hanggang walong buwan sa kanilang unang season ng RSV, anumang sanggol na ipinanganak magmula Marso ay maaaring makatanggap ng nirsevimab ngayon. Sa tumbas na 3.5 milyong sanggol na ipinanganak sa U.S. kada taon, iyon ay humigit-kumulang 2.4 milyong sanggol na maaaring magpakita sa mga opisina ng mga doktor at ospital upang makuha ang gamot.

Sa hinaharap, ang magandang balita ay malamang ay maresolba ang mismatch sa susunod na taon. Bagaman palaging may pagdami sa pangangailangan para sa gamot kapag malapit na ang season ng RSV, malamang na sa susunod na taon ay makakatanggap ng nirsevimab bago umalis sa ospital ang mga sanggol na ipinanganak sa taglagas, kaya babawasan ang pangangailangan sa simula ng season ng RSV. “Ngayon mayroon tayong milyun-milyong sanggol na biglaang kailangan nito, at hindi natin nagawang ipamahagi ito batay sa kung kailan sila ipinanganak,” ayon kay Frenck.

May isa pang artefakto ng pagpapakilala ng anumang bagong gamot na malamang nagambala rin sa mga opisina ng ilang mga doktor, na may kaugnayan sa paraan kung paano inoorder ng mga doktor ang mga gamot. Ang mga pedyatrisyan sa pribadong praktis ay nagbabayad sa mga gamot nang una, umaasa na mababawi mula sa mga insurer ang bayad. Kabilang ang nirvsevimab sa Vaccines for Children program ng CDC, na nangangahulugan na ang gobyerno ang bubayaran ang halaga ng gamot para sa mga sanggol na walang seguro o di kaya’y di makabayad, na humigit-kumulang sa kalahati ng mga sanggol na ipinanganak sa bansa kada taon. Ang kabaligtaran ay sakop ng pribadong mga tagabayad, at bagama’t kinakailangang mabayaran ng mga insurer ang mga gamot na kasama sa Vaccines for Children program, hindi pareho ang halaga ng coverage at ang pagkakaroon ng mga pamamaraan sa administrasyon upang mabayaran agad mula sa kompanya sa kompanya. Ibinigay ang halos $450 bawat dose, iyon ay nag-iwan ng mahirap na mga desisyon para sa ilang mga doktor tungkol sa dami ng nirsevimab na oorderin, at ang mga nag-antala ay hindi na makakapag-order dahil sa kakulangan. “Hindi isang bagay ang mga pribadong insurer,” ayon kay Dr. Jesse Hackell, tagapangulo ng komite sa praktis at pangangalagang pang-ambulatoryo ng American Academy of Pediatrics (AAP). “Ang pagiging kinakailangang bayaran ay hindi ibig sabihin agad nakalagay sa sistema nila ang reimbursement. [Bilang isang pedyatrisyan] ayoko mag-submit ng claim sa isang insurer na maaaring i-reject lang ito bilang hindi nila nakikilalang kodigo.”

Sino ang nakakatanggap ng nirsevimab na kasalukuyang available?

Inirerekomenda ng CDC at ng AAP na ang mga dose na available ay dapat muna mapunta sa pinakabatang mga sanggol, sa ilalim ng anim na buwan, dahil sila ang may mas mataas na panganib na magkaroon ng komplikasyon mula sa RSV. Dapat ring bigyang prayoridad ang gamot para sa mga sanggol na may mga kapansanan sa puso o baga na magiging sanhi para sila ay mas madaling maapektuhan ng virus.

May iba pang opsyon upang protektahan ang mga sanggol mula sa RSV?

May isa pang gamot na nakapipigil ng impeksyon ng RSV, ang palivzumab (ipinagbibili sa ilalim ng pangalang Synagis). Tulad ng nirsevimab, isang antibody ito na maaaring bawasan ang impeksyon ng virus—ngunit hindi tulad ng nirsevimab na isang solong shot lamang, kinakailangan ng palivzumab ang buwanang injection sa buong season ng RSV. Para lamang ito sa tinukoy na partikular na grupo ng mataas na panganib na mga sanggol, kabilang ang mga ipinanganak na maaga at may mga kondisyon sa puso o baga.

Dahil sa kakulangan ng nirsevimab, karamihan sa mga doktor ay patuloy na gumagamit ng palivizumab para sa mga sanggol na kwalipikado sa gamot, sa halip na palitan sila sa nirsevimab. Ganun din, ang mga available na dose ay maaaring ireserba para sa mga sanggol na may mataas na panganib na hindi kabilang sa mahigpit na criteria para sa palivizumab.

Maaaring isulat ng mga doktor ang mga gamot nang “off label,” o para sa mga gamit maliban sa mga tinukoy na inaprubahan ng regulator, ngunit nag-aalangan ang mga pedyatrisyan na isaalang-alang ang pagpapalawak ng paggamit ng palivizumab para sa karaniwang malusog na mga sanggol dahil sa ilang dahilan. “Ang kakaibang bagay tungkol sa nirsevimab ay nag-uugali ito nang napakadifferent sa palivizumab,” ayon kay Frenck, kaya maaaring hindi sila interchangeable. Binanggit niya na ang mga pag-aaral tungkol sa palivizumab ay kabilang lamang ang mga sanggol na may mas mataas na panganib, at hindi malinaw kung paano makikipag-ugnayan ang mga malusog na sanggol sa gamot. Dagdag pa niya, “ang mga pag-aaral sa mga sanggol na may mas mataas na panganib ay hindi talaga nagbigay ng datos na nagpapakita ng malaking pagbaba sa mga pagpapasok sa ospital o admissions sa ICU,” sinabi niya. “Ang kapakinabangan ay hindi gaanong mataas kumpara sa aming inaasahan.”

May mas mababang dose ng nirsevimab—na kalahati lamang ng inaprubahang dose sa kasalukuyan na nasa kakulangan, at sinabi ng Sanofi at AstraZeneca na available at may sapat na supply. Ngunit binigyang-babala ng CDC at AAP ang mga doktor laban sa pagdodoble lamang ng dose upang matugunan ang pangangailangan. Layunin ng 50mg na dose ang mas maliliit na mga sanggol na mababa sa 11 pounds, karamihan ay bagong silang, na mas madaling maapektuhan ng mga komplikasyon ng RSV, at sinabi ng mga pedyatrisyan na pagdodoble ng dose para protektahan ang mas matanda pang sanggol ay maaaring hindi makatanggap ng gamot ang dalawang mas bata. Bukod pa rito, “dalawang beses na 50mg ng isang gamot ay hindi ibig sabihin na kapareho ito ng 100mg ng gamot.”