WESCAN GOLDFIELDS INC. NAGPAHAYAG NG IMINUMUNGKAHING PRIBADONG PAGLALAGAK AT UPDATE NG LISTAHAN NG PALITAN

September 3, 2023 by No Comments

29 1 WESCAN GOLDFIELDS INC. ANNOUNCES PROPOSED PRIVATE PLACEMENT AND EXCHANGE LISTING UPDATE

/HINDI PARA IPAMUDMOD SA UNITED STATES O PARA SA PAMIMIGAY SA MGA SERBISYO NG U.S. WIRE/

SASKATOON, SK, Sept. 1, 2023 /CNW/ – Inaanunsyo ng Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (“Wescan” o ang “Kompanya”) na plano nitong kumpletuhin ang isang pribadong placement ng hanggang 3,333,333 na mga share na may daloy ng karaniwang stock sa kapital ng Kompanya (ang “Mga Share na May Daloy”) sa halagang $0.06 kada Share na May Daloy, at hanggang 2,000,000 na mga yunit ng Kompanya (ang “Mga Yunit”) sa halagang $0.05 kada Yunit, para sa kabuuang gross na kita na hanggang $300,000 (sama-sama, ang “Pag-aalok”). Bawat Yunit ay binubuo ng isang karaniwang share sa kapital ng Kompanya (bawat isa, “Karaniwang Share”) at isang warrant sa pagbili ng Karaniwang Share ng Kompanya (bawat isa, “Warrant”). Magbibigay-karapatan ang bawat Warrant sa may-hawak nito na bilhin ang isang Karaniwang Share sa presyong pagsusuri na $0.06 para sa panahon na labindalawang buwan mula sa petsa ng paglabas nito. Layunin ng Kompanya na gamitin ang kita mula sa Pag-aalok upang magkaroon ng mga Canadian na pagsisiyasat na gastos sa mga ginto na pag-aari ng Kompanya (sama-sama, ang “Mga Kwalipikadong Gastos”) at para sa pangkalahatang pangangasiwa ng working capital. Ibabalik ni Wescan ang Mga Kwalipikadong Gastos sa mga subscriber ng Mga Share na May Daloy.

Maaaring lumahok ang mga insider sa higit sa 25% ng Pag-aalok.

Isasagawa ang Pag-aalok alinsunod sa magagamit na mga exemptions mula sa registration at mga kinakailangan sa prospectus ng naaangkop na batas sa securities, kabilang ang mga benta sa accredited na mga investor at sa malalapit na personal na mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng mga director at opisyal ng Kompanya. Layunin ng Kompanya na maningil ng mga subscription mula sa mga subscriber na hindi kasalukuyang mga stockholder ng Kompanya alinsunod sa mga exemptions na ito.

Maaari ring maglabas ang Kompanya ng (a) Mga Karaniwang Share mula sa treasury (ang “Mga Share ng Tagapaghanap”) at (b) Mga Warrant (ang “Mga Warrant ng Tagapaghanap”), sa isang halaga na katumbas ng 6% ng kabuuang bilang ng Mga Share na May Daloy at Mga Yunit na inilabas alinsunod sa Pag-aalok na nauugnay sa mga tagapaghanap. Magbibigay-karapatan ang bawat Warrant ng Tagapaghanap sa may-hawak nito na bilhin ang isang Karaniwang Share sa halagang $0.06 para sa panahon na labindalawang buwan mula sa petsa ng paglabas nito.

Nakasalalay ang pagsasara ng Pag-aalok sa pagtanggap ng pag-apruba ng TSX Venture Exchange (ang “Palitan”). Inaasahang magsasara ang Pag-aalok sa o mga Setyembre 20, 2023, sa kondisyon na maaaring magsara ang Pag-aalok sa isa o higit pang mga tranche, ngunit sa anumang kaganapan ay hindi lalampas sa Setyembre 27, 2023. Lahat ng mga securities na inilabas alinsunod sa Pag-aalok ay saklaw ng isang legal na pagpipigil na panahon na apat na buwan at isang araw alinsunod sa naaangkop na batas sa securities at mga regulasyon ng Palitan.

Hindi ito press release ay hindi magiging isang alok na magbenta o paniningil ng isang alok na bumili ng mga securities sa United States o sa anumang hurisdiksyon kung saan ang alok, pagbebenta o paniningil ay magiging labag sa batas. Ang alok at pagbebenta ng mga securities na inalok sa Pag-aalok ay hindi nakarehistro sa ilalim ng US Securities Act ng 1933, gaya ng binago, o anumang mga batas sa estado ng securities, at ang mga naturang securities ay hindi maaaring i-alok o ibenta sa United States maliban kung nakarehistro o naaangkop na exemption mula sa mga naturang kinakailangan sa pagpaparehistro.

Update sa Listahan ng Palitan

Natanggap ng Kompanya ang isang abiso (ang “Abiso”) mula sa Palitan, kung saan ipinagbigay-alam ng Palitan sa Kompanya ang mga kakulangan sa pagtugon sa ilang mga Kinakailangan sa Patuloy na Listahan ng Antas 2 (“CLR”) na nakabalangkas sa Patakaran ng Palitan 2.5 (ang “Patakaran”) at isang posibleng paglipat sa NEX. Ayon sa determinasyon ng Palitan, hindi kasalukuyang natutugunan ng Kompanya ang mga kinakailangan sa “Aktibidad” at “Mga Ari-arian” na nakasaad sa Patakaran.

Hindi nagawa ng Kompanya na matugunan ang CLR dahil sa epekto ng COVID, mga pagkaantala sa pagkuha ng mga pahintulot ng regulasyon, at kawalan ng kakayahang ma-access ang mga pag-aari nito. Gayunpaman, tinugunan na ng Kompanya ang mga isyung ito at hindi inaasahang magkakaroon pa ng mga karagdagang hadlang sa pagpapanumbalik ng mga operasyon.

Matapos ang isang talakayan sa Palitan, hindi inaasahan ng Kompanya na magkakaroon agad ng epekto ang Abiso sa paglilista ng mga securities ng Kompanya. Naghanda ang Kompanya ng isang programa sa trabaho na nireview sa kasiyahan ng Palitan at, sa kondisyon ng matagumpay na pagkumpleto ng Pag-aalok, inaasahan nitong matugunan ang CLR sa hinaharap at mapanatili ang paglilista nito sa Palitan.

Tungkol sa Wescan

Ang Wescan ay isang korporasyon na nakabase sa Canada na sangkot sa pagkuha, pagsisiyasat at pagpapaunlad ng mga minahan. Naka-trade ang mga share ng Wescan sa Palitan sa ilalim ng trading symbol na “WGF”.

MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA PAHAYAG NA TUMUTUKOY SA HINAHARAP

Maaaring naglalaman ng mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ang impormasyong nakasaad sa press release na ito. Ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay mga pahayag na may kaugnayan sa hinaharap, hindi nakaraan. Madalas, ngunit hindi palagi, natutukoy ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita tulad ng “hanapin”, “inaasahan”, “plano”, “ipagpatuloy”, “tantiyahin”, “inaasahan”, “maaari”, “magiging”, “dapat”, “mananatiling”, “na nakatakda”, “magiging” at katulad na mga pahayag. Ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa press release na ito ay batay sa mga opinyon at inaasahan ng pamunuan ng Kompanya sa petsa ng mga naturang pahayag. Bagaman naniniwala ang Kompanya na ang mga inaasahan na naipahayag sa mga naturang pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay batay sa makatuwirang mga palagay, hindi ito makapagbibigay ng katiyakan na ang mga inaasahang iyon ay mapatutunayan na tama. Kasama sa mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa press release na ito, ngunit hindi limitado sa, ang mga pahayag na may kaugnayan sa mga layunin at intensyon ng Kompanya patungkol sa paglulunsad ng Pag-aalok kabilang ang mga inaalok na securities at ang presyo nito; mga pahayag na may kaugnayan sa oras at iba pang mga kondisyon sa pagsasara ng Pag-aalok, kabilang ang pag-apruba ng Palitan; mga pahayag tungkol sa balak na paggamit ng kita mula sa Pag-aalok at pagbabalik ng Mga Kwalipikadong Gastos; mga inaasahan tungkol sa availability ng mga exemptions mula sa registration at mga kinakailangan sa prospectus; mga inaasahan tungkol sa iminungkahing programa sa trabaho ng Kompanya; mga pahayag na may kaugnayan sa mga hadlang sa pagpapanumbalik ng mga operasyon; at mga pahayag na may kaugnayan sa kakayahan ng Kompanya na muling makuha at mapanatili ang pagsunod sa mga kinakailangan sa paglilista ng Palitan.