Nag-eskalada ang Labanan sa ‘Cop City’ sa Pagsisikap na Ilagay ang Kontrobersyal na Pasilidad ng Pagsasanay sa Balota

September 11, 2023 by No Comments

US-SHOOTING-ENVIRONMENT-PROTEST

Lumalala ang drama sa paligid ng planadong pasilidad ng pagsasanay ng pulis sa Atlanta.

Sa Lunes, nagplano ang mga protestante laban sa tinatawag na “Cop City” na isumite ang higit sa 100,000 lagda upang piliting magkaroon ng balota na maaaring pigilan ang pagtatayo ng pasilidad ng pagsasanay. Inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ng Atlanta ang milyon-milyong dolyar sa pondo ng mga nagbabayad ng buwis para sa proyekto noong Hunyo matapos ang ilang oras ng mainit na pampublikong kritisismo.

Ito ang pinakabagong salvo sa halos dalawang taong labanan na kinabibilangan ng marahas na protesta, pagpatay ng pulis sa isang aktibista para sa klima, maraming pag-aaresto, at malawak na mga kasong pang-terorismo sa loob ng bansa at racketeering laban sa mga protestante. Sinasabi ng lungsod na mahalaga ang pasilidad para sa maayos na pagsasanay ng mga pulis at pamalitan ang mga lumang pasilidad. Sinasabi ng mga protestante na magbibigay-kapangyarihan ito sa karahasan ng pulis, sa bahagi sa pamamagitan ng paglikha ng isang pekeng lungsod upang magsanay ng mga taktika ng digmaang urbano, at tumututol sa 85 ektarya nito ng konstruksyon sa isang kagubatan sa lungsod.

Mapipilitan ang balota na iboto ang kapalaran ng pasilidad kung sapat ang mga lagda na isusumite sa city hall sa Lunes. (Nangangailangan lamang ang lungsod ng higit sa 58,000.) “Mayroon kaming higit sa 100,000 lagda. Mayroon kang higit pang mga tao sa elektorado na sangkot sa usaping ito kaysa bumoto para sa alkalde ngunit ayaw ng konseho ng lungsod na hayaan ang mga tao na magpasya,” sabi ni DaMareo Cooper, co-executive director ng Center for Popular Democracy, isang pambansang organisasyon na sumusuporta sa kilusan na ‘Ihinto ang Cop City’.

Ginawa ng lungsod na mas mahirap para sa koleksyon ng lagda na magtagumpay, kabilang ang paglalarawan ng isang proseso ng pagtutugma ng lagda na nangangailangan ng pagsusuri sa bawat lagda upang itugma ito sa nasa talaan ng mga opisyal. “Sa isang pagsisikap na matiyak na nakalaan ang sapat na mapagkukunan para sa proyektong ito, naglatag ang Lungsod ng Atlanta… ng isang hakbang-sa-hakbang na proseso upang isagawa ang pagsusuri ng mga dokumento, kung saan maaaring maging mahalagang elemento ang proseso ng pag-verify ng lagda,” sabi ni Interim Municipal Clerk Vanessa Waldon sa isang pahayag noong Agosto 21.

Iginigiit ng pamahalaan na ito ay kinakailangan upang matiyak ang kawastuhan ngunit sinasabi ng mga protestante na nakaugat ang patakaran sa suppression ng botante at estratehikong pagtatapon ng mga boto. Hindi tumugon ang opisina ng alkalde ng Atlanta sa isang kahilingan para sa komento.

Maaaring magkomplika rin ang mga patuloy na demanda sa proseso ng balota. “Nasa isang sandali tayo ng napakalaking kawalan ng katiyakan dahil sa litisasyon,” sabi ni Fred Smith, isang propesor ng batas sa Emory University. Isang demanda na isinampa sa pederal na korte noong Hulyo 6 ang hinamon ang probisyon na nangangailangan sa mga nagkokolekta ng mga lagda na maging residente ng Atlanta. Pinasyahan ng isang pederal na hukom na labag sa batas iyon noong Hulyo 27 – at sa paggawa nito pinalawig niya ang deadline para sa pagkolekta ng mga lagda ng 60 araw. Nagpatuloy ang mga protestante sa pagkolekta ng mga lagda sa puntong iyon. Noong Setyembre 1, naglabas ang 11th Circuit Court of Appeals ng isang stay – pansamantalang freezing ang desisyon ng pederal na korte.

“Mayroon kang mga indibiduwal na nagkolekta ng mga lagda na sinabi ng isang utos ng pederal na korte na pinahihintulutan silang kolektahin, at mayroon kang isang opinyon ng 11th Circuit na nagsasabi na ang injunction ay hindi na umiiral. Sa isang punto, kailangan magfigure-out ng isang pederal na korte at marahil ng 11th Circuit kung ano ang dapat gawin sa mga lagda na nakalap pagkatapos ng panahong iyon. Ano ang gagawin ng ating mga korte sa mga lagdang ito, na ibinigay ang hindi pagtutugma sa pagitan ng utos ng distritong pederal na korte na hindi na umiiral at ang orihinal na estado? batas?” sabi ni Smith. Hindi malinaw kung maaaring ilagay sa panganib ng stay ang buong petisyon o mag-apply sa mga boto na dumating nang magsimula ang panahon ng extension.

Sa balota na inaasam ng mga taga-laban sa Cop City, maaaring bumoto nang direkta ang mga botante kung dapat ituloy ang pasilidad o hindi. Ngunit ipinaglaban din ng lungsod sa pederal na korte na dapat buwagin ang buong proseso ng balota. “Handa silang itapon ang buong proseso sa charter ng lungsod ng Atlanta na nagpapahintulot ng mga uri ng inisyatibong ito,” sabi ni Tiffany Roberts, direktor ng patakaran sa Southern Center for Human Rights, na tumulong na kumonekta ng mga protestante sa legal na representasyon. “Handa silang itapon ang buong demokratikong pagsisikap lamang dahil gusto nilang tiyakin na hindi maaaring magkaroon ng kanilang sinasabi sa balota ang mga botante tungkol sa Cop City.”

Kahit na ma-verify ang sapat na mga lagda sa pagsisikap sa balota, nahaharap na ng ilan sa mga organizer laban sa Cop City ang isa pang hamon. Noong Setyembre 5, inakusahan ng Republican Attorney General ng Georgia na si Chris Carr ang 61 katao ng mga kasong racketeering matapos ang imbestigasyon ng estado sa mga protesta sa ‘Cop City’. Sinabi niya na “militanteng mga anarkista” ang mga akusado na sumusuporta sa isang marahas na kilusan. “Nagsabwatan ang 61 na akusado upang harangin ang pagtatayo ng Atlanta Public Safety Training Center sa pamamagitan ng pagsasagawa, pagko-coordinate at pag-oorganisa ng mga akto ng karahasan, pananakot at pagkasira ng ari-arian,” sabi ni Carr sa isang press conference.

Sinabi ni Attorney Matt Bass, na kumakatawan sa ‚Äč‚Äčapat sa mga akusado ng racketeering, na ang paggamit ng mga kaso ng RICO sa ganitong paraan ay ginagawang “kriminal na mananagot para sa masasamang gawa ng ilan” ang mga protestante.

“Isipin na pumunta ka sa isang protesta at nagpasya ang ilang bastos na gumawa ng isang krimen. Sa ilalim ng pagbasa ng abugado sa batas, ikaw ay isang racketeer lamang para sa pagiging naroroon.” Sinabi ni Bass. “Iyon ay malinaw na hindi makatarungan. Ang paggamit ng batas sa ganitong paraan ay labag sa saligang batas at may malaking epektong nagpapalamig sa karapatan ng lahat na magprotesta.”

Kung ma-verify ang sapat na mga lagda sa pagsisikap sa balota, maaaring ihatol ng mga mamamayan ang kanilang mga opinyon sa proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng ibang karapatan: maaari nilang hatulan ang Cop City sa pamamagitan ng isang boto.