Tinawagan ng Bahay ng mga Kinatawan si Rep. Rashida Tlaib Ukol sa Kanyang Posisyon sa Israel

November 8, 2023 by No Comments

Bumoto ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos upang pagtaniman ng kaparusahan si Kinatawan Rashida Tlaib ng Michigan dahil sa kaniyang pagkondena sa Israel sa kanilang digmaan laban sa Hamas.

Ang resolusyon, inilatag ng isang kasapi ng pamahalaang Republikano at nabotohan ng 234-188, iniakusa si Tlaib, ang tanging kongresista na Palestino Amerikano, na “nagpapakalat ng mga pekeng kuwento tungkol sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2023 at nagtawag para sa pagwasak ng estado ng Israel.”

Dalawampu’t dalawang Demokrata ang bumoto pabor sa pagtaniman ng kaparusahan. Apat na Republikano ang bumoto laban sa sukat.

Nagkaroon ng momentum ang panukalang pagtaniman ng kaparusahan kay Tlaib matapos niya i-post ang isang video sa X, ang dating Twitter, ng mga pro-Palestino na nag-aawit ng “mula sa ilog hanggang sa dagat,” na itinuturing ng mga tagasuporta ng Israel bilang pag-angkin sa buong lupain ng Israel at ng mga teritoryong Palestino, dahil nakahimlay ito sa pagitan ng Ilog Jordan at Dagat Mediteraneo.

Sa isang inilabas na pahayag sa X ilang oras bago ang botohan, sinabi ni Tlaib, na ang kaniyang distrito ay nasa lugar ng Detroit, na “nabigong ibaling ng aking mga kasamahan ang aking mga posisyon sa mga resolusyon na puno ng mga malinaw na kasinungalingan.” Idinagdag niya na siya ay “paulit-ulit na kinondena ang pag-target at pagpatay ng sibilyan ng Hamas at ng pamahalaan ng Israel, at nagdalamhati sa buhay ng mga Israeli at Palestino.”

Ngunit sinabi ni Kinatawan Brad Schneider ng Illinois, isa sa mga Demokrata na bumoto pabor sa pagtaniman ng kaparusahan, sa isang pahayag na “paulit-ulit na ipinagmalaki ni Kongresista Tlaib ang paggamit ng mapanirang wika na nakapagpapalala sa propaganda at maling impormasyon ng Hamas.”

Lalong lumalawak ang pagkakahati sa loob ng Partidong Demokratiko habang hinihikayat ito para sa halalan ng 2024 dahil sa pagtugon ni Pangulong Joe Biden sa digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza Strip.

Huling kongresista na nakatanggap ng pagtaniman ng kaparusahan ay si Kinatawan Adam Schiff ng California. Noong Hunyo, opisyal na pinagalitan siya ng mga Republikano dahil sa mga pagkakamaling ipinaliwanag niya sa mga imbestigasyon ng Kongreso na pinamumunuan niya laban kay dating Pangulong Donald Trump, na nagresulta sa unang pag-impeach niya.

Bago ang botohan, sinabi ni Schiff na gagamitin niya ang pagtaniman ng kaparusahan bilang isang “tatak ng karangalan.”