Mga Resulta ng AGM ng Shiny Health & Wellness

September 2, 2023 by No Comments

TORONTO, Aug. 31, 2023 /CNW/ – Ang Shiny Health & Wellness Corp. (“Shiny Health” o ang “Kompanya”) (TSXV: SNYB), isang nangungunang tagapagkaloob ng premium na mga produkto ng cannabis ay nagagalak na ipahayag na ang lahat ng mga bagay na isinumite sa mga stockholder para sa pag-apruba ayon sa detalye ng Pamamahala ng Kompanya na impormasyon Circular petsa Hulyo 5, 2023, ay inaprubahan ng kinakailangang mayorya ng mga boto na ibinigay sa Annual General Meeting nito (“AGM”). Isang kabuuan ng 7,405,478 karaniwang mga share ng Kompanya ang kinatawan ng mga stockholder nang personal o sa pamamagitan ng proxy sa AGM, na kumakatawan sa 69.48% ng inilabas at nakabinbin na karaniwang mga share ng Kompanya bilang sa record na petsa.


Shiny Health & Wellness Corp. Logo (CNW Group/Shiny Health & Wellness Corp.)

Partikular, bumoto ang mga stockholder upang aprubahan:

  • Pagpili ng Lupon ng mga Direktor na nominado;
  • Muling paghirang ng BDO Canada LLP Chartered Accountants, ng Toronto, Ontario, bilang panlabas na mga auditor ng Kompanya para sa susunod na taon;
  • Pag-apruba ng Omnibus Share Incentive plan ng Kompanya.

Ang detalyadong resulta ng pagboto ay nakalagay sa ibaba:

Mga Mosyon

Resulta ng

Mga Boto

Bilang ng Mga Share

Porsyento ng Mga Boto na Ibinigay

Para

Laban

Ipinagtabuyan

Para

Laban

Ipinagtabuyan

Bilang ng

Mga Direktor (5)

Napasa

7,395,478

10,000

99.86 %

0.14 %

0.00 %

Micah Das

Napasa

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Brad Kipp

Napasa

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Mike Nadeau

Napasa

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Lyn Christensen

Napasa

7,395,478

0

10,000

99.86 %

0.00 %

0.14 %

Meris Kott

Napasa