Ang Tunay na Kuwento sa Likod ng Lalaking Nagbigay ng Pangalan sa Underground Railroad

September 19, 2023 by No Comments

Si Harriet Tubman ang pinaka-sikat na “conductor” ng kilala bilang Underground Railroad, ang network ng ligtas na bahay na tumulong sa mga inalipin na itim na Amerikano sa Timog tumakas sa hilagang Estados Unidos at Canada noong 1850s. Ngunit hindi niya naisip ang terminong ‘underground railroad,’ at ang lalaking gumawa nito ay malaking nakalimutan ng kasaysayan.

Ang pariralang iyon ay nagmula sa isang iba pang operasyon ng mga pagtakas na inorganisa ni Thomas Smallwood (1801-1883), isang itim na magpapaputol ng sapatos na nagtrabaho malapit sa gusali ng U.S. Capitol at isang ama ng apat na mga bata.

Sa pagitan ng 1842 at 1844, tinulungan ni Smallwood ang mga inalipin na itim na katulong ng mga empleyado ng pamahalaan na tumakas sa Canada at sumulat tungkol sa mga pakikipagsapalaran na ito sa ilalim ng isang palayaw para sa isang pahayagan ng abolitionista sa Albany, N.Y., na kasama sa ruta ng pagtakas na ginagamit niya. (Ang pagkaalipin ay hindi mawawala sa Washington, D.C. hanggang 1862.)

Sa bagong aklat na inilabas noong Setyembre 19, Flee North: A Forgotten Hero and the Fight for Freedom in Slavery’s Borderland, sinusundan ni Pulitzer Prize-winning na mamamahayag na si Scott Shane ang unang pagbanggit ng underground railroad sa isang kolum ng Agosto 10, 1842, sa Albany paper Tocsin of Liberty, na isinulat ni Smallwood sa ilalim ng palayaw na Sam Weller:

Iyon ang inyong krueldad sa kanya na ginawa siyang mawala sa pamamagitan ng parehong “under ground rail-road” o “steam balloon,” tungkol sa kung saan ang isa sa inyong mga konstabel ng lungsod ay sumusumpa nang masama kaunting linggo na ang nakalipas, nang nagrereklamo na ang “d—d rascals” ay nakalabas at walang bakas na mahanap!

Ang pagsusulat sa ilalim ng isang palayaw ay pumigil kay Smallwood mula sa pagiging isang sikat na pangalan sa U.S. Ito ay isa sa mga biro na sulat na kanyang itatalaga sa mga mayayamang indibiduwal na nagmamay-ari ng mga tumakas na inalipin, na ipinadala ng papel sa sinumang binanggit sa text. Ang sulat na ito ay isinulat kay Thomas A. Scott ng Washington, D.C. tungkol kay Henry Hawkins, isang lalaking inalipin ni Scott na papunta sa hilaga.

Ilang linggo mamaya, muling ginamit ni Smallwood ang terminong ‘underground railroad’ sa isang kolum ng Agosto 24, 1842, bilang tugon sa isang doktor na nagngangalang James G. Coombs na nagpost ng isang “wanted” na abiso para sa dalawang lalaking kanyang inalipin sa Washington, D.C. “Ipagbigay-alam ko lang sa kanya, bilang babala, na ang lihim ng ‘underground rail-road’ ay hindi kailanman naipaalam sa sinuman maliban sa PRESIDENTE at kanyang GABINETE.” Sa mga kalaunang kolum, pabiro na tutukuyin ni Smallwood ang mga indibiduwal na naghahanap ng kanilang mga tumakas na alipin “na mag-apply sa opisina ng underground railroad.”

Habang Si Tubman ay magdadala ng mga tao mula sa Timog pataas sa pamamagitan ng mga bukid at swamp sa mga rural na lugar, tinutulungan ni Smallwood ang mga itim na Amerikano na tumakas mula sa pangunahing urban na lugar, nagtatrabaho kasama ang isang puting abolitionista na si Charles Torrey. Hanggang 20 inalipin ang isasakay sa mga covered wagon na hihila ng kabayo na aalis sa gitna ng gabi at ulo sa hilaga mula sa Baltimore at Washington, D.C., pangunahin. “Iyon ay isang bagay na binanggit ni Smallwood, na maraming tao na lumapit sa kanya na nagsasabi ‘tulungan mo akong tumakas’ ay pinukaw dahil natatakot silang ibenta sa Timog,” sabi ni Shane. “Umaasa siyang panghinaan ng loob sila [ang mga nag-aalipin] at kumbinsihin sila na ang pag-aalipin ng mga tao ay hindi magbabayad, at kailangan nilang kumuha ng mga manggagawa.”

Tinulungan ni Smallwood na makatakas ang daan-daang inalipin, sama-sama. Tinatayang ni Shane na ang isang kargada ng mga inalipin ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $200,000 sa salapi ngayon. Habang ang mga pagtakas na inorganisa ni Smallwood ay isang bahagi lamang ng tatlong milyong inalipin sa Estados Unidos noon, ito pa rin ay nagsanhi ng maraming kahihiyan at nakakuha ng atensiyon ng press dahil nangyayari ito sa kabisera ng bansa. Ang sistema ng pagtakas ni Smallwood “ay hindi nakapinsala sa sistema ng pagkaalipin. Magtatagal iyon ng kaunti pang panahon, ngunit may malaking epekto ito sa mga tao sa mga lungsod na iyon sa panahong iyon,” sabi ni Shane. Ngunit “para sa daan-daang tinulungan nilang palayain, ganap na binago nito ang landas ng kanilang mga buhay, buhay ng kanilang mga anak, buhay ng kanilang mga apo.”

Sa wakas ay iniwan din ni Smallwood ang bansa, dumating sa Toronto, Canada, noong Hulyo 4, 1843. Sa kanyang memoir na isinulat sa ilalim ng kanyang sariling pangalan noong 1851, pinagnilayan niya ang simbolismo ng pagiging isang lalaking tumulong sa mga tao na tumakas patungo sa kalayaan na nagsisimula sa kanyang sariling paglalakbay sa Araw ng Kalayaan: “Narito, ako ay nasa malayang lupa ng Canada, at maaari akong magalak at magpasalamat sa Diyos bilang karangalan sa araw na iyon, ito ay ang araw kung saan unang inilagay ko ang aking mga paa sa isang lupain ng tunay na kalayaan, at pantay na mga batas.”