Karyopharm Therapeutics, Isang Kompanyang Panggamot, Nag-ulat ng Mga Inducement Grant sa Ilalim ng Listahan ng Panuntunan ng Nasdaq 5635(c)(4)

September 2, 2023 by No Comments

NEWTON, Mass., Sept. 1, 2023 — Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq: KPTI), isang kompanyang pangkomersyo na nangunguna sa mga bagong gamot para sa kanser, ay nag-anunsyo ngayon na nagbigay ang Kompanya ng kabuuang 58,850 na mga restricted stock unit (RSU) sa anim na bagong empleyado. Ang mga award na ito ng RSU ay iginawad noong Agosto 31, 2023 (ang “Petsa ng Pagkaloob”) alinsunod sa 2022 Inducement Stock Incentive Plan ng Kompanya, na binago, bilang mga panghikayat na materyal sa mga bagong empleyado na pumasok sa trabaho sa Karyopharm alinsunod sa Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4).

Ang bawat award ng RSU ay huhubugin sa loob ng tatlong taon, na may 33 1/3% ng mga share na nagbibigay-katuturan sa award ng RSU na huhubugin sa bawat isa sa tatlong magkakasunod na anibersaryo ng Petsa ng Pagkaloob. Ang paghubog ng bawat award ng RSU ay napapailalim sa patuloy na serbisyo ng empleyado bilang isang empleyado ng, o iba pang tagapagbigay ng serbisyo sa, Karyopharm sa pamamagitan ng naaangkop na mga petsa ng paghubog. Bukod pa rito, ang bawat award ng RSU ay agad na magagamit nang buo kung, sa o bago ang unang anibersaryo ng pagsasakatuparan ng isang “pagbabago sa kaganapan ng kontrol”, ang pagtatrabaho ng empleyado ay pinatapos para sa “mabuting dahilan” ng empleyado o pinatapos nang walang “sanhi” ng Karyopharm (tulad ng tinukoy sa naaangkop na kasunduan sa RSU).

Tungkol sa Karyopharm Therapeutics

Ang Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq: KPTI) ay isang kompanyang pangkomersyo na nangunguna sa mga bagong paggamot sa kanser. Mula nang itatag ito, ang Karyopharm ay naging isang lider sa industriya sa oral na Selective Inhibitor ng Nuclear Export (SINE) na teknolohiya ng compound, na binuo upang tugunan ang isang pundamental na mekanismo ng onkogenesis: ang pagkasira ng pag-export ng nucleus. Ang pangunahing compound ng SINE ng Karyopharm at unang sa klaseng, oral na inhibitor ng exportin 1 (XPO1), ang XPOVIO® (selinexor), ay inaprubahan sa U.S. at ibinebenta ng Kompanya sa tatlong indikasyon sa onkolohiya at nakatanggap ng mga pagsang-ayon sa regulasyon sa iba’t ibang mga indikasyon sa lumalaking bilang ng mga teritoryo at bansa sa labas ng U.S., kabilang ang Europa at ang United Kingdom (bilang NEXPOVIO®) at Tsina. Ang Karyopharm ay may nakatuon na pipeline na tumututok sa maraming mga indikasyon ng kanser na mataas ang hindi natutugunan na pangangailangan, kabilang ang sa maramihang myeloma, kanser sa endometrium, mga neoplasma ng myelodysplastic at myelofibrosis.

Ang XPOVIO® at NEXPOVIO® ay mga nakarehistrong tatak ng Karyopharm Therapeutics Inc.

PINAGMULAN Karyopharm Therapeutics Inc.