Ang mga Iraniano ay Nagpapanata ng Taon ng 1979 Pagkuha ng Embahada ng U.S. at Tumawag Para sa Pagtigil-putukan sa Gaza

November 5, 2023 by No Comments

TEHERAN, Iran – Libu-libong mga Iraniano ang nagtipon sa mga kalye Sabado upang tandaan ang anibersaryo ng 1979 pagkuha ng U.S. Embassy sa Teheran, nag-chant ng “Kamatayan sa Amerika” at “Kamatayan sa Israel.” Kinondena nila ang Washington para sa suporta nito sa Israel habang ito ay nagsasagupaan ang Gaza Strip sa digmaan nito laban sa Hamas.

Ang rally – na tinawag para sa estado – ay dumating habang ang digmaan ng Israel-Hamas ay pumasok sa ikaapat na linggo. Mga 1,400 katao sa Israel ang pinatay at higit sa 240 na hostages pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7. Ang operasyong paghihiganti ng Israeli ay pinatay naman ang higit sa 9,000 katao sa Gaza Strip.

Ang mga tao ay nagtipon sa labas ng dating U.S. Embassy sa Teheran, kung saan ang ilan ay sinunog ang mga bandila ng Amerika at Israel.

Inapakan ng mga protestante ang mga larawan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at U.S. President Joe Biden. Ang iba ay may dalang mga banner na tumatawag sa U.S., “Great Satan.” Ang banner sa pangunahing podium ay nagsasabi: “Tinatapakan namin ang Amerika sa ilalim ng aming mga paa.”

Si Parliament speaker, Mohammad Bagher Qalibaf, ay nagtalumpati sa mga tao habang kinokondena ang suporta ng U.S. sa Israel. “Tingnan namin ang kriminal na U.S. bilang pangunahing salarin sa lahat ng mga krimen,” sa Gaza at laban sa mga Palestinian, ayon sa kanya.

Sinabi ni Qalibaf na ang pag-atake ng Hamas sa Israel ay nagdulot ng “hindi maaaring maayos” na pinsala sa intelihensiya at seguridad ng estado ng Israel.

Sa isang pahayag na inilathala para sa mga protestante sa wakas ng pagdiriwang, tinawag nila para sa “dayuhang pagtigil-putukan” sa Gaza at nagbabala sa U.S., Britain, at France na ang krisis ay maaaring lumawak sa rehiyon. Sinabi ng pahayag na magtatagal ang mga Iraniano sa Palestine “hanggang sa pangwakas na tagumpay.”

Ang pagtitipon ay nagsimula sa Palestine Square sa sentral na Teheran. Lumakad ang mga protestante ng halos dalawang kilometro (1.32 milya) hanggang sa dating kompound ng U.S. Embassy. Pinakita ng State TV ang footage ng katulad na mga rally sa iba pang mga lungsod at bayan ng Iran.

Ang taunang rally ay isang lugar para sa anti-Western na damdamin at karaniwang nakakakuha ng mga galit na mga tao.

Noong Miyerkules, kinritiko ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang U.S. para sa suporta nito sa Israel, na sinabi niyang magiging paraliso ang Israel nang walang suporta ng Amerika.

Tinawag niya ang pagtatapos sa digmaan ng Israel-Hamas at para sa mga bansang Muslim na nagtitipon ng ekonomiya na huminto sa kooperasyon sa estado ng Hudyo.

Iran ay kilalang tagapagtangkilik ng mga anti-Israeli militant groups tulad ng Palestinian Hamas at Islamic Jihad pati na rin ang Lebanese Hezbollah.