Ang Kristiyanong Pambansang Pananaw ni Speaker Mike Johnson

October 28, 2023 by No Comments

House Elects Mike Johnson Of Louisiana As Speaker

Sa kanyang unang araw bilang bagong Speaker ng United States House of Representatives, agad na ginamit ni Mike Johnson (R-LA) ang malawak na panrelihiyosong retorika upang palakihin ang pulitikal na pagkakataong ito. Habang tinutukoy niya ang kanyang mga kasamahan sinabi niya na “Hindi ako naniniwala sa mga kaso. Naniniwala ako na ang kasulatan, ang Bibliya, ay malinaw na nagsasabi na si Diyos ang nagtatag ng mga may kapangyarihan, siya ang nagtatag sa bawat isa sa inyo, sa lahat naming. At naniniwala ako na pinayagan at pinahintulutan tayo ni Diyos na dalhin dito sa partikular na panahon at oras.”

Habang ano ang pinaniniwalaan ni Speaker Johnson na pinayagan siya ni Diyos na gawin ay lalabas sa susunod na linggo at buwan, ang nakaraang gawa, salita, at pagsusulat niya ay nagbibigay ng ilang clue. Bagaman hindi niya kailanman tinawag ang sarili bilang isang Kristiyanong Pambansa o publikong tinanggap ang termino gaya ng iba pang Miyembro ng Kapulungan, bawat halimbawa ay tumuturo sa malakas na pagtanggap ng etos ng Kristiyanong Pambansa—isang kultural na balangkas na nag-a-abogado para sa partikular na pagpapahayag ng Kristiyanismo na dapat ipagsama sa buhay sibil ng Amerika, na ang gobyerno ay masigasig na ipinagtataguyod at pinoprotektahan ang bersiyon na ito ng Kristiyanismo bilang pangunahing at walang alinlangang pangkultural na balangkas.

Sinabi ni Speaker Johnson na malinaw na itinatag ang Estados Unidos sa ilang partikular na Kristiyanong prinsipyo noong 2016 na nagsasabi, “Alam natin, hindi tayo nakatira sa isang demokrasya . . . Isang konstitusyonal na republika ito. At itinatag ng mga tagapagtatag iyon dahil sinusundan nila ang bibliyal na payo kung ano ang dapat itsura ng isang sibil na lipunan.”

Sa parehong panayam, inulit niya ang kanyang paniniwala na ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay hindi isang konstitusyonal na prinsipyo. “Sa nakalipas na 60 o 70 na taon ang aming henerasyon ay napaniwala na may paghihiwalay ng simbahan at estado . . . karamihan sa mga tao ay naniniwala na bahagi iyon ng Konstitusyon, ngunit hindi iyon totoo.” At noong 2022, sinabi niya “Gusto ng mga tagapagtatag na protektahan ang simbahan mula sa pamahalaang sumasakop, hindi ang kabaligtaran.” Si Johnson, at ang mga kilalang kanyang kinatawan, ay naniniwala na ang Estados Unidos ay isang bansa na may “Judeo-Kristiyanong pinagmulan” kung saan “ang mga sekular na puwersa ay nagsisimula ng pagkawasak.”

Matagal nang pinag-aaralan ang Kristiyanong pambansa ng higit sa isang dekada, natagpuan namin na ito ay laging binubuo ng ilang iba’t ibang elemento. Kapag sinasabi namin na si Speaker Johnson ay isang Kristiyanong pambansa, ibig sabihin ay siya ay nagbibigay ng halos perpektong halimbawa para sa bawat elemento.

Traditionalist Social Arrangements

Una, malakas na pinapaboran ng Kristiyanong pambansa ang tradisyonal na ugnayan at hierarchya sa lipunan. Ang ideal na lipunan na ito ay umiikot sa patriarkiya, heteroseksuwal na kasal, at pronatalism. Kaya, ang ilang mamamayan at ugnayan sa pamilya dapat ay madaling makakuha ng iba’t ibang karapatang sibil at kalayaan, samantalang ang iba ay dapat hadlangan ang pagkakaroon ng access.

Bilang abugado sa pagtatrabaho para sa Alliance Defense Fund, ngayon ay kilala bilang Alliance Defending Freedom (itinatag ng mga lider na may katulad na mga paglalaan sa Kristiyanong pambansa, tulad ni James Dobson, D. James Kennedy, at Bill Bright), pinaglaban ni Speaker Johnson ang dekriminalisasyon ng aktibidad na panghomoseksuwal sa pamamagitan ng Lawrence v. Texas noong 2003 at noong 2004 iminungkahi ang pagbabawal sa same-sex marriage.

Inilahad niya kung paano parehong ito “magpapababa ng kahalagahan ng tradisyonal na kasal sa lipunan, mababagot ito, at ilalagay ang ating buong demokratikong sistema sa panganib sa pamamagitan ng pagkawasak ng kanyang batayan,” at na “ang mga eksperto ay nagsasabi na ang kasal na panghomoseksuwal ay ang madilim na harbinger ng kaguluhan at seksuwal na anarkiya na maaaring magdudulot ng kapahamakan maging sa pinakamatatag na republika.”

Si Mike Johnson ay nagpatrolya ng maraming batas na nag-a-abot sa isang pambansang pagbabawal sa aborto, na minsan ay publikong sinisi sa mga pagpaputok sa paaralan. Siya rin ay nag-istruktura ng pagtutol sa Roe v. Wade sa kadahilanang ito—sa kanyang pananaw—ay nagpapahintulot sa bilang ng mga may kakayahang manggagawa sa ekonomiya, na lubos na nakakawasak sa kakayahan ng pamahalaan upang pondohan ang iba’t ibang mga programa panlipunan.

Gaya ng isang kotse na inimbak upang tumakbo sa gasolina, nakikita ni Johnson ang ating bansa—at anumang bansa sa katunayan—lamang tumatakbo nang maayos sa mga ugnayan sa lipunan na pinarangalan sa konserbatibong tradisyon ng Anglo Protestante. Ang pulitika ni Johnson ay ang mga ito na pormal na nagbibigay-pribilehiyo sa tradisyonal na kasarian at heteroseksuwalidad bilang pambansang ideal.

Authoritarian Social Control

Pangalawa, ang Kristiyanong pambansa ay sumusunod sa pagnanais para sa malakas na mga lider na sa pamamagitan ng banta ng karahasan, o tunay na karahasan, ay ipinagtatanggol ang pinapaboran social na ugnayan at hierarchya. Kabilang dito ang paglalagay sa isang tabi ng mga resulta ng malayang at patas na halalan upang tiyakin na nananatiling nasa kapangyarihan ang napiling lider. Ang mga Amerikano na sumasang-ayon sa Kristiyanong pambansa ay mas malamang na suportahan ang mga anti-demokratikong taktika at pag-apruba ng karahasang pulitikal kung ang isang halalan ay hindi magbabalik ng kanais-nais na resulta.

Si Mike Johnson ay isang sentral na pigura sa pagtatangka na ibaliktad ang mga resulta ng halalan ng 2020, kasama ang 146 pang ibang Republikano sa Kongreso. Ulit-ulit na binabanggit ang mga tinanggihang paratang tungkol sa “nakaw na” Dominion botohan, lumayo si Johnson hanggang sa mag-akda ng isang amicus brief para sa kaso kung saan inilipat ng Texas ang pagtanggi sa mga resulta ng swing state. Ang kanyang tuloy-tuloy na pagsisikap na itanggi at ibaliktad ang halalan ng 2020 ay nagbigay sa kanya ng palayaw na “MAGA Mike” mula sa kanyang mga kasamahan sa batas.

Si Speaker Johnson ay nagpapakita ng halimbawa ng